All posts by admin

JANUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 1/2019

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 vyšlo prvé číslo v r. 2019

 

Čo nájdete na jeho stránkach?

 

Spektrum

Aktuálne  –  Dvakrát o AMO

Dohoda o ochrane vtáctva

Pamätnica: spomíname na priateľov

 

Vždy bezpečne

V revíri, doma, na ceste… vždy zaobchádzajme so zbraňou bezpečne a čo najopatrnejšie. Nešťastné prípady varujú.

 

Tatranský národný park z pohľadu strážcu

JURAJ KSIAŽEK, dlhoročný strážca TANAP (a člen redakčnej  rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Naše poľovníctvo) – o jeho význame v súčasnosti i o jeho budúcnosti.

 

Poľovnícka politika

Ešte raz o zbytočnostiach pri predĺžení  poľovného lístka.

 

POTRAVA MEDVEĎA

K tradičným zdrojom potravy medveďa hnedého pribudli nové zdroje, ktoré sa nachádzajú v kontajneroch… S tým súvisí aj ich postupná strata plachosti, píše v článku Ing. JOZEF HERZ.

 

ZIMA V REVÍRI

Miernejšie zimy posledných rokov neznamenajú, že o zver sa netreba starať. Zver však i v tomto období má svoje výživové potreby a podľa toho, koľko jej zdrojov nachádza v revíri,  treba prispôsobiť jej prikrmovanie, píše v článku JOZEF ŠABO.

 

HMYZOŽRAVCE

S pestrým zastúpením hmyzožravcov sa stretáme  i v našich prírodných podmienkach. Ktoré sú to, kedy a kde sa s nimi možno stretnúť… informuje autor príspevku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

 

POHÁR PREZIDENTA KLUBU  CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV

O vydarenom  významnom podujatím klubu, ktoré vrcholilo skúškami vo Vranove nad Topľou, informuje Ing. JOZEF TELEPUN, PhD.

 

U nás málo známe plemeno  – smalandského duriča

– v rubrike   Kynológia  predstavuje ho autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC.

 

Kynológia nie je obyčajná záľuba

Zhovárame sa s autorom rubriky Kynológia Ing. JÁNOM ZAJACOM, stredoškolským učiteľom a  autorom viacerých publikácií o poľovníckej kynológii i jeho celoživotnej záľube.

 

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE V PALÁRIKOVE

Autor príspevku MARIAN ČÍŽ informuje o medzinárodnom podujatí,  ktoré sa konalo pri príležitosti 90. výročia pamätného stretnutia, základu vzniku C.I.C.    Bolo potvrdením, že SR významnou mierou prispela a aj v súčasnosti prispieva do histórie i súčasnosti svetového poľovníctva.

 

MEDVEDIE VÝČINY

Spomienka, že medvede aj v dávnejšej minulosti spôsobili  rozruch medzi poľovníkmi i v okolí, v ktorom žili a ich „výčiny“ doteraz nie sú zabudnuté.

 

OZDOBA, NÁSTROJ, TROFEJ

Autorka Ing. KATARÍNA VAŠKOVÁ pripomína, že ľudia oddávna  používali trofeje zveri ako ozdoby, nástroje a pravdaže ako trofeje, čiže spomienky na výnimočnú udalosť.

 

STRETNUTIE V MARCHEGU

O pestrom a zaujímavom programe medzinárodného stretnutia sokoliarov v rakúskom Marcheggu píše  MIRKA MORAVČÍKOVÁ. Vzrušujúci bol  najmä lov zajacov  dravcami.

 

TESTOVALI SME VOLKSWAGEN AMAROK

Redakcia  testovala Volkswagen Amarok, ktorý je po každej stránke vhodným dopravným prostriedkom i v našich podmienkach a aj praktickým prostriedkom  na prepravu  nákladov.

 

NA DLHEJ CESTE ZABLÚDIL…

Zbohom sluka,  Kastrácia a tabletky a ďalšie zaujímavosti zo sveta zvierat zo svetovej tlače.

 

STEHLÍK ZELENÝ

Je u nás najhojnejší, ale nie veľmi nápadný a keďže na zimu neodlieta,  potrebuje  našu pozornosť a v čase núdze  aj prikrmovanie.

 

DOBRÚ CHUŤ

Recept na medailónky zo sviečkovice zo srnca pripravila DENISA LAHVIČKOVÁ.

 

POĽOVNÍCKY JANUÁR

V rubrike nájde čitateľ  časy lovu, niekoľko aktuálnych pripomienok pre poľovných hospodárov, hlavné zásady prikrmovania a vnadenia, Východy a západy Slnka a Mesiaca a na koniec: Veselú bodku.

DECEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 12/2018

Vyšlo

DECEMROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

Pamätnica – -mená tých, na ktorých sa nezabúda

Môj starký – dedko vo vnučkiných očiach

Informácia o predbežných skúškach farbiarov

 

Na ceste

 

Výročie Sto rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je spojené aj s novou érou poľovníctva.

 

Medveď hnedý v extrémoch

 

Správanie   našej  najväčšej šelmy nás veľakrát prekvapuje a spôsobuje starosti. Aká je početnosť medveďa hnedého v súčasnosti –  nad týmito a ďalšími otázkami  súvisiacimi s populáciou medveďa u nás sa zamýšľa autor Ing. JOZEF HERZ PhD.

 

Muflóny v ruji

 

Autor JURAJ KSIAŽEK sledoval  muflóny v ruji, ktoré súperenie o samicu vystupňovali do život ohrozujúceho  súboja.  Po dlhých minútach vyčerpávajúceho  súboja sa zdalo, že ani jeden  z neho nevyjde ako víťaz a pripravia sa o život…

 

Z histórie európskeho sokoliarstva

 

Niekoľko zaujímavostí o prvej knihe o sokoliarstve, ktorej autorom bol  nemecký kráľ a rímsky cisár Fridrich II.

