All posts by admin

APRÍLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 3/2017

Vyšlo                                                           

APRÍLOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte

 

 

Spektrum

 

DO KONCA STOROČIA

Malá úvaha o našich možnostiach  prispieť k prežitiu a rozvoju malej zveri v našich revíroch.

 

Z VÝSKUMU ZAJAČÍCH POPULÁCIÍ

Autori J. SLAMEČKA, T. SLÁDEČEK a RASTISLAV JURČÍK predkladajú výsledky výskumu zameraného na sledovanie populačnej dynamiky zajaca poľného a jeho zdravotný stav. Súčasne upozorňujú,  kde robíme chyb v našich revíroch.

 

 

AK CHCEME ZDRAVÚ ZVER

MVDr. EMÍLIA SELECKÁ uvádza niekoľko skúseností praxe, ktoré potvrdzujú, význam  špeciálneho medikovaného liečiva s obsahom Galmektín premix a.u.v.  pre výrazne lepší zdravotný stav našej zveri.

 

 

STRES A KVALITA DIVINY

Nie je divina ako divina, uvádzajú v článku jeho  autori  Ing. JÁN MERCEL a MVDr. VILIAM PEDIAČ: lepšia, po každej stránke kvalitnejšia ak pochádza zo zveri, ktorá sa  pred ulovením nenachádzala v strese.

 

MALÁ FATRA

O jednom z našich deviatich národných parkov,  jeho výnimočných prírodných krásach  a zaujímavostiach  píše  Mgr. MICHAL KALAŠ.

 

NOVÉ VZORY, EXOTICKÉ MATERÁLY

O jednej z posledných  výstav našich nožiarov  informuje  Ing. ALOJZ DRÁBEK.  Bola to prehliadka nápadov a krásnych i praktických tvarov nožov, aké zaujmú  i  náhodného pozorovateľa.

 

 

VEĽA MUZIKY ZA MÁLO PEŇAZÍ

Informácie  určené  každému, kto sa zaujíma o novinky z novej produkcie strelných poľovných zbraní.  Tentoraz ide o model  LBW Luxus od známeho výrobcu  Voere.   

 

ZNOVUZRODENÝ KALIBER 10,3×68 Mag.

Autor príspevku  MIROSLAV BILSKÝ predstavuje staronovú, no ekologickú cínovú strelu  vhodnú na lov raticovej zveri.

 

Z HISTÓRIE VZNIKU POĽOVNÍCKYCH TRADÍCIÍ

Ako sa menili  zvyky spojené  s lovom  v priebehu  tisícročí,  prečo  práve stredovek  bol obdobím, v ktorom ich vzniklo najviac? Odpovede na tieto a podobné otázky dáva v článku  Ing. JOZEF HERZ, PhD. 

 

LITOVSKÝ DURIČ

U nás málo známe plemeno poľovne upotrebiteľného psa predstavuje Ing. JÁN ZAJAC.

 

SLOVO O LESE

Ako sa menil vzťah človeka k lesu, prečo sa radikálne začal meniť   v posledných desaťročiach, aké sú problémy s jeho využívaním a prečo potrebuje  výraznejšiu ochranu to sú témy, ktorými sa zaoberá v článku jeho autor JOZEF ŠABO.  A básnik k tomu dodáva:  Priveľa čara skrývaš hora čierna. Privíňaš k sebe ako dobrá mať. Bohatá, krásna zeleň nedozerná, každý ťa musí milovať.“

 

KOPOV AKO  „OSUD“ NAŠEJ RODINY

Zhovárame sa s lekárom MUDr.  JOZEFOM MATTOM, pre ktorého sa  kynológia stala celoživotnou záľubou vychádzajúcej z  rodinnej tradície.  Okrem iného spomína aj  zaujímavé príhody, ktoré so slovenským kopovom prežil   v revíri.

 

 

NA ZELENEJ VLNE

MÝTY A LEGEDY (dokončenie), BUDÍČEK SVIŠŤOV VRCHOVSKÝCH a zaujímavá príhoda NEZVYČAJNÁ AGRESIA.

 

 

ZO ŽIVOTA HAVRANOV

Autor  IVAN KŇAZE slovom aj obrazom približuje  správanie  havraních kolónií  na začiatku jari.

 

Z VENEZUELSKÝCH PRALESOV

Zážitky z  pre nás takej vzdialenej Venezuely  dnešných dní a najmä s jej zaujímavou prírodou   zoznamuje  čitateľov RNDr. STANISLAV HARVANČÍK.

