All posts by admin

OKTÓBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 10/2016

Vyšlo

OKTÓBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach nájdete:

 

TAK SME SA PREDSA LEN DOČKALI

…stanoviska Ústavného súdu podľa ktorého Slovenská poľovnícka komora   je  verejnoprávnou inštitúciou na ktorú sa vzťahuje  zákon o slobodnom prístupe k informáciám a ďalšie zásady  súvisiace napr. i s výškou  členských poplatkov za výkon práva poľovníctva.

 

ZÁCHRANA HRABAVCOV

Druhé pokračovanie príspevku  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. zo slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  o možnostiach návratu morky divej  a perličky obyčajnej  do našej voľnej prírody.

 

JESEŇ V ČRIEDE DANIELOV

O danielej ruji, ktorá sa na rozdiel od jelenej začína neskôr, no je rovnako zaujímavá, píše  Ing. PAVOL PAVLÍK.  V miestach, v ktorých sa mu v našich podmienkach darí,  čas jeho rozmnožovania je  z poľovníckeho hľadiska mimoriadne zaujímavý.  Vďaka  tomu, že  počet danielej zveri u nás stúpol,  pribúdajú  aj jeho úlovky a cenné trofeje. Podľa autora si však ich získanie vyžaduje  podrobnejšie znalosti o živote danielej zveri.

 

JELENIE TROFEJE V ČÍSLACH

Listovanie  v katalógoch poľovníckych trofejí  ponúka možnosť zamyslieť sa nad  vývojom stavov a kvality trofejí jednotlivých druhov zveri.  Autor článku Ing. JOZEF HERZ, PhD. predkladá  čitateľom  zaujímavý prehľad o úlovkoch  a trofejach jelenej zveri  a o jej stavoch v jednotlivých  krajoch.  V prehľade nájdete aj zoznam  najkvalitnejších jeleních trofejí na  celoštátnej poľovníckej výstave v roku 2011 a na  tohtoročnej  výstave  v Nitre.

 

PRÍJMY, ZDROJE, NÁKLADY

V  článku  o našom  hospodárení  sa jeho autor  Ing. JOZEF BUČKO, PhD. zaoberá  ekonomickou stránkou poľovníctva. Čitateľ sa dozvie, aká je priemerná produkcia z hektára poľovnej plochy, odkiaľ sa čerpajú hlavné zdroje príjmov a aké náklady si vyžaduje  poľovníctvo v dnešných podmienkach.

 

DEVANA INFORMUJE

Pohľad na aktuálnu činnosť  Klubu slovenských poľovníčok získa čitateľ z článkov jej členiek:   POĽOVNÍČKY  V BIJACOVCIACH, PESTRÉ PRÁZDNINY a NÁVŠTEVA V SRBSKOM BEČEJI.

 

DO KOČA AJ DO VOZA

Majiteľ  Chovateľskej stanice Danibul  Ing. DANIEL HREŽÍK  predstavuje prednosti  slovenského hrubosrstého stavača s ktorým  už sám  získal množstvo ocenení  na výstavách aj na skúškach. Jeho odchovanci robia dobré meno nášmu národnému plemenu aj v ďalekom zahraničí.

 

BRAZÍLSKY TERIÉR

Autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC  do albumu  plemien poľovne upotrebiteľných psov tentoraz  zaradil u nás donedávna  neznáme plemeno pochádzajúce  z ďalekej Brazílie.

TRIBEČSKÍ PYTLIACI

V druhej časti príspevku  z pera JOZEFA  ŠABU sa možno dočítať o troch  zaujímavých osudoch, ktorých spoločným menovateľom bolo pytliactvo: Tragické stretnutie, NepotrestanýKajúcnik alebo pytliak? Príbehy sú  doplnené  dobovými fotografiami.

 

PRE POTEŠENIE OKA AJ SRDCA

Zhovárame sa s JOZEFOM DIHENEŠČÍKOM, ktorý  je  rezbárom, kovorytcom a poľovníkom.  Jeho práce si našli už veľa obdivovateľov u nás i v zahraničí a ukážky sa iste zapáčia aj vám.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvojstránke ponúkame ďalšie pokračovanie Mýty a legendy,  autor  ŠTEFAN HAJNOVIČ opisuje vzrušujúce Dohľadávanie v daždi a IVAN GALÁK   sa s čitateľmi delí o svoje  dojmy spojené  s typickým jesenným výjavom   – Kŕdeľ divých husí.

 

VIDIEŤ AJ V TME

Predstavenie prístrojov nočného  videnia, ktoré sú  dovážané na náš trh.

 

DVA DRUHY EKOLOGICKÝCH STRIEL

Autor príspevku Dr. MIROSLAV BILSKÝ  podrobne píše  o vývoji  a produkcii  ekologických striel, ktorej sa venuje nemecký výrobca.

 

POSLEDNÉ STRETNUTIA

Fotograf  PETER FODOR  predstavuje posledné snímky, ktoré urobil na svojej ceste po  prírodných rezerváciách v Juhoafrickej republike. Tak ako  predchádzajúce, aj  tie boli vzrušujúce, okrem iného  s levom a s nosorožcom.

 

ZUBOR AKO KOSAČKA

…Zver a Černobyľ,  Poľovníkov pribúda a ďalšie zaujímavé informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE 

Muchár sivý je síce nenápadný, ale spôsobom života  zaujímavý druh  v pestrej skladbe našich spevavcov. Podľa čoho  si ho možno  všimnúť, kde  sa vyskytuje  a kam odlieta, nájdete v príspevku, ktorého autorom je  Ing. ĽUBOR ČAČKO.  

 

DOBRÚ CHUŤ!

Jednoduchý  recept  na prípravu  pochúťky: DIVINOVÁ PAŠTÉTA  z ponuky  penziónu Altmayer Horná Roveň.

 

POĽOVNÍCKY OKTÓBER

Na dvoch stránkach ponúkame:  DOBY LOVU, Aktuálne povinnosti  poľovníckych hospodárov, NEZABUDNIME, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady  a VESELÚ BODKU.

SEPTEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 09/2016

Vyšlo

SEPTEMBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

OCHRANA PôVODNÝCH DRUHOV

O argumentoch, kvôli ktorým treba  chrániť pôvodné rastlinné a živočíšne druhy  chrániť  pred inváznymi: pôvodným zaberajú miesto  a ohrozujú ich.

 

JESEŇ ZA DVERAMI

I keď je priebeh jelenej ruje všeobecne známy, autor  príspevku Ing. VLADIMÍR  VICIAN, PhD.  ju podrobne opisuje  „krok za krokom“ a upozorňuje na rôzne detaily, ktoré sú pre tento druh zveri  typické v tomto jej  životne dôležitom životnom období.

 

V JELENEJ STOPE

O tom, ako „čítať“ stopy jelenej zveri, ktoré nám  prezrádzajú jej početnosť, vek ba aj hmotnosť, píše  JÁN MERCEL. 

 

SRNČIE TROFEJE V ČÍSLACH

Zaujímavú štatistiku o počte, úlovkoch a trofejach srnčej zveri za posledných dvadsaťpäť rokov zostavil  Ing. JOZEF HERZ.  

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Dokončenie o poznatkoch súvisiacich s reprodukciou  našej pernatej zveri (tentoraz  husi divej a kačice divej)  z pera autorov  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. JÁNA WEISA, CSc.

