2017

nase polovnictvo01-2017cs5.inddJanuár 2017

STÁLE VIAC DIVIAČÍCH TROFEJÍ

Autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. pokračuje v hodnotení trofejí, ktoré sme mohli   vidieť na vlaňajšej  celoštátnej poľovníckej výstave  v Nitre. Prečo sa diviačie trofeje  nedajú tak presne posúdiť ako pri ostatných druhoch zveri? Zaujímavé je i porovnanie súčasnej kvality  trofejí v terajších,  mimoriadne početných stavoch  diviačej zveri s rokom 2011.

Zistiť viac.

 

 

titulka 02 2017Február 2017

ZAJAC A BAŽANT

Autori  doc. Ing. LADISLAV ZELINKA, PhD. a LUDVÍK KARÁSEK ponúkajú výsledky   zaujímavého prieskumu o stavoch a odlovoch zajaca poľného a bažanta poľovného v podmienkach  MS Postoupky – Hradisko v ČR. Odpovedajú i na otázky týkajúce sa príčin  kolísania oboch druhov poľnej zveri  a užitočné sú tiež ich poznatky o spôsoboch

Zistiť viac.

 

 

titulka 03 2017Marec 2017

SPOMIENKA NA JARABICE

Do „zlatého veku jarabíc“  polovici min. storočia sa vracia  Ing. JÁN MERCEL,  spomína nielen ich užitočnosť pre poľnohospodárstvo, ale i miesta, kam  ich chodili loviť  aj príslušníci najvyššej európskej šľachty.

Zistiť viac.

 

 

 

titulka NP_04_2017Apríl 2017

SLOVO O LESE

Ako sa menil vzťah človeka k lesu, prečo sa radikálne začal meniť   v posledných desaťročiach, aké sú problémy s jeho využívaním a prečo potrebuje  výraznejšiu ochranu to sú témy, ktorými sa zaoberá v článku jeho autor JOZEF ŠABO.  A básnik k tomu dodáva:  Priveľa čara skrývaš hora čierna. Privíňaš k sebe ako dobrá mať. Bohatá, krásna zeleň nedozerná, každý ťa musí milovať.“

Zistiť viac

 

 

titulka 05 2017Máj 2017

SEZÓNU OTVÁRA  SRNEC

Nová poľovnícka sezóna sa začína 16. májom a „otvára“ ju lov srnca… pripomína autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. V článku zhrnul  hlavné zásady  selektívneho lovu, ktorého cieľom je nielen získať peknú trofej, ale aj povinnosť uchovať v revíri geneticky zdatné jedince.

Zistiť viac. 

 

 

 

NP2017_06 titulkaJún 2017

Z OSTROVOV V INDICKOM  OCEÁNE

do vzdialených  končín  pozýva  RNDr.  STANISLAV HARVANČÍK. Predstavuje najmä  „raj“ rôznych vtáčích spoločenstiev a zoznamuje čitateľov  s niektorými  zaujímavosťami indickej spoločnosti  i s prírodou u nás málo známych ostrovov.

Zistiť viac.

 

 

 

NP_07_2017 press-1

Júl 2017

Aktuálny výskum  voľne  žijúcej a poľovnej zveri

na tohtoročnom stretnutí Spoločnosti  pre výskum  voľne žijúcej a poľovnej zveri, ktoré sa konalo v Brandenbursku  vedeckí pracovníci z viacerých krajín hodnotili  nové poznatky z výskumu  viacerých druhov zveri, o  možnostiach redukcie diviakov, ale tiež o  rozvoji  jelenej a srnčej zveri v nových podmienkach…  Na stretnutí odznelo veľa nových poznatkov  výskumníkov  z Nemecka, Poľska, Rakúska, Litvy i Slovenska.  Súhrn  o priebehu medzinárodného stretnutia pripravili RASTISLAV JURČÍK a  JAROSLAV SLAMEČKA.

Zistiť viac.