 

Výskyt hlíst u diviačej zveri

 

MVDr. EMÍLIA SELECKÁ  podrobne informuje o parazitoch napádajúcich diviačiu zver, prevencii a terapii.  Informuje o formách diagnostiky, prevencii a terapii ochorenia, ktoré môže ohroziť i zdravie ľudí.

 

Z histórie slovenského poľovníctva

 

Od vzniku prvej československej poľovníckej organizácie sa na jej vývoji, premenách i úspechoch podieľalo i poľovníctvo na Slovensku. Jednotlivé etapy premien zachytil v článku jeho autor  JOZEF ŠABO.

 

Hody Kvašov a Poľovnícka výstava v Dulove

Informácie o aktivitách  pripravených  Klubom slovenských poľovníčok.

 

Moderné kynologické zariadenie

 

V Potoku, dedine na východnom Slovensku sa  podarilo vybudovať  kynologickú výcvikovú noru. Nie  tradičnú, ale modernú a dostatočne prehľadnú. O ochote členov podieľať sa na diele píše Róbert Vavrek.

 

 

Modrý medvedíkovitý pes

 

Autor seriálu Ing. Ján Zajac predstavuje  americké plemeno elegantného  poľovného psa, ktorý zatiaľ u nás je málo známy. Kvôli jeho vlastnostiam a prednostiam je vhodné zoznámiť sa s ním podrobnejšie.

 

Teplo na posede aj v mrazivom počasí

 

Aktuálna informácia, ako si uchrániť zdravie  pri pobyte v prírode i v nepriaznivom počasí.

 

Výnimočný puškohľad Shilba

 

O prednostiach puškohľadu Gold Medal 3-12×56 IR4 informuje ANTON Žitavský.

 

Operení migranti

 

Že s príchodom jesene od nás odlietajú rôzne druhy vtáctva je známe, no  súčasne alebo o čosi neskôr iné k nám zase prilietajú. Ktoré sú to? Odkiaľ smerujú do našich končín a kde sa u nás najčastejšie zdržiavajú?   Odpovede a fotografie príšelcov zo severu slovom i obrazom predstavuje autor Ing. Ľubor Čačko.

 

IBO Zvolen v srdci poľovníctva a lesníctva

 

Predajňu IBO Zvolen poznajú mnohí  poľovníci i lesníci a tým, ktorí ju dosiaľ nenavštívili sa predstavuje. Čo ponúka? Aké služby poskytuje? Ako poradí? Odpovede na otázky nájde čitateľ v článku.

 

Na zelenej vlne

 

Náladu na sklonku jesene a na prahu zimy nám  pripomenie úryvok z veršov Milana Rúfusa Neskorá jeseň, úsmev vyvolá večne živá príhoda baróna Prášila Zázračný jeleň… Zaujme i článok Aj diviaky majú minulosť…

 

Konečne som sa dočkal

 

Koniec decembra 2017  priniesol  pisateľovi Mgr. Petrovi Kušíkovi  dlho očakávaný úlovok spojený s pozorovaním prírody a s vďakou za nevšedný zážitok..

 

Dobrú chuť!

 

Ponúkame recept na prípravu „teriny z diviny“, ktorý pripravila Denisa Lahvičková.

 

Z vrtuľníkov na slonice

Zúrivý los, Cirkus bez zvierat? – a ďalšie zaujímavosti zo svetovej tlače.

 

Naše spevavce

 

Predstavujeme kôrovníka  dlhoprstého, ktorého  napriek tomu, že je u nás bežný,  si iba málokedy všimneme. Kde ho hľadať?

 

Poľovnícky december

 

Na dvoch stránkach  prinášame: Doby lovu, upozornenie k vydaniu poľovného lístka,  informácie súvisiace s prípravou spoločných poľovačkiek, pokyny pre užívateľov poľovných revírov, Východy a západy Slnka a Mesiaca a na koniec: Veselú bodku.

 

NOVEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 11/2018

VYŠLO

  1. číslo časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Vyberáme z jeho obsahu:

 

Najlepšie stavače a malé plemená

Z kynologického podujatia v okrese Humenné

 

Dobrý čas

Pripomíname  termín na úhradu predplatného

 

Niekoľko čísel z poľovníckej štatistiky

Autor článku J. Herz  sa zamýšľa nad údajmi z poľovníckej štatistiky r. 2017. Sú doplnené prehľadnými tabuľkami v ktorých o. i.  porovnáva lov jednotlivých  druhov zveri s údajmi  spred desiatich rokov.

 

Rušno v diviačej čriede

Čo sa odohráva v čriedach diviačej zveri v čase  jej rozmnožovania opisuje Ing. Vladimír Vician, PhD.

 

Celoslovenské poľovnícke slávnosti

K tohtoročnému Dňu sv. Huberta vo Svätom Antone sa vracia  Ing. Alojz Drábek, ktorý  osobitnú pozornosť venuje  aj  súťaži o Poľovnícky nôž r.2018.

 

Rekordne teplé vegetačné obdobie 2018

O príčinách tohtoročných letných horúčav a prognóze počasia na polrok 2018/2019 píše prof. Ing. MILAN LAPIN PhD.

 

Štvrťstoročie stavačov

Medzinárodné skúšky  pole – voda  a klubovú výstavu  stavačov v Ružindole a v Dolnej Krupej usporiadal Klub  chovateľov nemeckého krátkosrstého stavača pri príležitosti  25. výročia svojho vzniku.

 

 

Poľovnícka politika

Autor Ing. V. Drienovský k otázkam nad ktorými sa zamýšľajú členovia SPZ v súčasnosti.

 

Kliešte u psov

Na najčastejšie parazity, ktoré  napadajú  i psy, upozorňuje MVDr. Emília Selecká.

 

Švédsky biely losí pes

Zaujímavé plemeno,  ktoré  je rozšírené  v škandinávskych krajinách.