 

AKÉ VTÁCTVO MOŽNO LOVIŤ V KRAJINÁCH EÚ

O nárokoch na divinu uvádzanú na trh a o druhoch vtákov, ktoré možno loviť v krajinách EÚ informujú  MVDr. EMÍLIA SELECKÁ a doc. MVDr. ŠTEFAN ŠIMKO, CSc. Článok je doplnený o údaje o jarných kmeňových stavoch úžitkovej a dravej pernatej zveri a ich spoločenskej hodnote.

 

NEBEZPEČNÉ CESTY

Od r. 2008 sa sledujú  škody  na zveri spôsobené dopravnými prostriedkami, ktoré dovtedy  sa evidovali len ako „celkový úhyn“.  Zaujímavé údaje z tejto štatistiky (konkrétne sa týkajúce jednotlivých druhov zveri) vybral autor článku  Ing. JOZEF BUČKO, PhD.

 

ROMANOLSKÝ VODNÝ PES

Do albumu  poľovne upotrebiteľných psov pribudol  ďalší, ktorého autor seriálu  Ing. JOZEF ZAJAC  opísal aj ako psa s „nepremokavou srsťou“.  Má  prastarý pôvod a pochádza z talianskeho kraja Romagna.

 

TRIBEČSKÍ PYTLIACI

Prvá časť  zaujímavého  čítania  o pôvode pytliactva z pera  JOZEFA ŠABU a dve  dramatické udalosti z Tribečského pohoria.

 

LESNÍK A PRÍLEŽITOSTNÝ KUCHÁR

V rubrike Rozhovor  zoznamujeme čitateľov s ROMANOM VOJTELOM, ktorý okrem toho, že je lesníkom telom a dušou, je    – ako sám hovorí  – aj príležitostným kuchárom. Jeho nielen guláše, ale aj iné jedlá z diviny sú známe v širokom okolí, preto  ho  poľovníci  pozývajú ako „majstra“, ktorý dokáže pripraviť  rôzne špeciality.

 

PANÁČKOVANIE

Nie každá zver dokáže „panáčkovať“ – postaviť sa na zadné nohy a z väčšej výšky, ako keď je „na štyroch“,  sledovať okolie.  Ktoré zvieratá využívajú  takúto pozíciu,  o tom píše a fotografiami  dokladá  IVAN KŇAZE.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dvojstránka ponúka ďalšie pokračovanie seriálu  Mýty a legendy a dva zaujímavé príbehy: Štrnástorák  a Svadobný dar. 

 

STRELECTVO

Autor článku JURAJ ZUBEK  informuje o niektorých ďalších prednostiach puškohľadu Fomei a Dr. MIROSLAV BILSKÝ  predstavuje   „balíček zaujímavého streliva“.

 

V KRAJINE VEĽKÝCH CICAVCOV

Z ciest po niektorých afrických národných parkoch autor seriálu PETER FODOR opisuje svoje zážitky zo stretnutia s byvolom, ktorý patrí  do kategórie „megafauna“.

 

NOVÝ ZÉLAND BEZ ŠELIEM

…Klimatické zmeny a diviaky, Koniec jazvecov v Anglicku, a ďalšie zaujímavé informácie zo svetovej poľovníckej tlače.

 

TRSTENIARIK SPEVAVÝ

I keď patrí medzi naše  najznámejšie  vodné spevavce, iba málokedy sa nám ho podarí zazrieť, no jeho spev často počuť. Kde sa u nás vyskytuje, o tom informuje Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Pozrite si recept  Medailónky z jelenieho chrbta  a príležitostne ho vyskúšajte vo svojej kuchyni.

 

POĽOVNÍCKY SEPTEMBER

Na dvoch stránkach nájdete: Doby lovu a v rubrike Pripomíname sa  môžete zoznámiť so všetkými aktuálnymi úlohami ako i s upozorneniami, ktoré sa týkajú  užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov. Ďalej  je to upozornenie Envirokalendár, Východy a západy slnka a Mesiaca,   3 dobré rady a ako vždy aj  VESELÁ BODKA.

AUGUSTOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 08/2016

Vyšlo

AUGUSTOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho  stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM

Informácie o aktivitách v revíroch a v PZ.

 

ČO BUDEME ČÍTAŤ?

Malé zamyslenie nad  súčasnou produkciou  kníh s poľovníckou tematikou.

 

NA VRCHOLE LETA

„Prvé slnečné lúče sa práve opreli do krajiny a vzápätí vyšla na pole srna…“ obrázok, aký poteší srdce každého poľovníka.  No nielen poteší, ale chce sa podrobnejšie zoznámiť so životom ušľachtilej zveri tak, ako  opisuje autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Tretie pokračovanie  článku prof. Ing. MARTINA HALAJA a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. tento raz o reprodukcii  tetrova hlucháňa  a  jariabka hôľneho.

 

POĽOVNÍCKY  ŠPERK

Ako sa tvorí vzácny predmet, ktorým  radi obdarúvame svojich blízkych, rozpráva klenotník DUŠAN KELEŠI.

 

ŽENY A TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽOVNÍCTVO

O nedávnej medzinárodnej konferencii v holandskom Wageningene, ktorá sa zaoberala činnosťou a podielom žien na rozvoji moderného poľovníctva  referuje KAMILA BIZEOVÁ.  

 

SLOVENSKÉ POĽOVNÍČKY NA VÝSTAVE

SOŇA CHOVANOVÁ SUPEKOVÁ  informuje  o úspešnom podieli žien-poľovníčok na   nedávnej  Celoštátnej  výstave Poľovníctvo a príroda.

 

KEĎ KUNY ŠKRIEKAJÚ

…ak sa ocitnete  v blízkosti väčšieho výskytu kún, iste vám v pamäti ostane ich prenikavý hlasitý prejav“, píše  v článku, doplnenom o zaujímavé fotografie, autor  IVAN KŇAZE.

 

STREČKOVITOSŤ: PREVENCUA A LIEČBA

Užitočné informácie o závažných chorobách  srnčej, jelenej a danielej zveri. MVDr. EMÍLIA SELECKÁ popisuje príčiny a prejavy  choroby, ktoré treba poznať a podľa možností chrániť pred nimi zver.

 

DRENTSKÝ JARABIČIAR

U nás málo známe plemeno, jeho  vývoj a využitie  v poľovníckej praxi približuje autor seriálu (Kynológia) Ing. JÁN ZAJAC.

 

POSUDZUJEME VEK JELEŇA  PODĽA STAVBY JELEŇA

Základné údaje o stavbe tela jeleňov štyroch vekových kategórií autora článku ĽUBOMÍRA BUZNU  sú doplnené fotografiami.

 

POD AGÁTMI V MALINOVE

O vydarenom podujatí  poľovníkov v Malinove, okr. Senec píše Ing. JOSEF POKORNÝ.

 

SPOD VRŠATCA

Aj v malebnom kúte Bielych Karpát pod Vršatcom sa tohto roku širokej verejnosti  predstavili poľovníci  zo Slavnice. Autor, ĽUBOMÍR TARABA, pripomína, že spoluobčania vysoko hodnotili činnosť poľovníkov  i tohtoročný bohatý program podujatia.

