2017

nase polovnictvo 12 2017cs5.inddDecember 2017

SKÚSENOSTI S MUFLÓNMI

Prvá časť  článku  prof. Ing. JURAJA CIBEREJA, PhD. o súčasnej populácii muflónov v našich podmienkach doplnené o presnú charakteristiku ich  jednotlivých vekových kategórií.  Je to dobrá pomôcka pri  hodnotení    mufloních trofejí na  chovateľských prehliadkach.

Zistit viac

 

 

nase polovnictvo11-2017.inddNovember 2017

NÁRODNÝ PARK POLONINY

Mnohí poznajú jeho  krásy i zaujímavosti, mnohí nikdy nenavštívili „tajuplný kraj  prastarých hlbokých lesov s osobitnou  bohatou prírodou i históriou…“, náš najvýchodnejší a súčasne najmenej navštevovaný Národný park Poloniny…“  Podrobnejšie  ho predstavuje riaditeľ NP Ing. TOMÁŠ DIDIRKA.

Zistiť viac

nase polovnictvo11-2017.inddOktóber 2017

MIERNA  ČI DOKONCA  TEPLÁ  ZIMA  A MÁLO  SNEHU?

Bolo  tohtoročné  počasie v lete  mimoriadne?  Aká zima nás čaká? Mrazivá so snehom alebo mierna  s nízkou snehovou pokrývkou? Čo všetko  ovplyvňuje vývoj počasia u nás   v článku  prof.  RNDr.  MILANA  LAPINA, PhD.

Zistiť viac.

 

 

titulka 09 2017

September 2017

PRIATELIŤ SA S PRÍRODU

 Ing. RADÚZOM SEDLÁROM  za zhováral  VILIAM DRIENOVSKÝ.  Okrem toho, že Ing.  Sedlár je už  mnoho rokov poľovníkom a stará sa o  vypúšťanie divých králikov do prírody,  je aj iniciátorom vzniku   APOS  –  Asociácie  poľovníckych organizácií Slovenska.  Podrobnejšia informácia  o  asociácii  sa začína už na  5. stránke tohto čísla.

Zistiť viac

 

 

titulka 08 2017August 2017

CESTA ZA JARABICAMI

do Bulharska

Autori článku  JAROSLAV SLAMEČKA, PETER SCHULTZ a JÁN VRBA  o skúsenostiach  bulharskej obchodnej spoločnosti  Zväzu poľovníkov a rybárov  Bulharska, kde sa tak ako my,  usilujú zachrániť malú pernatú zver. Výsledky, ktoré dosiahli,  potvrdzujú aj niektoré naše  postupy  pri odchove a vypúšťaní  jarabíc do voľnej prírody.  Prečo však v nich nepokračujeme?

Zistiť viac.

NP_07_2017 press-1Júl 2017

Aktuálny výskum  voľne  žijúcej a poľovnej zveri

na tohtoročnom stretnutí Spoločnosti  pre výskum  voľne žijúcej a poľovnej zveri, ktoré sa konalo v Brandenbursku  vedeckí pracovníci z viacerých krajín hodnotili  nové poznatky z výskumu  viacerých druhov zveri, o  možnostiach redukcie diviakov, ale tiež o  rozvoji  jelenej a srnčej zveri v nových podmienkach…  Na stretnutí odznelo veľa nových poznatkov  výskumníkov  z Nemecka, Poľska, Rakúska, Litvy i Slovenska.  Súhrn  o priebehu medzinárodného stretnutia pripravili RASTISLAV JURČÍK a  JAROSLAV SLAMEČKA.

Zistiť viac.

 

NP2017_06 titulkaJún 2017

Z OSTROVOV V INDICKOM  OCEÁNE

do vzdialených  končín  pozýva  RNDr.  STANISLAV HARVANČÍK. Predstavuje najmä  „raj“ rôznych vtáčích spoločenstiev a zoznamuje čitateľov  s niektorými  zaujímavosťami indickej spoločnosti  i s prírodou u nás málo známych ostrovov.

Zistiť viac.

 

 

titulka 05 2017Máj 2017

SEZÓNU OTVÁRA  SRNEC

Nová poľovnícka sezóna sa začína 16. májom a „otvára“ ju lov srnca… pripomína autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. V článku zhrnul  hlavné zásady  selektívneho lovu, ktorého cieľom je nielen získať peknú trofej, ale aj povinnosť uchovať v revíri geneticky zdatné jedince.

Zistiť viac. 

 

 

titulka NP_04_2017Apríl 2017

SLOVO O LESE

Ako sa menil vzťah človeka k lesu, prečo sa radikálne začal meniť   v posledných desaťročiach, aké sú problémy s jeho využívaním a prečo potrebuje  výraznejšiu ochranu to sú témy, ktorými sa zaoberá v článku jeho autor JOZEF ŠABO.  A básnik k tomu dodáva:  Priveľa čara skrývaš hora čierna. Privíňaš k sebe ako dobrá mať. Bohatá, krásna zeleň nedozerná, každý ťa musí milovať.“

Zistiť viac.

 

 

titulka 03 2017Marec 2017

SPOMIENKA NA JARABICE

Do „zlatého veku jarabíc“  polovici min. storočia sa vracia  Ing. JÁN MERCEL,  spomína nielen ich užitočnosť pre poľnohospodárstvo, ale i miesta, kam  ich chodili loviť  aj príslušníci najvyššej európskej šľachty.

Zistiť viac.

 

 

titulka 02 2017Február 2017

ZAJAC A BAŽANT

Autori  doc. Ing. LADISLAV ZELINKA, PhD. LUDVÍK KARÁSEK ponúkajú výsledky   zaujímavého prieskumu o stavoch a odlovoch zajaca poľného a bažanta poľovného v podmienkach  MS Postoupky – Hradisko v ČR. Odpovedajú i na otázky týkajúce sa príčin  kolísania oboch druhov poľnej zveri  a užitočné sú tiež ich poznatky o spôsoboch

Zistiť viac.

 

 

nase polovnictvo01-2017cs5.inddJanuár 2017

STÁLE VIAC DIVIAČÍCH TROFEJÍ

Autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. pokračuje v hodnotení trofejí, ktoré sme mohli   vidieť na vlaňajšej  celoštátnej poľovníckej výstave  v Nitre. Prečo sa diviačie trofeje  nedajú tak presne posúdiť ako pri ostatných druhoch zveri? Zaujímavé je i porovnanie súčasnej kvality  trofejí v terajších,  mimoriadne početných stavoch  diviačej zveri s rokom 2011.

Zistiť viac.