 

TRI EURÁ ZA NUTRIU

… Naše rysy vo Falckých lesoch a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače v rubrike ZAUJÍMAVOSTI.

 

SLÁVIK MODRÁK

Do   albumu našich spevavcov, ktorý zostavuje  Ing. ĽUBOR ČAČKO pribudol slávik modrák: jeho zvučný  hlas  začujeme  už v týchto dňoch, kedy nastáva čas jeho párenia.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept na prípravu  chutného jedla predkladá  šéfkuchár MICHAL KALAŠ: jelení steak  na zeleninovom ragú.

 

 

POĽOVNÍCKY APRÍL

Na dvoch stranách  nájdete informácie:  DOBY  LOVU, 3 dobré rady, Krutý koniec (dvoch jeleňov), Elektrické oplôtky,  Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri  a VESELÚ BODKU.

MARCOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 3/2017

Vyšlo 

MARCOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

SPEKTRUM

Pamätnica, poznámky a informácie  – Budúcnosť poľnohospodárstva v EÚ, Stále málo dropov, Vitaj, sluka!

 

JARNÉ ZAMETANIE

zamyslenie nad významom  každoročného jarného upratovania našich revírov, chotárov, ulíc.

 

SVADBA VO VODE

Len málokedy  máme možnosť, akú ponúka  autor príspevku a fotografií IVAN KŇAZE: sledovať správanie  lasicovitej rybožravej šelmy – vydry riečnej.

 

SPOMIENKA NA JARABICE

Do „zlatého veku jarabíc“  polovici min. storočia sa vracia  Ing. JÁN MERCEL,  spomína nielen ich užitočnosť pre poľnohospodárstvo, ale i miesta, kam  ich chodili loviť  aj príslušníci najvyššej európskej šľachty.

 

POSUDZUJEME ZHODY

Stručné údaje a  obrázky,  podľa ktorých dokážeme určiť vek jeleňa, ktorého zhody zdobili.

 

BIELY DIVIAK NIE JE ALBÍN

Autor Ing. JOZEF HERZ, PhD.  o výskyte a príčinách albinizmu  našej  zveri.

 

PLESALI SME S DIANOU

Aj tohtoročný  Devana Bál, ktorý sa konal v Bratislave, sa vydaril a potvrdil: stáva sa  významnou spoločenskou udalosťou pre mnohé a nielen „poľovnícke“ rodiny.

 

MUSÍ SRNČIA ZVER HLADOVAŤ?

Článok ANTONA MIKUŠKU  odpovedá na otázku, či je nevyhnutné prikrmovať srnčiu zver v zime a v akom rozsahu.

 

 

AGROLESNÍCTVO: ZELENÁ NÁDEJ PRE MALÚ ZVER

Autori JAROSLAV JANKOVIČ, MATÚŠ HREBÍKJAROSLAV SLAMEČKA objasňujú pojem  „agrolesníctvo“  a aký  vplyv môže mať pre udržanie malej  zveri v našej krajine. Informujú tiež o činnosti Európskej agrolesníckej  federácii, ktorá rozvíja a podporuje väčšiu ekologizáciu krajiny tak, aby  príroda bola viac chránená a vyhovovala človeku i zveri.

 

EŠTE O VTÁČEJ CHRÍPKE

Podrobnejšie  o  nebezpečnej vtáčej chrípke a nevyhnutných preventívnych opatreniach, ktoré môžu zabrániť jej ďalšie šírenie  informujú MVDr. MARTIN BARANČOK  a MVDr. PETER BLAŠKO.

 

NA ZAČIATKU BOL SĽUB

Osobné vyznanie  PETRA LEHUTU, ktorý  ani  nemienil, a predsa sa stal  kynológom; v súčasnosti  už má radosť  z výkonov svojho Ektora,   nemeckého krátkosrstého stavača.

 

CHORTAJA BORZAJA

– ruský krátkosrstý  chrt: predstavuje ho autor kynologického seriálu Ing. JÁN ZAJAC.

   

NAŠE MEDVEDE NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA 

O histórii a spôsoboch  lovu medveďa  u nás píše  JOZEF ŠABO: medveď  sa lovil  rôznymi spôsobmi, jednoduchými aj krutými… kvôli peniazom  i zábave. 