 

MOJA „ŠKOLA V PRÍRODE“

V rubrike Rozhovor  predstavujeme  JOZEFA HLÁSNIKA, jedného z iniciátorov dnes už známych  Levických poľovníckych dní a dlhoročného pracovníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Aká bola jeho cesta k poľovníctvu,  prečo   ho priťahuje príroda a je aktívnym organizátorom najrôznejších podujatí. Odpovede nájdete na str. 20-21.

 

NA ZLENEJ VLNE

Dve stránky zaujímavého čítania: Mýty a legendy, Medveď na malinách  a Druhé stretnutie s mačkou.

 

DOHĽADÁVKA

Autor príspevku Dr. MIROSLAV BILSKÝ opisuje  hodiny a minúty  prežité pri dohľadávaní úlovku, aké  prežil  nejeden poľovník. Napriek tomu  sú vždy zaujímavé a plné vzrušenia.

 

LOV MUNDŽAKA

Autorka, naša rodáčka JANA a jej manžel LUCIANO CARPINATO, žijúci v Anglicku, píšu o love u nás neznámeho  mundžaka.

 

KDE VLÁDNU HROCHY

Fotoreportáž PETRA FODORA  nás  tento raz zavedie   na pobrežie Indického oceána do chráneného územia  Greater St. Lucia, kde  sa stretol  okrem iných živočíchov aj  –  s hrochmi. V ich blízkosti prežil  niekoľko minút strachu a napätia.

 

KEĎ ZAÚTOČÍ BOBOR…

…Svetová poľovnícka výstava 2021 a ďalšie zaujímavosti zo svetovej poľovníckej tlače.

DOBRÚ CHUŤ!

Ak si budete chcieť pripraviť divinovú  pochúťku,  ponúkame recept: Paštéta z daniela v slaninovej košieľke.

 

POĽOVNÍCKY AUGUST

Na dvoch stránkach  nájdete: Doby lovu, praktické NEZABUDNIME, 3 dobré rady, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri a ako vždy  aj VESELÚ BODKU.

JÚLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 07/2016

Vyšlo                                     

JÚLOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE  POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

O VÝSTAVE PO VÝSTAVE

Autor  JOZEF  HERZ na pozadí celej histórie veľkých poľovníckych výstav hodnotí úroveň a význam tej, ktorá sa konala nedávno v Nitre. Iste aj po rokoch  zaujmú informácie, ktoré ponúkla svojim návštevníkom: o množstve a kvalite trofejí ako výsledku  chovateľského úsilia poľovníkov. Autor súčasne pripomína, že  každá výstava, teda i tohtoročná, nebola len o trofejach, ale opäť sa stala i príležitosťou na stretnutie priateľov  s rovnakými záujmami.

 

ZBOHOM, JARABICA?

Slovo aj obrazom IVAN KŇAZE predstavuje  letné pole,  na ktorom  odpradávna mala svoj domov aj  dnes už vzácna jarabica poľná. Aké sú príčiny jej úbytku?  Je možný jej návrat do našej prírody?

 

TATRANSKÉ SRNCE

O pekných chvíľach  prežitých  v žľaboch medzi kosodrevinou a v očakávaní príchodu  niektorého z tatranských srncov  píše PAVOL LENKO.  Srncov na holiach nie je veľa, o to vzácnejšie sú i také  pohľady na ne, aké  autor zachytil i na fotografiách.

 

S POVOLENKOU VO VRECKU

Každý poľovník, ktorý  chce aspoň raz uloviť pekného srnca,  vie, že  túto krásnu zver treba  sledovať po  celý rok, potvrdzuje  JOZEF ŠABO,  autor  príspevku.  Veď základným  pravidlom pri love srnca je   správny odhad jeho veku a chovnej hodnoty.  Čitateľ nájde   všetky najdôležitejšie zásady  lovu srnčej zveri.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Druhé pokračovanie článku prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zaoberá prepelicou poľnou  a dropom fúzatým. Autori informujú súčasne  s ich  dnešnými stavmi ako aj s vyhliadkami nielen ich udržania, ale aj prípadného rozšírenia.

 

JESSA A TARA

Úprimné vyznanie Mgr. DANIELY NOVOTNEJ, ktorá si – spoločne  s rodinou – obľúbila u nás nevšedné plemeno poľovne upotrebiteľného psa: gaskonského stavača.  Aké sú jeho prednosti?

 

ESTÓNSKY DURIČ

Je ďalším plemenom, ktoré  si získava  medzi poľovníkmi (najmä na severe Európy) čoraz väčšie uznanie. Podrobnejšie ho predstavuje vo svojom článku Ing. JÁN ZAJAC.

 

S MALIARSKOU PALETOU PO LESE

Zhovárame sa s Ing. MARTINOM KISSOM, pôsobiacom na LZ v Topoľčiankach, ktorý  rád chodí po  okolitých lesoch s maliarskou paletou v ruke. Vďaka svojmu výtvarnému nadaniu sa mu darí  zachytiť na plátno veľa prekrásnych výjavov z okolitej prírody.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve stránky ponúkajú  MÝTY A LEGENDY (6. časť) a príbehy: PODAJ PRST…  a „ZACHRÁNENÁ“ LÍŠKA.

 

NOVINKY V OPTIKE

Niečo z  ponuky  FOMEI  a podrobnejšie o  možnostiach montáže  optiky so zbraňou.

 

KEĎ IDE O ŽIVOT

PETER FODOR, autor  seriálu  fotoreportáží  z afrického  buša  približuje život  jedného z jeho obyvateľov a  známych predátorov:  geparda. Podrobnejšie  opisuje i viaceré obdivuhodné vlastnosti  antilopy impaly.

 

OCHRANA HLUCHÁŇOVITÝCH

…konkrétne v Bavorsku,  informácia o premnožených divých husiach v Holandsku a ďalšie informácie zo života  zveri a o poľovníkoch… tak ako sa o nich píše v zahraničnej poľovníckej tlači.

 

TRASOCHVOST  ŽLTÝ

I tento druh patrí k našim  spevavcom:  kde ho možno vidieť, kde počuť, kam odlieta zimovať – na všetky otázky sa nachádza odpoveď v článku zo seriálu, ktorý pripravuje  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Do vášho receptára na úpravu diviny ponúkame recept šéfkuchára  MARIÁNA KOLLÁRIKA:  Jelení chrbát na brusnicovo-vínovej omáčke s pošírovanou hruškou.

 

POĽOVNÍCKY JÚL

Na dvoch stránkach  nájdete: Doby lovu, pokyny súvisiace so zriaďovaním  vnadísk,  rubriku NEZABUDNIME, ktorá obsahuje naše najdôležitejšie povinnosti  počas júla, východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady… Číslo uzatvára   tradičná VESELÁ BODKA.

KLIEŠTE – NEŽELANÝ „DARČEK“

Kliešte sú každoročnou nočnou morou návštevníkov prírody. Vieme o nich takmer všetko, bránime sa týmto neželaným „darčekom“, ktoré si so sebou nechtiac prinášame z pobytu v prírode. O výskyte, ochoreniach, príznakoch nás informuje MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.  Nezabúda ani na prevenciu.

JÚNOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 06/2016

Vyšlo

JÚNOVE  ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach nájdete:

 

POCIT ZODPOVEDNOSTI

Malá  úvaha aktuálna v Mesiaci poľovníctva: malá aktuálna  poznámka  týkajúca sa nás  samotných.