 

Ešte o tribečských jeleňoch

O vynikajúcom genetickom základe jelenej zveri v Tribečskom pohorí píše  Jozef Šabo. Článok doplnil tabuľkou najsilnejších jeleních trofejí pohoria.

 

Ako som „pásla“ jelene

Zaujímavé zážitky K. A. Holkovej, začínajúcej fotografky voľne žijúcej zveri.

 

Umenie doby ľadovej

Čo je známe o jaskynných maľbách zveri  vo Francúzsku a  v Španielsku Prezrádzajú,  ako lovil praveký človek.

 

Hlboká poklona ženám poľovníčkam

Autor Ing. J. Mercel sa zamýšľa o výnimočnej úlohe žien v poľovníctve.

 

Divé husi ako postrach

… Grizly len pre Indiánov, Ohrozená polárna líška a ďalšie  zaujímavosti zo zahraničnej tlače.

 

Naše spevavce

Pipíška chochlatá je druhom, ktorý ostáva u nás aj zimovať. Nezabudnime ju  prikrmovať.

 

Dobrú chuť!

Recept  na pečené stehno  z diviaka s zelerovou omáčkou.

 

Poľovnícky november

Doby lovu, Na čo nesmú zabudnúť  užívatelia poľovných revírov a poľovnícki hospodári, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Envirokalendár a v závere aj : Veselá bodka.

 

 

 

 

OKTÓBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 10/2018

Vyšlo 10. –

OKTÓBROVÉ ČÍSLO časopisu

NAŠE PĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach  nájdete:

 

ČISTÝ REVÍR

– malá  úvaha o revíri pred príchodom zimy.

 

V ZNAMENÍ DANIELA

Ako získal prvý úlovok  daniela  spomína  Mgr. PETER KUŠÍK.

 

LOPATÁR SA DÁ ŤAŽKO OKLAMAŤ

O zaujímavých  postrehoch  zo života danielej zveri, priebeh ruje i súboje súperov  opisuje Ing. PAVOL PAVLÍK.

 

DIANA VO SV. ANTONE

a ďalšie informácie z činnosti Klubu slovenských poľovníčok.

 

TÁBOR MLADÝCH SOKOLIAROV

Čo zažili deti v Tábore mladých sokoliarov na hrade Červený Kameň, čo sa naučili a čím ich zaujalo sokoliarstvo píše OLIVER KOSTOLNÝ.

 

POHÁR M. KORIČA

O priebehu a výsledkoch 6. ročníka M. Koriča, ktorý sa t. r. konal  v Budmericiach.

 

KIŠU INU

– je u nás zatiaľ málo známe japonské plemeno poľovne upotrebiteľného psa.  Kvôli jeho vrodeným vlastnostiam ho začínajú čoraz viac uznávať a využívať aj poľovníci v Európe.

 

POĽOVNÍCKA POLITIKA

Druhá časť úvahy Ing. VILIAMA DRIENOVSKÉHO o otázkach, ktoré znepokojujú poľovnícku verejnosť.

 

TRIJICON VCO

Informácia o špičkovej optike  a jej prvotriednej  odolnosti.

 

NA ORLÍCH KRÍDLACH

Hovoríme  s RNDr. STANISLAVOM HARVANČÍKOM,  jeho ceste k celoživotnému záujmu o osud vtáctva a jeho ochranu,

 

DEŇ SV. HUBERTA  – dvadsiaty ôsmy raz – ďalší vydarený  sviatok  a stretnutie poľovníkov vo Svätom Antone.

 

DVA PRÍBEHY:  Ukradnuté zveri,  Jankovi k sviatku a zaujímavý chrup diviaka: Hračka prírody?

 

 

VYVRHOVANIE PO  ZÁSAHU NA MäKKO.  Správny postup vyvrhovania. Na čo si treba dať pozor, aby sa divina neznehodnotila.

 

SPRACOVNIE DIVINY

Pohľad do špeciálnej prevádzky v Topoľčiankach, v ktorej sa spracováva divina z voľne žijúcej zveri.

 

TRAGÉDIA V BAVORSKOM LESE, Guláš zo psa?, Čo s túlavými mačkami?…a

ďalšie zaujímavosti zo svetovej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE  – do albumu spevavcov pribudol  červenák karmínový.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept na prípravu srnčieho mäsa na víne.

 

 

POĽOVNÍCKY OKTÓBER

Doby lovu, PRIPOMÍNAME aktuálne povinnosti, ENVIROKALENDÁR, Východy a západy Slnka a mesiaca a na záver VESELÁ BODKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÚNOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 6/2018

Vyšlo

JÚNOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

Predstavujeme novú knihu: Ivan Kňaze – cesta životom

 

Pamätnica

 

Príroda a človek  – malé zamyslenie na prahu leta.

 

Leto v živote kamzíka – ako ho sledoval autor článku Ing. Vladimír Vician PhD.

 

Predstavujme ŠPECIÁLNE OSIVÁ PRE VOĽNE ŽIJÚCU ZVER –  už teraz si ich pripravme pre jesennú sejbu.

 

VO VEĽKOM KRTÍŠI BOLO ČO OBDIVOVAŤ  Podrobný  pohľad na tohtoročnú  chovateľskú prehliadku trofejí v okrese Veľký Krtíš a praktické ponaučenia z nej pripravil  Mgr. Peter Kušík.

 

TRI OKRESY TRI PREHLIADKY

Porovnanie úrovne troch prehliadok trofejí v okresoch Topoľčany, Partizánske  Bánovce nad Bebravou.

 

50  ROKOV SOKOLIARSTVA

Autorka MIRKA MORAVČÍKOVÁ zostavila polstoročnú bilanciu  sokoliarstva na Slovensku.

 

PRIATEĽSTVU VEK NEPREKÁŽA

Zaujímavý príbeh  priateľstva dvoch kynológov a význam preberania osobných skúseností  napísal PETER LEHUTA.

 

VALENCIÁNSKY POTKANIAR

O histórii pôvodu,  chovu a rozšírenia  zaujímavého plemena, ktorý si právom zaslúžil i označenie „postrach líšok“  píše autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC.