 

STRETNEME SA V LESANKE

Zhovárame sa s  Ing. JÁNOM KURTIŠOM,  poľovníckym hospodárom PZ  Turá Lúka:  o  činnosti združenia, ale aj o pripravovanom odbornom seminári  CHOV ZVERI  V MYJAVSKOM REGIÓNE.

 

NA ZELENEJ VLNE

Mýty a legendy,  príhody: Výnimočný  deň  a Pod plotom v záveji.

 

KVALITA Z RAKÚSKA

v druhej  časti   venovanej predstaveniu zbrane   VOERE LBW   sú podrobné informácie o prevedení Luxus  a výsledky jej  testovania.

 

AKÁ BOLA FeHoVA 2017

Každoročný návštevník tejto  známej  maďarskej  výstavy MIROSLAV BILSKÝ  zoznamuje čitateľov s  jej ostatným ročníkom a  konštatuje:  je taká pestrá a zaujímavá, že návštevník ľutuje, ak na jej prehliadku má iba jeden deň.

 

 

KRÍŽOM-KRÁŽOM PO PRÉRII V MONTANE

 

Našim čitateľom dobre známy Sigfried Kursch  o  zážitkoch  z návštevy prérie v Montane, o zveri pre ktorú je domovom a o vzácnom úlovku – vidlorohovi.

 

 

KDE JE NAJVIAC POĽOVNÍKOV?

Operácia malého tigra,  Tragické útoky… a ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

 

NAŠE SPEVAVCE

Ing. ĽUBOR ČAČKO  predstavuje  sýkorku uhliarku a jej  každoročný životný cyklus.

 

 

DOBRÚ CHUŤ!

Jednoduchý recept  šéfkuchára MICHALA KALAŠA: ako rýchle pripraviť JELENÍ BURGER.

 

 

POĽOVNÍCKY MAREC

Doby lovu,  Chovateľské prehliadky, Na sklonku zimy,  Čo  sa deje v revíri, 3 dobré rady, VESELÁ BODKA.

 

FEBRUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 2/2017

Vyšlo

FEBRÁROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

SPEKTRUM

Aktuálne poznámky a postrehy:

Šípkový krík, Pôjdete na ples? Nikdy nie je neskoro a Pamätnicu.

 

ZIMA PÍŠE „VYSVEDČENIE“

Krátke zamyslenie  o povinnosti každého poľovníka starať sa o zver v dňoch, v ktorých prežíva  náročné obdobie.

 

ZAJAC A BAŽANT

Autori  doc. Ing. LADISLAV ZELINKA, PhD. a LUDVÍK KARÁSEK ponúkajú výsledky   zaujímavého prieskumu o stavoch a odlovoch zajaca poľného a bažanta poľovného v podmienkach  MS Postoupky – Hradisko v ČR. Odpovedajú i na otázky týkajúce sa príčin  kolísania oboch druhov poľnej zveri  a užitočné sú tiež ich poznatky o spôsoboch jej sčítania.

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZDRAVIE ZVERI

Konkrétne poznatky z ôsmich  okresov, v  ktorých sa poľovníci rozhodli  nielen sledovať zdravotný stav zveri, ale v prípade potreby ju aj   účinne liečiť.

 

TROFEJE NA VÝSTAVE ŠELIEM

Trofeje ktorých šeliem si najčastejšie uchovávame?  Akú  chovateľskú  a pre nás aj akú zážitkovú hodnotu majú, o tom  viac v článku Ing. JOZEFA HERZA, PhD.,  ktorý zostavil aj prehľadné grafy o počte ich trofejí na poslednej výstave.

 

VTÁČIA CHRÍPKA: NEBEZPEČNÁ NÁKAZA

S príchodom nového roka  sa opäť ozvala aj nebezpečná nákaza, ktorá je vážnou hrozbou nielen pre domáce chovy hydiny, ale aj pre  voľne žijúce vtáctvo a napokon i pre človeka. Preto si v článku pripomíname všetky opatrenia, ktoré v súvislosti s touto nákazou  treba vykonať a dodržiavať.

 

PRIATEĽSTVO S MAĎARSKÝMI DIANAMI

Informácie o zaujímavých aktivitách  Klubu slovenských poľovníčok a predstavenie o významnej  osobnosti z radov  poľovníčok Maďarska.