JAZVEC – zavalitý lovec

O tom, že v revíri máme jazveca lesného, dozvedáme sa najčastejšie z jeho pobytových znakov, no nie každému  sa nám podarí  sledovať ho zblízka.  V článku autora  Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. nájde čitateľ všetko o biológii tohto, väčšinou „nočného tuláka“.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Staršie generácie poľovníkov spomínajú na časy, kedy malej zveri bol dostatok, mladšie ju už takmer nepoznajú a preto vedia o nej iba toľko, koľko si o nej zapamätali z prípravného kurzu. Ak však máme  naozaj v úmysle vrátiť malú pernatú zver  na naše polia a lúky, musíme si oživiť  základné vedomosti o jej biológii. Sú stručne obsiahnuté  v prvej časti   článku autorov  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. MARTINA WEISA, CSc. 

 

KONFERENCIA KLUBU SLOVENSKÝCH POĽOVNÍČOK

SOŇA CHOVANOVÁ SUPEKOVÁ informuje o konferencii klubu, na ktorom  jeho členky hodnotili svoju  činnosť  v roku 2015 a prijali nové úlohy. O. i. konštatovali, že  počet členiek  klubu sa postupne zvyšuje.

LÁSKA A NELÁSKA

Zaujímavý článok  nemeckého autora FRIDRICHA F. EGGELINGA o tom, ako sa v živočíšnej ríši prejavuje láska  či neláska,  starostlivosť či ľahostajnosť,  akú voči sebe prejavujú jednotlivé druhy.

 

POZORNOSŤ AKTUÁLNYM TÉMAM

Autor článku JAROSLAV SLAMEČKA  sa vracia k bohatému obsahu  tohtoročných Levických dní a konštatuje, že ich hlavnou témou boli práve tie, ktorými sa už roky  musíme zaoberať: malá zver,  škody  spôsobené zverou a na zveri, ale aj  problémy súvisiace s populáciou šelmou. Obsah  tradičného podujatia bol obohatený aj o názory a skúsenosti maďarského poľovníctva.

 

AKO ZNÍŽIŤ ŠKODY NA POLIACH A V LESOCH

Že škody, ktoré spôsobuje zver na poliach a v lesoch  nie sú  novým problémom, ale stretali sa s nimi už predchádzajúce generácie  poľovníkov, pripomínajú autori článku Ing. JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKA.  V článku  sa zaoberajú  niekoľkými skúsenosťami, ktoré im v minulosti pomáhali pri eliminovaní škôd.

 

BOL TO VALENTÍNSKY DARČEK

O činnosti svojej chovateľskej stanice Human  Touch, z ktorej pochádza už viacero  ocenených weimarských stavačov píše Mgr. IVANA  TEDLOVÁ.

 

WETTERHOUN

Je to špecifické plemeno poľovného psa pôvodom z Holandska, ktoré sa v literatúre niekedy uvádza aj ako „frízsky vodný pes“.  Históriou jeho šľachtenia a možnosťami poľovníckeho využitia  píše Ing. JÁN ZAJAC.

 

180 ROKOV POĽOVNÍCTVA V JELŠAVE

Do histórie  organizovaného poľovníctva u nás nepochybne patrí  aj kapitola, ktorú pred 180 rokmi začali písať   v Jelšave: neboli to však príslušníci šľachty, ale mešťania. O skromných, no o to zaujímavejších  pamiatkach na ich činnosť  a o  súčasnom poľovníctve v Jelšave  píše ŠTEFAN REMPER.

 

SPOMIENKA NA MLADÝCH LESNÍKOV

V Podhorí (okr. Banská Štiavnica) si lesníci a obyvatelia prednedávnom pripomenuli osemdesiate výročie tragickej udalosti  dvoch  žiakov lesníckej školy a obnovili  pamätník na mieste nešťastia. Autor spomienky PETER CHYTIL v tejto súvislosti pripomína povinnosť každého poľovníka: opatrné zaobchádzanie so zbraňou.

 

O ŠKOLE BUDÚCICH „LEKÁROV“ LESA

V rozhovore  s Ing. MIROSLAVOM FUCHSOM, PhD., riaditeľom  Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove  predstavujeme jej činnosť a spomíname na začiatky lesníckeho školstva na východnom Slovensku spred šesťdesiat rokov. Súčasná moderná škola v Prešove poskytuje  svojim žiakom dobré odborné vzdelanie a veľa zaujímavých činností, vrátane prípravy na poľovníctvo.

 

NA ZELENEJ VLNE

Mýty a legendy –  pokračovanie,  príbeh JÁNA PRAVEČANA: Medzi diviakmi a JOZEFA ČECHA: Zábudlivosť.

 

ČAKÁ NÁS HORÚCE LETO?

Po roku 2015, ktorý  bol globálne najteplejším v histórii  merania sme zvedaví, či nadchádzajúce leto bude opäť mimoriadne horúce… Na túto otázku a ďalšie súvisiace s vlaňajším počasím, ale aj s vysychaním pôdy, príčinami globálneho otepľovania a prognózami počasia  dáva odpoveď článok prof. RNDr. MILANA LAPINA, PhD.

 

POUČENIE Z KATALÓGOV TROFEJÍ

Katalógy, ktoré  sa stali  súčasťou našich okresných chovateľských prehliadok nie sú len akýmsi doplnkom výstavy trofejí, ale majú sa stať aj  zdrojom poučenia, lebo je v nich množstvo štatistických údajov. Preto si ich treba preštudovať, píše autor článku JOZEF HERZ.

 

VEĽKÝ KRTÍŠ: PREHĽAD Z VÝSTAVY 

Na tohtoročnej chovateľskej prehliadke vo Veľkom Krtíši, ktorej výsledky  uverejňujeme už niekoľko rokov,  potvrdili, že poľovníci  sa majú čím pochváliť. Odkiaľ  a koľko trofejí  bolo na výstave, píše  Mgr. PETER KUŠÍK.

 

MEDVEDE „FETOVALI“

…V noci na diviaky,  Rysy vo Fínsku  a ďalšie zaujímavosti zo svetovej poľovníckej  tlače  v rubrike Zaujímavosti.

 

NAŠE SPEVAVCE

Do albumu našich spevavcov pribudol kolibkárik čipčavý. Podľa čoho  je ho možného spoznať a kde sa vyskytuje, píše  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Do nášho receptáru úpravy diviny prispel  šéfkuchár MARIÁN KOLLÁRIK receptom na PEČENÝ CHRBÁT Z DIVIAKA na malinovej kapuste so zemiakovými knedľami.

 

POĽOVNÍCKY JÚN

Na dvoch stránkach nájdete rubriky  LOV (doby lovu) PRIPOMÍNAME naše aktuálne povinnosti v revíri, Východy a západy Slnka a Mesiaca, 3 DOBRÉ RADY, ČO SA DEJE V REVÍRI  a VESELÚ BODKU. 

MÁJOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 04/2016

Vyšlo májové číslo                                                              

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na  jeho stránkach nájdete:

 

ZÁKONY ABSURDNOSTI

–  úvahu o niektorých aktuálnych problémoch  súčasného poľovníctva a možnostiach ich riešenia.

 

AKO ĎALEJ V CHOVE MALEJ ZVERI?