 

PRAVDA  OČI KOLE  alebo o premnoženom vlkovi  –  názory a skúsenosti autora JÁNA  LAKU  s výskytom vlka dravého u nás.

 

IN VINO VERITAS

Stretnutie s vinárom a poľovníkom Ing. MILANOM PAVELKOM z Pezinka.

 

 

KONFERENCIA KLUBU SLOVENSKÝCH POĽOVNÍČOK

O významnom stretnutí našich poľovníčok  a plánoch činnosti klubu informuje SOŇA SUPEKOVÁ CHOVANOVÁ.

 

MODERNÉ CHLADIACE BOXY

Chladiarenské zariadenia na bezpečné uloženie úlovkov zaručia  ich kvalitu.

 

LADISLAV BERÁK  80-ROČNÝ

Blahoželanie nášmu  známemu výtvarnému umelcovi a poľovníkovi  L Berákovi.

 

 ZBRAŇ PRE 21. STOROČIE

— tak odborníci označujú  Kriss Vector, malokalibrovku vyvinutú v spolupráci s americkými výrobcami. Je vyrobená z najlepších materiálov a má veľa vylepšení. Možno si ju kúpiť už i u nás.

 

VTÁČÍ  SPEV

S vtáčimi „spevákmi!,  ktorých najčastejšie počuť i v našich končinách, slovom i obrazom  nás zoznamuje  IVAN KŇAZE.

 

SRNČIE SIROTY…

Povolia tlmiče zvuku?, Ľahkomyseľnosť a  iné zaujímavosti  zo zahraničnej tlače.

 

STRNÁDKA TRSTINOVÁ

Do „albumu“  našich spevavcov pribudol ďalší druh –  strnádka trstinová. Kde ju možno počuť? – píše Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Ponúkame recept na prípravu „pikantného soté z diviny v zemiakovej placke“.

 

 

POĽOVNÍCKY JÚN

Časy lovu, informácia ako  sme V Smoleniciach upratovali, Východy a západy Slnka a Mesiaca, 3 dobé rady a v závere VESELÁ BODKA.

 

JÚLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 7/2018

Vyšlo                                                          

JÚLOVĚ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

Strelecké preteky, spomienky a piesne

–  to  všetko zažili v jeden deň členovia PZ Laborec.

 

Videli ste vlka?

V príhovore pripomíname: ak ste vlka zazreli v revíri,  alebo ste ho počuli či  našli jeho stopy, informáciu  si nenechajte pre seba. Každý vecný údaj prispeje k vedomostiam o jeho výskyte u nás.

 

Srnce na vrchole leta

Podrobné poznatky o  srnčej zveri v júli:  o ruji, spôsobe vábenia a love srnca  podáva v obsiahlom príspevku autor Ing. JOZEF HERZ, PhD.

 

 

Malý milý hlodavec

Kde nájdeme sysľa pasienkového, aký je spôsob jeho života, prečo sa stráca z našich polí, lúk a pasienkov informuje Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

 

Venované deťom

Ako členky Klubu slovenských poľovníčok prispeli k tohtoročnému Medzinárodnému dňu detí.

 

Budúcnosť tetrova hlucháňa

Nad osudom vzácneho obyvateľa lesných tíšin v ČR sa zamýšľa autor príspevku VLASTIMIL NOVÁK.

 

Objavenie revíru Majdán

Autor príspevku JARO KARELSKÝ navštívil jeden z mnohých kútov Malých Karpát – poľovný revír   Majdán a nazval ho „malokarpatskou perlou“. Čo ho  tak očarilo?

 

Šťastný príbeh zubrov

Človek sa už  dosť dlho usiluje vrátiť do prírody niektoré druhy najmä vzácnej zveri a nie vždy  sa   mu to podarí. Preto v prípade zubrov možno hovoriť o ich „šťastnom príbehu“. Ich záchranu  bilancuje  JOZEF ŠABO v súvislosti so 60. výročím   Zubrej zvernice v Topoľčiankach.

 

Slovenský hrubosrstý stavač

– nová kniha venovaná  tomuto plemenu. O jej obsahu informuje MVDr. PETER BLAŠKO.

 

Drsnosrstý jazvečík

Do nášho pomyselného albumu plemien poľovne upotrebiteľných psov zaradil jeho autor Ing. JÁN ZAJAC staré plemeno drsnosrstého jazvečíka. Prečo ho mnohí poľovníci považujú za najvšestrannejšieho psa?

 

Zver  „v kúpeli“

Prečo sa zver v lete tak rada kúpe?  V horúčave (no nielen v nej) vyhľadáva  vodu   veľká i malá zver. Autor IVAN KŇAZE rôzne druhy počas kúpania pozoroval aj vyfotografoval.

 

Lesnícke náradie GERUBE   22 rokov na slovenskom trhu

O záujme o túto značku hovoríme s konateľom spoločnosti s Ing. MARTINOM ZAPLETALOM.

 

 „Lapanie divej zveriny“

Článok uverejnený v r, 1927 v časopise Lovec je dôkazom, kto už pred  sto  i viac rokmi „lapal zverinu“ vzácne africké druhy. Neboli to poľovníci! A spôsoby „lapania“ vzbudzujú hrôzu.

 

Učitelia v spomienkach

Mnohí poľovníci radi a s vďakou spomínajú na starších druhov, ktorí ich učili poznávať prírodu i zásady správneho a  humánneho lovu.   Tak spomína  na nich  aj autor článku JOZEF A.

 

Informácie: Nové digitálne prístroje na nočné videnie a značka GPO.

 

Úhyn zveri na cestách

v niektorých spolkových   republikách, Kastrácia alebo hormóny, Medvede v Škandinávii a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej tlače.

 

Naše spevavce

Predstavujeme  sýkorku lesklohlavú.