 

DIVIAČATÁ V ČRIEDE

Stále vyššie stavy diviačej zveri ako dôsledok jej vysokej reprodukčnej schopnosti nás núti lepšie si všímať zloženie čried tejto zveri, upozorňuje sa v článku, ktorého autorom je Ing. JÁN MERCEL.  Pripomína, že aj v záujme znižovania škôd, ktoré  diviaky spôsobujú, treba správne upraviť aj jej odlov.

 

ŠKAREDÁ, ALE ZAUJÍMAVÁ

Pre väčšinu  našich poľovníkov je  sviňa bradavičnatá neznáma, preto si iste so záujmom  prečítajú článok v ktorom je „predstavená“ a  súčasne sa stala aj úlovkom.

 

VEĽKÝ VÝBER VÁBNIČIEK

Ak sa rozhodujete  zaobstarať si novú vábničku,  pri orientácii  z ich súčasnej ponuky  pomôže  príspevok, v ktorom sú o jednotlivých druhoch podrobnejšie informácie.

 

 

BULHARSKÉ DURIČE

U nás zatiaľ málo známe plemená, ktoré čakajú na medzinárodné uznanie si  svojimi poľovnými vlastnosťami zaslúžia našu pozornosť. Bližšie o ich  pôvode i vlastnostiach v článku, ktorého autorom je Ing. JÁN ZAJAC. 

 

„LOVEC“ RYSOV

Meno Bohdan Muller dnes už  je pre mnohých z nás neznáme. Bol to však pred rokmi  veľmi známy  lesník,  poľovníka a  znalec  zveri, osobitne rysov. A bol to práve on,  kto sa zaslúžil o návrat tejto krásnej šelmy do viacerých európskych  krajín. Aký bol jeho životný príbeh a práca, podrobnejšie v článku JOZEFA ŠABU.

 

NA KRÍDLACH VOĽNOSTI

Zhovárame sa s  Ing. ALOJZOM  KAŠŠÁKOM o jeho ceste k celoživotnej záľube, ktorou je sokoliarstvo. Čo všetko  znamená  záujem o dravé vtáctvo, ako nás zbližuje s prírodou  a prečo si získava stále viac priaznivcov  – aj o tom je rozhovor.

 

NA ZELENEJ VLNE

V rubrike je pokračovanie seriálu Mýty a legendy a dve zaujímavé príhody: V slučke a Zbabraná dohľadávka.

 

 

KEĎ JELENE STRÁCAJÚ KORUNU

Niekoľko praktických poznatkov súvisiacich  s  časom, v ktorom  jelene  prichádzajú o parožie. Autor  Ing. JOZEF PRAVEČAN  pripomína o. i.  aj potrebu väčšej ostražitosti pred zberačmi  zhodov, ktorí  plašia  zver a tak sa stávajú hrozbou jej zdravia i života.

 

PUŠKA V TREZORE

Kam a  ako si odkladáte pušku po skončení sezóny?  Je správne ošetrená a bezpečne  uložená? Na tieto otázky  dáva odpoveď  JUDr. MIROSLAV BILSKÝ.

 

VŽDY ZAUJÍMAVÉ NOŽE

O poslednej  tradičnej  výstave  POĽOVNÍK-LESNÍK-NOŽE v Košiciach   informuje  Ing. ALOJZ DRÁBEK. V článku sú výsledky súťaže nožiarov  doložené ich  výrobkami: všetky sú krásne a zaujímavé.

 

MATÚŠ A JEHO LESNÝ ROH

Študent lesníckej školy Matúš Čahoj z Ňagova, okres Medzilaborce a čakateľ na členstvo v PZ Laborec  patrí medzi tých, ktorí  si obľúbili  lesný roh:  zúčastnil sa  už na viacerých súťažiach  loveckej hudby a z vlaňajšej, ktorá sa konala v ČR, si priniesol prvenstvo.  O jeho  doterajších úspechoch, štúdiu a záujme o poľovníctvo píše  Ing. GABRIEL HUDÁK.

 

PYTLIACTVO NA VZOSTPE

…90 vlkov za mesiac, Odmena za diviaka a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače  v rubrike ZAUJÍMAVOSTI.

 

NAŠE SPEVAVCE

Ako  poznáte krkavca čierneho? Kde ho možno najčastejšie  stretnúť a o jeho životnom cykle píše Ing.  ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Ponúkame recept:  Marinované stehno z jeleňa  s dijonským dressingom (ako predjedlo).  Recept pripravili šéfkuchári  MICHAL KOŠÍK a PETER BEZÁK z Poľovníckej reštaurácie Silvanus v Kremnici.