To je otázka nad ktorou sa  poľovnícka prax i veda zamýšľajú dlhé roky.  Najzaujímavejšie názory, výsledky prieskumov  i praxe  zhrnuli v príspevku  jeho autori doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK,  PhD. a   Ing. JÁN VRBA z Obvodnej poľovníckej komory Nitra a súčasne navrhujú aj závery, ktoré možno uplatniť v každodennej poľovníckej praxi.

 

CHOVATEĽSKÉ PREHLIADKY  2016

Informácie  našich spolupracovníkov a čitateľov o tohtoročných chovateľských prehliadkach:  Prievidza, Bánovce nad Bebravou,  Topoľčany,  Žiar nad Hronom, Vranov nad Topľou, Bratislava,  Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Trnava, Revúca.

 

ŽENY V ZELENOM

Zaujímavý článok Ing. KATARÍNY MERCELOVEJ z Prahy, ktorá čitateľov zoznamuje s nebývalým záujmom žien o poľovníctve v Nemecku. Vychádza z názorov  nemeckej autorky prezentujúcej  rastúcimi počtami  nemeckých  žien-poľovníčok a ich chápaním poľovníctva  v súčasnom modernom svete. „Ženy v zelenom“,  ako označuje poľovníčky,  v dnešnom svete sú realitou, ktorá významným spôsobom  môže prispieť k lepšiemu poznávaniu prírody a jej ochrane.

 

SOĽ A MINERÁLNE LÁTKY PRE ZVER

Radikálne zmeny, ktoré sa odohrávajú v našej  krajine, radikálne menia i jej štruktúru a tá sa prejavuje i v živote voľne žijúcej zveri. Preto je nevyhnutné poskytnúť jej všetky chýbajúce minerálne látky. Ktoré sú to? V akej forme a v akých dávkach? Na tieto otázky dáva odpoveď článok, ktorého autorkou je MVDr. EMÍLIA SELECKÁ. Na trhu sú rôzne prípravky,  treba sa však zoznámiť aspoň s najvýznamnejšími.

 

DÁMSKA VOLENKA

Fotograf a znalec  voľne žijúcej zveri IVAN KŇAZE pozýva čitateľa pozorovať tok bažanta – celý  priebeh ako i spôsob jeho života. Sledoval a fotografoval nielen tok, ale aj život v hniezde až po vyliahnutie nového bažantieho kŕdlika.

 

ŠTVORNOHÝ KAMARÁT

„Mala som 21 rokov keď ma zaujala kynológia  a rozhodla som sa kúpiť si psíka… A to som ešte ani netušila, že práve jeho prostredníctvom objavím aj krásnu a zaujímavú záľubu, ako je poľovníctvo,“ píše  LUCIA MINDÁKOVÁ.  So svojím  Dikom, nemeckým krátkosrstým stavačom dosiahla už tak v revíri ako i na výstavách veľa významných úspechov.

 

FRANCÚZSKY KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

pyrenejského typu patrí k najmenším plemenám stavačov. No, ako píše Ing. JÁN ZAJAC, je rovnocenným  konkurentom ostatných plemien tejto skupiny poľovných psov. V článku nás zoznamuje s vývojom a záchranou  tohto plemena, ktoré vyniká mimoriadnou všestrannosťou.

 

ŽIVÉ DEDIČTSTVO ĽUDSTVA

O renesancii sokoliarstva u nás a v celej Európe  píše prezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPK Ing. ALOJZ KAŠŠÁK.  Pripomína,  že sokoliarstvo u nás si získalo už  svetovú povesť  a okrem jeho praktického významu i naďalej má veľký význam pri záchrane dravého vtáctva v prírode.

 

VIAC DÁVAŤ AKO BRAŤ

Také je  celoživotné  krédo dlhoročného člena a funkcionára SPZ Ing. VLADIMÍRA KOVÁČA z Bernolákova.  Zhovárali sme sa s ním  o jeho  pôsobení v radoch poľovníkov i  o tom, čo preň poľovníctvo dodnes znamená. Jeho  poznatky sú mimoriadne cenné a užitočné, lebo ich v priebehu rokov postupne odovzdával mladým, ešte len  začínajúcim poľovníkom.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvoch stránkach si prečítajte príbehy:  Česť hájnika alebo Napravený pytliak, Šedivý poľovník a štvrtú časť  seriálu Mytológia a legendy. 

TAK PLYNUL ČAS…

Tretia, posledná časť  zaujímavého pohľadu do minulosti  košických poľovníkov, ktorý pripravila Mgr. ELEONÓRA BLAŠKOVÁ.  Čitateľ sa z nej dozvie, že sociálne zloženie vtedajšej poľovníckej spoločnosti bolo naozaj rôznorodé a na mnohé osobnosti z jej radov ostali trvalé spomienky.

 

EŠTE O OBYVATEĽOCH KRUGERU

Autor cestopisu PETER FODOR   slovom aj obrazom približuje čitateľovi  exotickú faunu juhoafrickej prírody.

 

NÁVRAT OLOVENÝCH BROKOV

…Zver a choroby, Rys v mrazničke a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

Patrí k nim aj  svrčiak riečny –  so spôsobom jeho života zoznamuje čitateľa  autor seriálu Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Šéfkuchár MARIÁN KOLLÁRIK  ponúka nový recept: JELENÍ STEAK NA ČUČORIEDKACH s pošírovanou hruškou v červenom víne.

 

POĽOVNÍCKY  MÁJ

Na dvoch stranách nájdete:  ČASY LOVU, PRIPOMÍNAME niektoré aktuálne povinnosti, ktoré  nás čakajú v revíri, 3 DOBRÉ RADY, ČO SA DEJE V REVÍRI,  NEOBYČAJNÚ OZDOBU SRNCA,  ENVIROKALENDÁR, východy a západy Slnka a Mesiaca a VESELÚ BODKU.

APRÍLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 04/2016

Vyšlo

APRÍLOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach  si prečítajte:

INFORMÁCIE

z činnosti našich poľovníkov

VYPAĽUJETE TRÁVU?

Pripomíname častý neduh, s ktorým sa stretáme každý rok na jar: vypaľovanie suchej trávy, lístia, konárov, odpadu… Prečo mnohí zabúdajú, že práve ono spôsobuje obrovské škody?

 

MEMORANDUM TROCH KOMôR

Tri komory – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská poľovnícka komora a Slovenská lesnícka komora  sa dohovorili na postupe, ktorý by malo  znížiť škody  zverou a na zveri.  Ak má byť účinné, s jeho obsahom by sa mal zoznámiť každý poľovník. Najdôležitejšie  informácie obsiahnuté v  memorande podávajú  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA  a Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK, PhD. z  Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.

 

SRNEC, JELEŇ A LOS

Výber dobrých návodov, nápadov  a návrhov, ako obhospodarovať naše pôvodné druhy jeleňovitých. Nielen kvôli úlovkom, ale aj kvôli nižším škodám, ktoré spôsobujú a opatreniam prospievajúcim ich ďalšiemu rozvoju. Problematikou sa zaoberal 5. ročník medzinárodnej konferencie v Nitre.

 

NA LOVE

O počtoch vlkov sa u nás (aj v okolitých štátoch) veľa hovorí, no  nie každý poľovník sa už s nimi stretol. Zaujímavosti o tom, kde u nás vo voľnej prírode žije  vlk a ako  sa správa v rôznychsituáciách, nájdu čitatelia v článku  Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene.

 

KAM UTEKAJÚ?