 

Invázia stepných druhov vtáctva

Do našich končín  prilieta v posledných rokoch  „príbuzný“ škorca  – pastier ružový. O príčinách  ich príletov a miestach, kde sa u nás vyskytujú, informuje Slovenská ornitologická spoločnosť.

 

Dobrú chuť!

Pripravili sme recept: Pečený diviak na cesnaku a hubách so slaninovo-cibuľovými šúľancami.

 

Poľovnícky júl

Na dvoch stránkach nájdete: Doby lovu, zaujímavosť Dvojité parožky, varovanie Hrozba menom kliešť a na koniec: VESELÚ BODKU.

 

MÁJOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 5/2018

Vyšlo

MÁJOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach nájdete:

PAMATNICA

spomíname  na tých, ktorí  prispeli k rozvoju slovenského poľovníctva.

 

POD MODROU OBLOHOU

Krátko k listu Prezídia Slovenskej poľovníckej komory v ktorom vyslovilo hlboké znepokojenie nad prípadmi nájdených uhynutých  dravcov a šeliem medializovanými v slovenských mainstreamových médiách.

 

NEZABUDNUTEĽNÉ STRETNUTIA

JOZEF ŠABO spomína na svoje stretnutia s medveďmi, jeho skúsenosti potvrdzujú, že  v takých prípadoch  najhoršie by  bolo prepadnúť panike. Naopak, treba  sa správať pokojne.  Vďaka  tejto zásade sa mu nikdy nič nestalo a medvede mohol dlhšie pozorovať.

 

VEĽKÉ PUTOVANIE

Posledná časť článku Ing. VLADIMÍRA VICIANA  PhD. o rôznych typoch migrácií rôznych živočíchov.  Aj o zaujímavom putovaní hmyzu, ktorý si bežne ani nevšímame.  Viete,  ako  prekonáva obrovské  vzdialenosti napr.  hmyz, ktorý ani nevie lietať?

 

AKÉ LETO NÁS ČAKÁ?

Na otázku odpovedá  prof. RNDr. MILAN LAPIN, PhD. z Univerzity Komenského.  Možno sa bude podobať na to vlaňajšie.

 

BARBIE A KEN Z ASTURU

Autorka MIRKA MORAVČÍKOVÁ predstavuje  činnosť slovenských sokoliarov, ktorí od r. 1980  sa  úspešne venujú  aj odchovu pernatých dravcov; aj vďaka  nemu u nás žiadnemu z nich nehrozí vyhynutie.

 

ZAMYSLENIE O VLKOCH

Autormi zaujímavej úvahy sú EMIL GULDÁN a DANIEL MATEČNÝ, ako sa sami označili „dvaja starí poľovníci“, ktorí sa vyslovujú k aktuálnym názorom širokej verejnosti na  úlohu vlka vo voľnej prírode. Ani jeden z nich vlka nelovil, no veľakrát videl a pozoroval.

 

PRÍČINY VYSOKÝCH  PRÍRASTKOV  DIVIAČEJ  ZVERI

Terajšie  prezverenie diviačou zverou mnohým pripomína jej vysoký stav  na Hornej Nitre spred niekoľkých rokov. Autori príspevku Ing. JÁN MERCEL a Ing. PAVOL PAVLÍK  za jednu z príčin uvádzajú  rýchlejší cyklus  dospievania mláďat  do pohlavnej zrelosti.  Spôsobuje ho dostatok potravy  počas celého roka, ale aj mierne zimy. Diviačia zver  nepozná obdobie strádania.

 

TIROLSKÝ DURIČ

Staré plemeno, ktoré sa vyznačuje aj spoľahlivým donášaním ulovenej zveri v súčasnosti má  podľa  Ing. JÁNA ZAJACA  opäť významné miesto v  praxi  rakúskych i nemeckých poľovníkov.

 

REPKA OLEJNÁ A ZVER

Koncom apríla naše chotáre  opäť zožltli: zakvitla   repka olejná, ktorá tak  veľmi priťahuje  voľne žijúcu zver. O tom, že je pre ňu určitou hrozbou,  vieme, ale čo konkrétne jej spôsobuje ťažké akútne otravy, čím jej škodí?  Odpovede na  otázky  dáva  MVDr. EMÍLIA SELECKÁ  a radí aj  ako predchádzať otravám.

 

V JÚNI SA STRETNEME NA CHATE

TOMÁŠ VASILENKO, člen výboru PZ Skala Mestisko (okres Svidník) predstavuje činnosť združenia pôsobiaceho v Nízkych Beskydách. A združenie sa má čím pochváliť, práve teraz  napr. aj  zrenovovanou  poľovníckou chatou, novými  poľovníckymi zariadeniami v revíri ako aj  dobre vybavenou strelnicou. Členovia  PZ  s rodinami už teraz sa tešia na prvé  spoločné stretnutie vo vynovenej chate.

 

NA ZELENEJ VLNE

V tomto čísle ešte raz o vlkoch:  Vlčia skala  je titulok príspevku JÁNA  LAKU z Pohorelej, ktorý  na starých, dnes už opustených lazoch viackrát sledoval vlka.

 

TAKMER  NEUVERITEĽNÁ  DOHĽADÁVKA

Autor príspevku JOZEF ÁBEL si spomína  na svoje pôsobenie v Tribči, kde sa odohrala aj  dlhá a dramatická dohľadávka zasiahnutého jeleňa. Prečo  bola taká dlhá našiel vysvetlenie až potom, keď   zásah preskúmal aj veterinárny lekár.

 

ĽAHKÉ, PRESNÉ , UNIVERÁLNE

Firma Voere Präzisionstechnik predstavuje svoje  osvedčené výrobky: precízne modely ľahkých poľovníckych pušiek.

 

BITKY O BÚDKY

IVAN KŇAZE o svojich skúsenostiach s rôznymi druhmi vtáctva, ktoré do svojej záhrady prilákal tak, že im ponúkol obydlie: búdky.  Okrem spevu  však mohol  sledovať aj  ich zaujímavé správanie.