 

POĽOVNÍCKY FEBRUÁR

Doby lovu, pripomienky súvisiace s  prikrmovaním, vnadiskami a aktuálnymi povinnosťami pripravil Ing.  MIROSLAV HASA. Na dvoch stránkach  nájdete aj Východy a západy Slnka a Mesiaca, informáciu Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady a ako vždy  aj VESELÚ BODKU.

JANUÁROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 1/2017

Vyšlo

JANUÁROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

ODVAHA

– malé zamyslenie na prahu nového roka.

 

AKTUÁLNE POZNATKY  O ZVERI

Informácia JAROSLAVA SLAMEČKU z medzinárodného  sympózia:  o poľovníctve v Maďarsku,  vplyvoch počasia a chemizácie na populáciu zajaca poľného v Srbsku, rozšírení jarabice v Macedónsku, šakalovi zlatom v Estónsku a ďalšie zaujímavosti súvisiace s rozvojom  európskeho poľovníctva.

 

INVÁZNE ŽIVOČÍCHY A ZVIERATÁ V NAŠEJ PRÍRODE

Podrobne o príčinách ochrany  našej  pôvodnej fauny,  vysvetlenie pojmu „biologická invázia“ a celý zoznam   inváznych druhov  nájdete v článku, ktorého autormi sú MVDr. EMÍLIA SELECKÁ a doc. MVDr.  ŠTEFAN ŠIMKO, CSc.  

 

ABY SME NEPRECHLADLI

Vieme sa v chladných  dňoch správne obliecť do revíru?  Na čo si treba pri dlhšom pobyte vo voľnej prírode dávať osobitný pozor, aké sú nové možnosti sa ľahko a pritom teplo  obliecť? Na otázky odpovedá autor príspevku Ing. AUGUSTÍN VRÁBEL.

 

STÁLE VIAC DIVIAČÍCH TROFEJÍ

Autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. pokračuje v hodnotení trofejí, ktoré sme mohli   vidieť na vlaňajšej  celoštátnej poľovníckej výstave  v Nitre. Prečo sa diviačie trofeje  nedajú tak presne posúdiť ako pri ostatných druhoch zveri? Zaujímavé je i porovnanie súčasnej kvality  trofejí v terajších,  mimoriadne početných stavoch  diviačej zveri s rokom 2011.

 

ANATÓMIA DIVIAKA

Väčšina poľovníkov je presvedčená, že dobre pozná diviačiu zver, no práve jej nebývalé rozšírenie nás nabáda  dôkladnejšie sa s ňou zoznámiť, lebo letmé stretnutie s ňou v revíri nám to neumožňuje. Preto nám článok  Ing. JÁNA MERCELA umožňuje  zopakovať si:  aké má vnútorné orgány, zuby, kly, štetiny,  čuch a sluch, zrak, ale aj hlasové prejavy – viete prečo  mľaská, krochká alebo seká zubami?

 

AKO ZIMUJE RYS

Známy znalec  zveri, vtáctva a našej prírody  vôbec doc. Ing. MIROSLAV SANIGA približuje  spôsob života rysa ostrovida počas zimných mesiacov. Upozorňuje aj na jeho hlasové prejavy, ktoré môžeme začuť v zasneženej prírode a ktoré nás  môžu   dokonca i  vyľakať.

 

STANICA MENOM ČENGICA  

Ing. IMRICH RUŠČÁK, majiteľ chovateľskej stanice  so zaujímavým menom  sa vyznáva zo svojho celoživotného záujmu o poľovne upotrebiteľné psy. Ktoré plemeno ho najviac upútalo a aké skúsenosti s ním získal?

 

NIVERNAISKÝ HRBOSRSTÝ DURIČ

Autor kynologického albumu Ing. JÁN ZAJAC   predstavuje u nás zatiaľ málo známe plemeno poľovne upotrebiteľného psa  pôvodom z Francúzska. Odpovedá na otázky: aká je  jeho história, aký vzhľad a schopnosti?

 

TEST A PREDSTAVENIE

prístrojov nočného videnia, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. Aké majú prednosti?

 

V PRÍRODE VŽDY NÁJDEM NIEČO NOVÉ

Zhovárame sa s primátorom  mesta Nové Zámky a známym  operným spevákom  OTOKAROM KLEINOM.  Odpovedá na otázky prečo sa  stal poľovníkom, odkedy  tak rád chodí do prírody  a akú má streleckú  „mušku“.