Jednou zo zaujímavostí v živote zveri je aj jej útek a nielen kvôli hroziacemu nebezpečenstvu. Autor článku a fotografií IVAN KŇAZE sledoval  príčiny úniku rôznych druhov zveri.

 

ČO PREZRÁDZAJÚ  STOPY:  VEK DIVIAKA

Skúsení poľovníci dokážu zo stôp zveri  zistiť  nielen jej  telesné rozmery, ale aj  vek. Týka sa toi stôp diviaka. Autori článku Ing. JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKAprinášajú dobré rady, ako posudzovať stopy a čo všetko z nich možno vyčítať. Okrem iného aj   – vek.  Svoje poznatky ilustrujú tabuľkou rozmerov  a tvarov  stôp jednotlivých vekových kategórií diviačej zveri.

 

CHRÁŇME ŠTVORNOHÝCH KAMARÁTOV

Po miernej zime  sa vždy očakáva veľká invázia  nebezpečných parazitov  – nepríjemných kliešťov. Ak sa  človek  pred nimi dokáže chrániť, veľmi vážne ohrozujú našich štvornohých  pomocníkov. Článok  zoznamuje čitateľov s rôznymi vážnymi chorobami, ktoré ich môžu postihnúť a súčasne aj  s antiparazitikami určenými na ich ochranu.

 

SENŽERMÉNSKY KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

O ušľachtilom,  všestrannom poľovne upotrebiteľnom psovi  francúzskeho pôvodu píše Ing. JÁN ZAJAC.

 

NOVÉ ČASY STARÉHO REMESLA

Pestrú činnosť Slovenskej asociácie nožiarov predstavuje jej čestný člen Ing. ALOJZ DRÁBEK. Zoznamuje čitateľov  s renesanciou  nožiarskeho remesla u nás, jeho súčasným stavom, úspechmi a novými trendmi vo výrobe nožov, ktorými sa ich autori úspešne predstavujú  i v zahraničí.

 

VYŠŠÍ STUPEŇ POĽOVNÍCTVA

„Za vyšší stupeň poľovníctva“ považuje  fotografovanie voľne žijúcej zveri IVAN GODÁL z Liptovského Mikuláša. Sám je už dlhé roky poľovníkom a ako dobrý znalec zveri  sa úspešne venuje i jej fotografovaniu. V našom rozhovore pripomína, že i pri fotografovaní  možno prežiť zaujímavé ba aj dramatické situácie.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvoch stranách nájdete  zaujímavé čítanie: MYTOLÓGIA A LEGENDY (3), NOČNÁ DOHĽADÁVKA a KRÁĽOVSKÁ POĽOVAČKA.

VEĽTRH POD ALPAMI

Informácia o tradičnom  pestrom poľovníckom a rybárskom  veľtrhu DieHoheJagdFischerei.  Aj tohto roku bolo na ňom čo obdivovať.

 

NÁRODNÝ PARK KRUGER

Zaujímavé putovanie PETRA FODORA africkým kontinentom a  stretnutia  s exotickou zverou:  slonmi, leopardmi, levmi, nosorožcom…

 

Chcú sa zbaviť rysov…

Prínos poľovníctva pre štát,  Úbohé koaly… a ďalšie zaujímavosti  zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

V albume Naše spevavce, ktorý pripravuje Ing. ĽUBOR ČAČKO, nesmie chýbať ani škorec lesklý. Prečítajte si,  kde všade ho môžeme pozorovať  a počúvať.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Šéfkuchár penziónu HOFFER, NitraMARIÁN KOLLÁRIK ponúka  recept na prípravu pečeného chrbta z diviaka  plneného sušenými slivkami na smotanovej omáčke z kuriatok.

 

POĽOVNÍCKY APRÍL

Na dvoch stránkach ponúkame: Doby lovu, Novú úpravu  lovu diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2016, aktuálne Povinnosti  užívateľov poľovných revírov s poľovníckych hospodárov.   Prečítajte si tiež rubriku Pripomíname,  Východy a západy Slnka a Mesiaca v apríli, 3 dobré rady,  Čo sa deje v revíri  a VESELÚ BODKU.

MARCOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 03/2016

VYŠLO

 

  1. ČISLO ČASOPISU

   

 NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

KOMORA AKO POVINNÁ OSOBA

Niekoľko slov o jednej z povinností Slovenskej poľovníckej komory vo vzťahu k svojim členom.

 

ZAJAČIA ZVER V ROKU 2015

O najnovších výsledkoch výskumu súvisiacich so stavmi zajačej zveri: ich prírastkoch, stave revírov, v ktorých sa vyskytujú, záujme poľovníkov o ne  a  možnostiach zvyšovania ich stavov píšu  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, CSc., Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEKm PhD. a MVDr. RASTISLAV JURČÍK, PhD.  z NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Prehľad počtov  tohoročných a starších zajacov v skúmaných revíroch a ich prírastky sú

znázornené i graficky.

 

ČÍM SA ŽIVÍ LÍŠKA

Druhá časť  článku Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. z TU Zvolen približuje  potravné nároky líšky, ktoré ich najmä v posledných rokoch hľadajú a aj nachádzajú i v okolí ľudských sídlisk a v rušných mestách.

 

TAJOMNÝ HLUCHÁŇ

Nie každý poľovník má šťastie sledovať  život hlucháňa; nielen preto, lebo sa nedostane do miest, ktoré sú jeho domovom, ale i preto, že jeho počty sú rok čo rok menšie. Čo ich ohrozuje? A čím je zaujímavý  jeho ročný cyklus, ktorý vrcholí  tokaním v čase, keď odchádza zima a na obzore je jar? Odpovede na tieto a ďalšie  otázky doložené fotografiami nájde čitateľ v článku, ktorého autorom je PAVOL LENKO.

 

KRÁSNY DEVANA BÁL

Pohľad na významnú spoločenskú udalosť  „Devana Bál“, ktorý v Bratislave  usporiadal Klub slovenských poľovníčok.

 

TAK PLYNUL ČAS…

Čriepky spomienok na dávnejšiu minulosť  poľovníctva a poľovníkov v Košiciach  z pera Mgr. ELEONÓRY BLAŠKOVEJ. V článku nájdeme  i zmienku aj o „Andrejovej skale“ na Čermeli, na ktorej je umiestnená pamätná tabuľa  označujúca miesto náhodného nešťastia na poľovačke  z roku 1930. Keďže podobných poľovníckych pamiatok je na Slovensku málo,   „Andrejova skala“ by nemala zapadnúť do zabudnutia.

 

ČIERNO-HNEDÝ MÝVALÍ PES

U nás je toto plemeno pochádzajúce z amerického kontinentu len málo známe, no jeho prednosti  a schopnosti zasiahnuť i v tých najťažších situáciách sú mimoriadne  vzácne. „Odvážny je i pri medveďovi,“ píše autor článku Ing. JÁN ZAJAC.

 

STRETLI STE PORANENÚ ZVER?

Ako postupovať keď  v revíri stretneme poranenú zver?  Ihneď skrátiť jej trápenie? Nedostaneme sa pritom do rozporu  s predpismi?  Ktoré poranenia si vyžadujú  likvidáciu ihneď, ktoré treba najskôr ohlásiť poľovníckemu hospodárovi? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace so stretnutím poranenej príp. chorej zveri odpovedajú autori príspevku  doc. ĽUBOSLAV BUZNA, PhD. a MVDr.  VILIAM PEDIAČ.