 

SRNČIE SIROTY

Povolia tlmiče zvuku? Trojnásobný počet raticovej zveri a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej tlače.

 

VLHA HÁJOVÁ

Do  albumu Naše spevavce, ktorý pripravuje Ing. ĽUBOR ČAČKO  patrí  aj vlha hájová. Poznáte ju?

 

DOBRÚ CHUŤ!

Naša spolupracovníčka  DENISA  LAHVIČKOVÁ  ponúka  recept na prípravu „rolády z daniela s plnkou“.

 

POĽOVNÍCKY MÁJ

Na dvojstránke nájdete  doby Lovu  počas celého roka a v máji, upozornenie  súvisiace s mimoriadnym povolením lovu diviačej zveri,  ENVIROKALENDÁR, Východy a západy Slnka a Mesiaca,  verše Milana Rúfusa JARNÁ MODLITBA, Bratislavská prehliadka v číslach a na koniec VESELÚ BODKU.

APRÍLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 4/2018

Vyšlo

APRÍLOVÉ ČÍSLO
ČASOPISU NAŠE POĽOVNÍCTVO

Na jeho stránkach si môžete prečítať:

APPRÍLOVÉ RADOSTI A STAROSTI
– malá úvaha o aktuálnych povinnostiach poľovníkov v revíroch.

MONITORING ZAJAČÍCH POPULÁCIÍ
O výsledkoch výskumu zajacov v r. 2017 informujú autori článku JAROSLAV SLAMEČKA, RASTISLAV JURČÍK a TOMÁŠ SLÁDEČEK. V závere článku sa autori zamýšľajú nad aktuálnymi úlohami poľovníkov, ktorí chcú, aby sa do našich revírov vrátila malá zver a teda i zajac poľný.

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV
Tretia, záverečná časť článku Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. o fascinujúcom fenoméne v živočíšnej ríši, ktorým je – ich sťahovanie za prijateľnejšími životnými podmienkami. Ich výkony – vo vzduchu, na zemi i na vode v nás vždy znova a znova vyvolávajú obdiv.

ASKARIÓZA DIVIAKOV
V populácii diviačej zveri aktuálne sledujme predovšetkým výskyt AMO (africký mor ošípaných). No diviaky sužujú aj iné choroby, napr. askarióza. O jej príznakoch, priebehu, prevencii a súčasnom rozšírení informuje MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.

SKÚSENOSTI Z LOVU ŠELIEM
Praktické skúsenosti z lovu veľkých šeliem zhrnul v článku jeho autor Ing. ZDENĚK JAGIELSKI. Pripomína nielen trpezlivosť, ale aj nevyhnutnosť streleckej zdatnosti a znalosti o živote zveri.

NOŽE NA VÝSTAVE V KOŠICIACH
Ing. ALOJZ DRÁBEK, vedúci sekcie chladných zbraní KHSP pri SPZ informuje o výstave nožov v Košiciach. Opäť potvrdila vysokú úroveň našich nožiarov i keď tohto roku žiaden z vystavených nožov nezískal titul Nôž roka… Pozrite si aspoň niekoľko výrobkov z dielne slovenských nožiarov.

POHĽAD NA LESY
Pri príležitosti Mesiaca lesov autor príspevku JOZEF ŠABO sa zamýšľa nielen nad mnohorakými funkciami lesa, ale i prístupom človeka k nim. Na čo všetko človek využíva les v súčasti? Ako ho chrániť? – to sú aktuálne otázky, ktoré ľudstvo musí riešiť. No už vie, že ho musí chrániť. Lepšie ako doteraz, lepšie ako v súčasnosti.

TATRANSKÝ DURIČ: PERSPEKTÍVA ALEBO ZBYTOČNÉ ÚSILIE?
Autor príspevku MARTIN RUDOHORSKÝ sa vyslovuje k úsiliu niektorých kynológov vrátiť plemenu „zašlú slávu“ a vrátiť ho do praxe. Súčasne sa obracia i na poľovnícku verejnosť so žiadosťou podporiť zaujímavý projekt návratu tohto plemena do praxe, veď svoju životaschopnosť preukázalo už v minulosti.

NEMECKÝ OSTROSRSTÝ STAVAČ
Do „albumu“ poľovne upotrebiteľných psov autor Ing. JOZEF ZAJAC zaradil tento raz nemeckého ostrosrstého stavača. Pripomína jeho minulosť: pôvod, šľachtiteľské úsilie kynológov i jeho všestranné schopnosti plemena v poľovníckej praxi.

Andrej Kmeť: ZNALEC NAŠEJ PRÍRODY
Pri 100. výročí úmrtia Andreja Kmeťa si pripomíname jeho život a dielo, ktorým sa zapísal do našej histórie. Autor spomienky Ing. JOZEF HERZ, PhD. cituje zaujímavé myšlienky z jeho diela. Potvrdzujú o. i. aj skutočnosť, že Andrej Kmeť bol i veľkým znalcom slovenskej prírody, ktorú mal rád. Zaujímal sa napr. o minulosť zubra na našom území, mal znalosti aj o ornitológii a bol aj vášnivým zberateľom preparátov našej i exotickej zveri ako muzeálnych predmetov.

NA GREGORA MEDVEĎ LEZIE Z BRLOHA…
…pripomína v rozsiahlom článku o vzťahoch medveď-človek jeho autor doc. Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc. Osobitnú pozornosť venuje príčinám kolízií a medveďom a v závere aj vlastným skúsenostiam z mnohoročného pobytu uprostred prírody.

ODDYCH S ALTMAYEROM
Viete čím sa zaoberá s. r. o. Altmayer? Tým, čo je v našom živote každého človeka príjemné: oddychom, dovolenkou, krátkym pobytom v prírode… Ak budete hľadať miesto pre oddych, stretnutie s priateľmi pri príležitosti narodenín, sviatkov či významných udalostiach, poradíte sa s ALTMAYEROM.