 

NA ZELENEJ VLNE

Pokračujeme  v sérii článkov MÝTY a LEGENDY a čitateľ tu nájde aj príhody z revírov: SENNÍK A SRNEC a ŠŤASTIE PRIŠLO V SOBOTU.

 

ŽIŤ V SÚLADE S PRÍRODOU

Autorka rozhovoru  SOŇA CHLOVANOVÁ SUPEKOVÁ  predstavuje čitateľom zaujímavú osobnosť z Maďarska – pani dr. EDIT KUN. Vo svojej vlasti je známou poľovníčkou, ale aj uznávanou maliarkou zveri a prírody.

 

MEDVEDIE LABY AKO KONTRABAND

– Vlk v Nemecku, Monitoring jarabice a ďalšie zaujímavosti z „poľovníckeho sveta“.

 

NAŠE SPEVAVCE

Autor Ing. ĽUBOR ČAČKO  zoznamuje čitateľa  s pinkou lesnou. Viete, kde ju najskôr možno stretnúť aj v zime?

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept na  grilovaný  jelení steak na zelerovom pyré s dubákovým soté pripravili šéfkuchári MICHAL KOŠÍK  a PETER BEZÁK.

 

POĽOVNÍCKY JANUÁR

Na dvoch stránkach ponúkame: Doby lovu, poľovníkove aktuálne povinnosti (lov diviačej zveri, vnadisko, prikrmovanie), Ľudové múdrosti,  3 dobré rady), ale aj Čo sa deje v revíri a východy a západy Slnka a mesiaca. A na koniec tak ako vždy, nechýba ani  VESELÁ BODKA.

DECEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 12/2016

Vyšlo                                                                          

DECEMBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

DLH NAŠEJ PRÍRODE

V dňoch predsviatočných sa zamýšľame: čím môžeme  prispieť k účinnejšej ochrane našej prírody.

 

PAMäTNICA

Pripomíname si mená tých, ktorí sa svojou prácou významne zaslúžili o rozvoj nášho poľovníctva.

 

TADIAĽTO VEDIE CESTA!

Na príklade stavov malej zveri  v Levickom okrese načrtli autori príspevku: JAROSLAV SLAMEČKA, TOMÁŠ SLÁDEČEK, PETER KAŠTIER  a JOZEF BUČKO konkrétne opatrenia, ktoré sú zárukou jej úspešného návratu do našich revírov.

 

NAŠI SEDMOSPÁČI

Znalec našej  prírody  doc. Ing. MIROSLAV SANIGA, CSc. „otvára“  skrýše, brlohy a dutiny stromov, v ktorých zver dokáže úspešne  „prespať“ a prežiť  nepriaznivé zimné obdobie.

 

NIEKOĽKO SLOV O PRIKRMOVANÍ

Autor článku MARTIN MATIAŠKO pripomína hlavné zásady zimného prikrmovania voľne žijúcej zveri.

 

KVALITA MUFLONÍCH TROFEJÍ

Zaujímavé hodnotenie mufloních trofejí od r. 2011 až po trofeje vystavené na poslednej  poľovníckej výstave v Nitre pripravil a na tabuľkách znázornil Ing. JOZEF HERZ, PhD.

 

POZDRAV NAŠEJ VETERÁNKE

Autorky  ANNAMÁRIA TÓTHOVÁ  a Mgr. MONIKA JANÍKOVÁ  informujú o činnosti Klubu slovenských poľovníčok.

 

ELEGANTNÝ CHRT AZAVAK

S plemenom pochádzajúcim zo stredoafrických púští a jeho výnimočných vlastnostiach zoznamuje čitateľov  Ing. JÁN ZAJAC.

 

PYTLIACI SPOD TATIER

Aj pod Tatrami sa v minulosti pytliačilo, najmä  v povojnových rokoch sa tu odohrala  nejedna  tragédia. Autor JOZEF ŠABO pripomína rôzne osudy a životné príhody pytliakov i tých, ktorí  ich odhaľovali.

 

220 ROKOV NAŠEJ PRVEJ LESNÍCKEJ ŠKOLY

S Ing. EDMUNDOM HATIAROM,  zástupcom  riaditeľa Strednej lesníckej a drevárskej školy Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom  Hrádku hovoríme o bohatej histórii  lesníckeho školstva u nás, ale najmä o možnostiach, ktoré poskytuje budúcim  hospodárom našich lesov a drevárskeho odvetvia.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvoch stránkach ponúkame pokračovanie seriálu MÝTY a LEGENDY,  príbehy Z VIANOČNÉHO LESA  a ZLODEJ.