 

SLUKY V SPOMIENKACH

Napriek tomu, že  u nás je zákaz lovu sluky v jarných mesiacoch, najmä starší  poľovníci nezabúdajú na chvíle, keď spolu so slukou vítali aj prichádzajúcu jar. Prečo a kvôli čomu boli tie  vychádzky do  lesa s prvými jarnými vôňami také príťažlivé, na to odpovedajú Ing. JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKA.

 

 

MOJE NEZABUDNUTEĽNÉ SETRE

V rubrike Rozhovor predstavujeme  Mgr.  DAGMAR SOJKOVÚ, majiteľku známej  chovateľskej stanice Jay Slovak Base. Prezradila nám prečo si  zamilovala práve toto plemeno a ako  sa osvedčuje i v revíri.

 

NA ZELENEJ VLNE

Pokračujeme  druhou časťou  poľovníctva v Mytológiách a legendách; na dvojstránke nájde čitateľ aj  zaujímavý príbeh z pera  VLADIMÍRA MÉSZÁROSA: Trojnohá a nečakanú  udalosť, ktorou pre pisateľa bolo  Stretnutie s mačkou.

 

 

ZAMERIAVACIE ĎALEKOHĽADY FOMEI

testoval   strelecký inštruktor MICHAL ĎURECH. V článku zoznamuje čitateľov s prednosťami ďalekohľadov tejto značky.

 

DEDINKA PUŠKÁROV

Mnohí čitatelia sa domnievajú, že Ferlach je iba značka zbraní. Že to nie je tak informuje Mgr. PETER ŠULEK:   ide vlastne  o mesto (pred rokmi bolo dedinkou), v ktorej sa začali vyrábať vynikajúce pušky, ktoré poznajú a doteraz  majú  dobrý zvuk  aj u mnohých našich poľovníkov.

 

NEBEZPEČNÁ REPKA OLEJNÁ

Prečo osobitne na jar  hrozí voľne žijúcej zveri nebezpečenstvo v podobe repky olejnej? Čo vlastne obsahuje a čo škodí zveri?  Ako sa vyhnúť tomu, aby ju vo veľkom konzultovala. Na tieto a ďalšie otázky odpovedá  MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.

 

AJ JAR SA MôŽE PONÁHĽAŤ

V posledných desaťročiach nás už neraz prekvapil predčasný príchod jari  a zdá sa, že tohto roku sa tento jav zopakuje. Čo ale  taký posun znamená pre zver?  Ako  čeliť nebezpečenstvu, ktoré predstavujú  klimatické zmeny? To zatiaľ nie je zrejmé ani odborníkom,  preto si aspoň všímajme, ako na nepredvídateľné počasie reaguje voľne žijúca zver a následky zmierňujme našou zvýšenou starostlivosťou o ňu.

 

DIVIAK ZABÍJAL..

Vlk s vysielačkou, Strelil na líšku a  ďalšie zaujímavosti, ktoré sme vybrali zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

STRAKOŠ SIVÝ

…takisto patrí medzi Naše spevavce, s ktorými nás zoznamuje Ing. ĽUBOR ČAČKO. Viete kde ho môžete uvidieť? A viete,  že ho možno zaradiť aj medzi dravce i keď patrí medzi spevavce?  Všímajme si zarastené stráne, brehové porasty, zanedbané záhrady a sady, kde  hniezdi a rád vysedáva na vrcholcoch stromov.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Šéfkuchár MARIÁN KOLLÁRIK  (Penzión HOFFER, Nitra) ponúka recept  na PANENKU Z DIVIAKA na šípkovej omáčke s tirolskou knedľou.

 

POĽOVNÍCKY MAREC

Dve stránky obsahujú rubriky: Lov, PRIPOMÍNAME, ČO SA DEJE V REVÍRI, 3 DOBRÉ RADY súvisiace so zmierňovaním škôd, ktoré spôsobuje diviačia zver v lese i na poli, Čo sa deje v revíri,  Východy a západy Slnka a Mesiaca  a VESELÚ BODKU.

 

 

FEBRUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 02/2016

 

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

vyšlo

 

FEBRUÁROVÉ ČÍSLO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

PRED OČAMI VEREJNOSTI

malá úvaha o prípravách na tradičné okresné chovateľské prehliadky.

 

 

 

VZÁCNY OBYVATEĽ HOĽ

Je ním tetrov hoľniak, ktorý  sa už onedlho začne predvádzať na tokaniskách   – na holiach, rašeliniskách a mokradiach tak, ako nám  tento jav približuje viacero krásnych snímok.  O jeho budúcnosti v našich končinách píše PAVOL LENKO z Tatranského národného parku.

 

ČÍM SA  ŽIVÍ  LÍŠKA

Prvá časť článku  Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD.  o  stálej  obyvateľke našej prírody a zložení  jej potravy, ktorú si dokáže nájsť  v každom ročnom období.

 

KAŽDÁ  TROFEJ JE SPOMIENKOU

Čo všetko možno považovať za  poľovnícku „trofej“ píše Ing. JOZEF  HERZ, PhD., spoluautor návrhu CIC na hodnotenie lebiek, koží  a iných častí  tiel šeliem.  Článok doplňuje tabuľka limitov pre udelenie medaily podľa bodov CIC (malé šelmy a bobor).

 

MINERÁLNE LÁTKY A KVALITA PAROŹIA

Na vytvorenie  chovnej a trofejovej hodnoty raticová zver potrebuje dostatok vápnika, fosforu, horčíka a  ďalšie minerálne látky, píše   MVDr. EMÍLIA SELECKÁ. Aby zveri nechýbali, vhodné látky je  vhodné používať minerálne doplnkové krmivá, ktoré v jej výžive zaručujú potrebné množstvá.

 

ZASADNUTIE RADY CIC V LONDÝNE

O rokovaní Rady CIC  v decembri minulého roka informuje  SOŇA CHOVANOVÁ  SUPEKOVÁ.

 

TAK  PLYNUL  ČAS…

Pohľad do zaujímavej histórie poľovníctva v Košiciach ponúka v  prvej časti článku   Mgr. ELEONÓRA  BLAŠKOVÁ. 

 

VŠESTRANNÝ AVAR

Ing. TIBOR CSÓKA, chovateľ paterdal teriéra píše  o jeho  všestranných  prednostiach.  Avar nielenže je vynikajúcim pomocníkom v revíri, ale  jediným z tohto plemena, ktorý získal svetové prvenstvo zo skúšky obrany podľa IPO2.

 

DREVER

V našom seriáli  o plemenách poľovnej upotrebiteľných psov jeho autor Ing. JÁN ZAJAC predstavuje  drevera   –  zástupcu krátkonohého plemena zo Škandinávie.

 

 

LIEK NA STAROSTI

Zhovárame sa  s  Ing. PETROM CAGALOM, ktorý  sa za dlhé roky poľovníckej praxe  stretol s najrôznejšími problémami, ale napriek tomu ostalo jeho celoživotnou záľubou a doteraz ho považuje za „liek na starosti“.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve strany zaujímavého čítania: Mytológia a legendy, Prekvapenie na pôjde a Desatorákov pozdrav.

 

LEGENDA Z RAKÚSKA

O prednostiach guľovnice Mannlicher Schonauer Model GK  píše Mgr. PETER ŠULEK.