NA ZELENEJ VLNE
Rubrika ponúka dva dramatické príbehy: S diviakom za chrbtom a Janko, „čarostrelec“.

Z POĽOVNÍCKO-RYBÁRSKEHO VEĽTRHU
Tohtoročný, už tridsiaty veľtrh, bol spojený s majstrovstvami Európy preparátov. Návštevníci mohli okrem mnohého iného obdivovať aj 370 preparátov rôznych druhov zveri z 33 štátov sveta.

VEĽKÝ, VAČŠÍ, NAJVAČŠÍ
Za veľkým diviakom sa na ruský Ďaleký východ vybral Ing. S. KURSCH. Vďaka jeho slovenskému priateľovi, ktorý nám sprostredkoval lovcove zážitky, dozvedáme sa o naozaj mimoriadnych diviakoch, ktoré tam žijú.

ŠŤASTIE V NEŠŤASTÍ
Strelecká zaujímavosť: výstrel rovno pred očami, ktorý – našťastie – nemal žiadne následky. Ako je to možné?

ANTIKONCEPCIA PRE ZVER
…Výstrely vedľa, 130 striel do orangutana… a ďalšie zaujímavosti zo svetovej tlače.

NAŠE SPEVAVCE
Patrí k nim aj králik ohnivohlavý. Kedy sa k nám vracia? Kde ho môžeme vidieť a počuť – o tom píše Ing. ĽUBOR ČAČKO.

DOBRÚ CHUŤ
Recept na prípravu jeleních medailónkov na dulovej omáčke a s gnocchi na slaninke a pažítke pripravila DENISA LAHVIČKOVÁ.

POĽOVNÍCKY APRÍL
Doby lovu, Východy a západy Slnka a Mesiaca, informácia o mimoriadnom povolení lovu diviačej zveri, upozornenie na častú chorobu zveri Strečkovitosť. Na záver – ako vždy – VESELÁ BODKA.

MARCOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 3/2018

Vyšlo MARCOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach nájdete:

 

Informáciu

O následkoch  lesných požiarov u nás v r. 2017, pripravila  kpt. Mgr. ZUZANA FARKASOVÁ.   

 

NOČNÉ PRELÚDIUM

– autor, známy znalec našej prírody doc. Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc.- približuje zvláštnu atmosféru „vohľadov hlucháňa hôrneho“ – ako ju sám vníma a ako ju veľakrát pozoroval.

 

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV

Druhá časť článku Ing. VLADIMÍRA VICANA, PhD. o zaujímavostiach spojených s presunom niektorých živočíchov. Zdá sa, že o tomto jave vieme už všetko, no mnoho detailov z preletov  a prechodov sa zistilo len nedávno.

 

SLUKY V SPOMIENKACH

– príspevok JOZFA ČALTICKÉHO vychádza z vlastných autorových skúseností a približuje atmosféru „vítania jari“ ako ju vnímali  naši predchodcovia.

 

NEZABUDNUTEĽNÉ CHVÍLE S DEVANOU

Aj  tohtoročný,  v poradí  už tretí Deana Bál bol úspešným spoločenským podujatím.

 

PO VEĽKEJ NEISTOTE VYTÚŽENÝ ÚLOVOK

Podaril sa ANNAMÁRII TÓTHOVEJ, ktorej v srbskej Vojvodine dožičili vzácny úlovok – vlka.

 

ENDOPARAZITY DIVIAČEJ ZVERI

a o  ich prevalencii na Slovensku a v okolitých štátoch – informuje  MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.

 

UMENIE STOPOVAŤ

Dokončenie Krátkeho kynologického kurzu: obsahuje rady, ako postupovať v začiatkoch výcviku poľovne upotrebiteľného psa.

 

REDBONOV MÝVALÍ PES

U nás  málo známe plemeno no rozšírené najmä  v južných štátoch USA. Aké sú jeho prednosti, píše autor Ing. JÁN ZAJAC.

 

V ŠÍROM POLI STUDNIČKA

Aký je význam  studničiek v revíroch, prečo ich obnovujú v Tribečskom pohorí, informuje JOZEF ŠABO.

 

NALEJME SI ČISTÉ VÍNO!

Lesník, poľovník a bývalý  profesionálny pracovník štátnej ochrany prírody Ing. JAROSLAV ĎURÍK sa zamýšľa nad problémami súvisiacimi s ochranou veľkých šeliem – vlka, medveďa a rysa. Máme v tom jasno?

 

NA ZELENEJ VLNE

Dva zaujímavé príbehy z našich revírov: SLZA STARÉHO NADLESNÉHO AZYL NA POSEDE.

 

AKO VIDÍ MEDVEĎ

IVAN KŇAZE, autor článku sa stretol s medveďmi už veľakrát: čo ho zaujalo na ich správaní?

 

 

PIŠTOLE KIMBER

– stále viac žiadané. V čom sú ich prednosti? Kde si možno kúpiť túto zbraň u nás.

 

DIVÁ HUS NA HLAVE

– Starosti s medveďmi, Čuch a chuť niektorých živočíchov a ďalšie zaujímavosti zo sveta.

 

ĽABDUŠKA ČERVENOHNEDÁ

Do albumu našich spevavcov pribudol ďalší druh. Kde ho môžeme stretnúť a pozorovať?

 

DOBRÚ CHUŤ!

Ponúkame recept na prípravu „farebného prekvapenia  zo stehna jeleňa“.

 

POĽOVNÍCKY  MAREC

Doby lovu, Pamätnica, informácia o opatreniach súvisiacimi s hrozbou afrického moru ošípaných, Pamätnica, Sedím si tak na posede… Východy a západy Slnka Mesiaca a VESELÁ BODKA.

FEBRUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 2/2018

Vyšlo                                                                   

 

FEBRUÁROVÉ ČÍSLO

 

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte

 

MIMORIADNE POVOLENIE LOVU DIVIAČEJ ZVERI

Nakoľko od minulého roku sa rozšíril africký mor ošípaných v okolitých štátoch pristúpilo sa k  prijatiu mimoriadneho povolenia lovu diviačej zveri.