 

AKO ORTUŤ MENÍ LES

Všade, kde sa v minulosti ťažila ortuť, dochádzalo k zmenám na lesných porastoch avšak na starých banských haldách môžu vyrásť nové. Musia ho však tvoriť, ako píše  autorka príspevku Bc. VERONIKA SEMANIKOVÁ, rýchle rastúce dreviny.

 

UŽ HO DRŽÍM  „ZA ROHY“

S úspešným testovaním strely RWS-HIT  sa pochválil Dr. MIROSLAV BILSKÝ:  druhé čakanie potvrdilo jej kvality a ulovil svojho muflóna: padol v ohni. Netrvalo dlho a už ho „držal za rohy“.

 

ČIERNA SVADBA

– tak označil diviačiu ruju autor článku  IVAN KŇAZE.  Čriedu sledoval dlhší čas, vďaka čomu  sa mu podarilo vyfotografovať zaujímavé správanie  diviakov i diviačic v čase rozmnožovania, ktoré  sa odohráva v zime.

 

ZRUŠIŤ POĽOVNÍCTVO?

…Nebezpečné pytóny, Kto má na svedomí rysa?  – a   ďalšie zaujímavosti zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE

Do „zoznamky“  spevavcov, ktorej autor je Ing. ĽUBOR ČAČKO  pribudol jeden z našich najvzácnejších  vtákov: murárik červenokrídly. Prečítajte si, kde by ste sa s ním mohli niekedy stretnúť a obdivovať ho.

 

NAVIJAKY TROCHU INAK

Odporúčame „zoznámiť“ sa s neoceniteľným pomocníkom na aký si spomenieme vo chvíli, keď úlovok   ostal  na  ťažko dostupnom mieste a treba  ho  vytiahnuť.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept na obľúbené jedlo: Pečené diviačie stehno na kapuste so strapatými knedľami. Pochádza  z kuchyne poľovníckej reštaurácie Silvanus v Kremnici a pripravil ho MICHAL KOŠÍK.

 

POĽOVNÍCKY DECEMBER

Na dvoch stránkach nájdete: DOBY LOVU, POKYNY súvisiace so spoločnými poľovačkami, niekoľko aktuálnych úloh NEZABUDNIME, predpisy O PRIKRMOVANÍ A VNADENÍ, ENVIROKALENDÁR, 3 DOBRÉ RADY, VÝCHODY A ZÁPADY Slnka a Mesiaca a ako vždy je tu aj VESELÁ BODKA.

NOVEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 11/2016

Vyšlo

NOVEMBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

SPEKTRUM

Stavače v Holíči,  Smutný nález, Pamätnica   –  mená  osobností, ktoré sa natrvalo  zapísali do histórie nášho poľovníctva.

 

VRANA VRANE OČI NEVYKOLE

Zamyslenie nad problémom, ktorý brzdí riešenie najčastejších sporov v našich združeniach a spoločnostiach.

 

KUROPTA HORSKÁ – IBA FARMOVÝ CHOV

Posledná časť  série článkov  doc.  Ing. JÁNA WEISA, PhD. a prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. o možnostiach návratu malej pernatej zveri do našich revírov.

 

PRED PRÍCHODOM ZIMY

Niekoľko dobrých rád  MVDr. EMÍLIE  SELECKEJ  súvisiacich s výživou zveri počas zimných mesiacov kedy musíme pamätať aj na vitamíny a minerály.

 

NAJKRAJŠIE NOŽE ZO SV. ANTONA

Výsledky súťaže o Poľovníckych nôž roka 2016 predstavuje   Ing. ALOJZ DRÁBEK.  Okrem fotografií ocenených  nožov poskytuje aj informácie o rôznych nových materiáloch, ktoré ich robia ešte príťažlivejšími.

 

ZA DIVIAKMI PRI SVITE MESIACA

Autor Ing. JÁN MERCEL  zhrnul zásady  jesenného lovu diviaka, ktorý  na prelome októbra a novembra má vždy osobitné čaro.  Odpovedá pritom aj na otázky o najvhodnejšom postavení a voľbe stanovišťa.