 

STREĽBA  NA  BEŽIACEHO DIVIAKA

„Streľba  z voľnej ruky na bežiaceho  diviaka   sa líši od streľby brokovnicou: kvalitatívne, ale i z technického hľadiska“,  píšu autori  článku Ing. JÁN MERCEL a Ing. ĽUBOSLAV BUZNA a  uvádzajú konkrétne rady, aby každý zásah bol účinný.

 

 

PÚŠŤ KALAHARI (III)

Dojmy a pocity z noci pod stanom uprostred púšte Kalahari, keď sa v okolí ozýva rev levov,   opisuje autor cestopisu  PETER FODOR.  Súčasne týchto pradávnych obyvateľov púšte zachytil aj na viacerých fotografiách.

 

SMRŤ ZA PYTLIACTVO…

…Puška nie je na filmovanie, Návrat rysov do   Veľkej Británie a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

So strnádkou žltou a spôsobom jej života zoznamuje čitateľov autor seriálu Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

 

DOBRÚ CHUŤ!

Viete ako pripraviť  delikatesu „bažantie prsia na malinách“?  Stačí postupovať podľa receptu  šéfkuchára MARIÁNA  KOLLÁRIKA.

 

POĽOVNÍCKY FEBRUÁR

Dve stránky, na ktorých nájdete:  DOBY LOVU,  PRIPOMÍNAME –  zoznam aktuálnych povinností, Východy a západy Slnka a Mesiaca, ČO SA  DEJE V REVÍRI, 3 DOBRÉ RADY, ako  s úspechom privábiť  líšku a  VESELÚ BODKU.

JANUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 01/2016

ČO PONÚKA JANUÁROVÉ ČÍSLO časopisu NAŠE POĽOVNÍCTVO

SPEKTRUM

Aktuálne poznámky o poľovníctve a poľovníkoch.

 

V HODINE DVANÁSTEJ

Malé zamyslenie o výsledkoch parížskej „klimatickej dohode“ a aktuálnych problémoch súčasného sveta, ktoré sa dotýkajú aj nás ako poľovníkov a občanov.

 

VEĽKÉ ŠELMY A CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT V ŠKANDINÁVII

Užitočné informácie o stave a osude veľkých šeliem v krajinách na severe Európy. Článok autorov SLAVOMÍRA FINĎU, MARIÁNA SLAMKU, MIRIAMY MIKUŠOVEJ a SLAVOMÍRA JANDU sa zaoberá o. i. spolužitím človeka a veľkých šeliem a spôsobmi náhrady škôd, ktoré spôsobujú.

 

KADE CHODIA MEDVEDE?

O výsledkoch monitoringu sedemnástich medveďov u nás a v Poľsku informujú PAVOL LENKO a TOMASZ ZWIJAC-KOZICA. Medvede nás svojím neúnavným putovaním prekvapia: telemetria nám odhalila, že   dokážu prekonať obrovské vzdialenosti a na jednom mieste nevydržia dlho.

 

KEĎ JE SNEHU PO KOLENÁ

O správaní zveri v revíri pokrytom vysokou snehovou vrstvou píše nemecký autor FRIDRICH v. EGGELINE.

 

 

POĽOVAČKA V PLIEŠOVCIACH

V Pliešovciach sa konala prvá jesenná spoločná poľovačka na diviaky. Zúčastnili sa na nej, ako aj na ďalších podujatiach i členky Diany – Klubu slovenských poľovníčok a odniesli si z nich tie najlepšie dojmy.

 

KAMZÍKOM SA V TATRÁCH STÁLE DARÍ

O poslednom sčítaní kamzíkov u nás informuje JURAJ KSIAŽEK. Výsledok sčítania potvrdil nielen miesta, na ktorých sa trvale vyskytujú, ale aj ich terajší početný stav a autor konštatuje, že sa „opäť priblížili k historickému maximu“ svojich stavov.

 

ŠTUDENTSKÉ VÁBENIE

Koho asi vábi dvadsaťsedem poslucháčov   Lesníckej fakulty TV vo Zvolene? Ak majú v rukách vábničky, potom prirodzene – zver. Predseda krúžku vábničiarov JÁN ŠIMURDA píše o jeho činnosti aj prvých úspechoch, ktoré dosiahli jeho členovia.

 

AMERIČANKA S NEMECKÝM SRDCOM

O zaujímavých prednostiach guľovnice SAUER WEATHERBY EUROPA informuje Mgr. PETER ŠULEK, ktorý ju vyskúšal v praxi: dosiahnuté výsledky potvrdili jej viaceré prednosti.

 

POITEVIN

Plemeno poľovne upotrebiteľného psa, ktoré je u nás málo známe, opisuje Ing. JÁN ZAJAC.

 

ZVER: AKO JU ZBAVIŤ PARAZITOV?

Autorka článku MVDr. EMÍLIA SELECKÁ upozorňuje na možné choroby postihujúce zver a prostriedky, ktorými ju možno pred nimi uchrániť.

 

AK CHCEME MAŤ ZDRAVÉ DIVIAKY

Článok od tej istej autorky vyzdvihuje význam prevencie, ktorej poľovníci musia venovať pozornosť.

 

STRETNUTIE SO VZÁCNYM ČLOVEKOM

S prof. Ing. IMRICHOM TOČKOM, CSc., dlhoročným vysokoškolským pedagógom, autorom viacerých publikácií, znalcom histórie Nitry a jej okolitej prírody sme hovorili o mnohých aktuálnych otázkach súvisiacich s poľovníctvom. I keď už má vek predurčujúci ho odpočívať, je stále aktívny, veď ešte i v súčasnosti zastáva funkciu predsedu Obvodnej poľovníckej komory v Nitre.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve stránky príbehov ponúkajú tri príbehy: ako sa v Anglicku odohráva tradičná Poľovačka na líšku, zaujímavé správanie zveri – Neobyčajné divadlo a príhodu, ktorú pisateľ nazval Alzheimerove zajace.

 

MOJE „TRETIE OKO“

Užitočná informácia o pomôcke, ktorá nám môže uľahčiť pobyt v revíri keď v ňom zavládne tma, že nevidno ani na krok.

 

PÚŠŤ KALAHARI (II.)

Zážitky fotografa PETRA FODORA z jeho ciest po vyprahnutej púšti na ktorej mal možnosť pozorovať správanie rôznych druhov zveri.

 

V OSN O PYTLIACTVE

… Losy ohrozené kliešťami, Rumunské medvede… a ďalšie krátke informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

Do „albumu“ spevavcov, ktorý zostavuje Ing. ĽUBOR ČAČKO pribudla sýkorka belasá. Z našich sýkoriek je síce najmenšia, no jej správanie je zaujímavé a môžeme ho pozorovať aj počas zimných mesiacov.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Šéfkuchár poľovníckej reštaurácie Silvanus v Kremnici MICHAL KOŠÍK ponúka recept na: Opečené diviačie roládky s kokosom a mrkvou. Pre mnohých je to netradičná kombinácia, ale stojí za vyskúšanie.

 

POĽOVNÍCKY JANUÁR

Na dvoch stránkach nájdete: DOBY LOVU zveri, PRIPOMÍNAME: aktuálne povinnosti súvisiace so starostlivosťou o zver v čase núdze, Ľudové pranostiky, 4 dobré rady pri love diviakov a samozrejme, VESELÚ BODKU.