 

NEODLIETA ZIMUJE S NAMI

O nevšednej „srdiečkovej sovičke“  plamienke driemavej píše naša nová autorka    DAIELA GÁLIKOVÁ . Asi málokto vie, že ak u nás prežije prvú zimu a pohlavne dospeje, ostane na jednom mieste po celý život.

 

RATICOVÁ ZVER V OKRESE PARTIZÁNSKE

O tom ako sa darí poľovnému hospodáreniu v jednotlivých revíroch  v okrese Partizánske počas posledných dvadsať rokov podrobne informuje  Ing. JOZEF HERZ, PhD.  Poukazuje napr.  na to, že v love srncov je veľký rozdiel už v pláne a v skutočnom love II. VT na úkor III VT.

 

MIGRÁCIA ŽIVOČÍCHOV

Autor Ing. VLADIMÍR VICIAN  PhD.   píše, že pohyb je jedným z najcharakteristickejších znakov živočíchov.   Okrem bežných presunov na kratšie vzdialenosti v priebehu konkrétnej sezóny pre určité druhy sú typické ďalekosiahle migrácie.

 

ČRIEDA PO VÝSTRELE

Určite nie je jednoduché  ochrániť pole pred nájazdmi čriedy diviakov. Je to  náročné, nakoľko sa ich počty  neúmerne  zvyšujú. Nad tým sa zamýšľa autor Ing. JÁN MERCEL. Informuje o správaní sa niekoľkých diviačích čried.

 

 

VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY VO VÝŽIVE RATICOVEJ ZVERI

Súčasné obdobie prikrmovania raticovej zveri pozostáva z objemových a jadrových krmív. Autorka MVDr. EMÍLIA SELECKÁ poukazujem na dôležitosť vitamíno-minerálnych doplnkov. Tie sú dôležité pre jej zdravie, kondíciu, správny rast a vývoj.

S konzultáciami sa môžete obrátiť priamo na autorku na tel.: 0911 482 555.

 

UMENIE STOPOVAŤ

Je krátkym kynologickým kurzom autorky KRYS AZYAR HOLKOVEJ .  Ak chceme nášho psíka správne vycvičiť musíme sa držať správnych výcvikových postupov ako je napr. rozňuchávanie, načuchávanie, nášľap, vedenie stopy, ukončenie stopy. Autorka nás zároveň upozorňuje aj na možné výcvikové chyby.

 

RAKÚSKY KRÁTKOSRSTÝ (Brandlov) DURIČ

Je to výkonný poľovný pes a ide o starobylé plemeno. Žiaľ až do polovice 19. storočia neexistuje dôveryhodný doklad. Autor článku Ing. JÁN ZAJAC  pripomína, že    o jeho predkoch predsa len existuje zmienka a to v knihe Maximiliána I. Habsburského –  „Kniha o love“ kde charakterizoval duriče ako v tej dobe najpoužívanejšie poľovné psy.

 

V MESIACI DANIELOV 

Mgr. PETER KUŠÍK dostal vlani pozvánku na lov daniela 3. vekovej triedy ktorá sa mala konať v poľovnom revíri „Samostatná bažantnica Karikáš“. O tom čo zažil  zoznamuje čitateľov v pútavom   rozprávaní.

 

  1. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SOKOLIAROV V AL AIN a ABU DHAMI – Spojené arabské emiráty 2017

Autorka  MIRKA  MORAVČÍKOVÁ a priama účastníčka tohto významného zahraničného podujatia farbisto popisuje Slovenskú  sokoliarsku  reprezentáciu na festivale. Zúčastnilo sa ho 700 sokoliarok a sokoliarov. Reprezentovali 110 klubov a sokoliarskych asociácií z 90 štátov s počtom 75 tisíc sokoliarov sveta. Desaťročnú Sandru Moravčíkovú členku Klubu sokoliarov, prijal v púštnom tábore výsosť šejk Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan a jeho excelencia Majed Ali Mansouri, generálny riaditeľ Emirátskeho sokoliarskeho klubu.  Článok je doplnený úžasnými fotografiami.

 

DEŇ PRED SILVESTROM

O vydarenej Silvestrovskej poľovačke  informuje autor Ing. GABRIEL HUDÁK člen PZ Laborec – Medzilaborce. Nástup poľovačky  bol  sprevádzaný  hlasom lesnice, ktoré prezentoval  Matúš Čahoj, študent 4. ročníka Strednej lesníckej školy v Prešove  a majster SR v loveckej hudbe.

 

 

TAKMER STRATENÁ

Spolupráca psíka a poľovníka je neoddeliteľnou súčasťou  aj o tom je príbeh autora ŠTEFANA  HAJNOVIOČA.  Bez  vynikajúceho dohľadania verného spoločníka Haryho – západosibírskej lajky,  by určite prišiel o úlovok muflóna.

 

HORÚCO V TUHEJ ZIME

Správanie našej vzácnej  šelmy, rysa ostrovida   pozoroval autor príspevku a fotografií IVAN KŇAZE.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Ponúkame recept, ako pripraviť    roládu z jelenieho stehna s plnkou a s coulom.

 

STAROSTLIVOSŤ O LESY OŽÍVA

Zamyslenie nad našimi  lesmi a nad ťažbou a budúcnosťou sa zamýšľa autor Ing. BRANISLAV  BAKA.

 

 

POĽOVNÍCKY FEBRUÁR

Na dvoch stránkach nájdete:

DOBY LOVU, PRIPOMÍNAME (aktuálne povinnosti poľovníckych hospodárov a členov  VÝCHODY A ZÁPADY Slnka a Mesiaca)  a VESELÚ BODKU.

 

ZAUJÍMAVOSTI       

V správach Koniec obchodu so slonovinou, Veverice v aute, Zápal parožia  atď. sa iste dozviete veľa zaujímavých podrobností.