 

DANIELIE TROFEJE V ČÍSLACH

Prehľad o danielích trofejach  najmä v posledných rokoch  podľa  Ing. JOZEFA HERZA, PhD.   potvrdzuje,  že ich kvalita  má u nás stúpajúci trend.  Článok doplňuje tabuľka o najsilnejších trofejach danielov na dvoch posledných poľovníckych výstavách.

 

SÚ FARBIARE HORŠIE NA STOPE AKO KEDYSI?

Otázku si kladie autor Ing. BRANISLAV BAKA  a navrhuje riešenia, ako výraznejšie zvýšiť záujem o ďalšie skvalitňovanie tohto plemena.

 

NAJTEPLEJŠÍ  A EŠTE TEPLEJŠÍ

Náš známy klimatológ prof. RNDr. MILAN  LAPIN, PhD.   hodnotí počasie posledného leta  a približuje odhad  počasia do marca 2017.  Vysvetľuje príčiny kvôli ktorým treba rátať s ďalším otepľovaním klímy a s vlnami horúčav a dusna, aké sme zažili  aj tohto roku.

 

  1. ROČNÍK MEMORIÁLU K. SLIMÁKA

O mimoriadne  vydarenom kynologickom podujatí, ktoré zodpovedalo  svojmu  okrúhlemu jubileu a ktorého usporiadateľom bolo  OkO SPZ vo Vranove nad Topľou informuje Ing. JOZEF TELEPUN.  Význam a sviatočný charakter memoriálu potvrdzujú aj fotografie z jeho priebehu.

 

VÝCHODOSIBÍRSKA LAJKA

Ing. JÁN ZAJAC  predstavuje  ďalšie plemeno všestranného poľovného psa –  sibírskej lajky, ktorá je predurčená  na prácu v náročných  podmienkach nehostinného severu.

 

AKO SA PYTLIAČILO V ČERGOVSKOM POHORÍ

Návrat do starých čias nám sprostredkúva JOZEF ŠABO, ktorý v kronikách  našiel  i zaujímavé údaje o pytliačení v Čergovských horách, kde  pred rokmi žili aj zaujímaví tzv. „lesní ľudia“ a kde mal svoj „revír“ i známy pytliak Havrila.

 

V PRÍRODE MÁ VŠETKO SVOJE MIESTO

Úprimné vyznanie známeho fotografa PETRA FODORA, autora fotoreportáží z JAR na stránkach Nášho poľovníctva o tom, prečo sa venuje  práve fotografii prírody.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvoch stránkach ponúkame ďalšie pokračovanie Mýty a legendy,  dve príhody: Disciplína musí byť a Jeden výstrel.

 

DVA DOBRÉ ZÁSAHY

Autor Dr. MIROSLAV BILSKÝ  predstavuje strelu HIT výrobcu RWS. Opisuje vlastné skúsenosti s jej praktickým použitím.

 

POD POLÁRNOU ŽIAROU

Vďaka zápiskom  autora Ing. SIEGFRIDA KURSCHA, ktorý našim čitateľom  priblížil už viacero svojich poľovníckych zážitkov, tentoraz máme možnosť  zoznámiť sa  s prírodou ďalekého severu, kde sa mu podarilo  uloviť východosibírskeho losa.

 

NÁJAZDY VLKOV

Rozzúrený slon, Tragická nehoda… a ďalšie zaujímavosti  zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE 

Aj v zimných mesiacoch môžeme  sledovať  neveľkého vtáčika  –  králika zlatohlavého. Kde ho možno  nájsť,  akými farbami upúta, aj o tom píše autor seriálu Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Majster kuchár MAREK ĎURANA z Poľovníckeho hotela  ponúka  recept na prípravu „husacej rolády na omáčke z červeného vína“.

 

POĽOVNÍCKY NOVEMBER

Dve stránky obsahujú:  Časy lovu, Upozornenie poľovníckym hospodárom, Nezabudnime, 3 dobré rady, Východy a západy Slnka  mesiaca, Čo sa deje v revíri a Veselú bodku.

 

OKTÓBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 10/2016

Vyšlo

OKTÓBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach nájdete:

 

TAK SME SA PREDSA LEN DOČKALI

…stanoviska Ústavného súdu podľa ktorého Slovenská poľovnícka komora   je  verejnoprávnou inštitúciou na ktorú sa vzťahuje  zákon o slobodnom prístupe k informáciám a ďalšie zásady  súvisiace napr. i s výškou  členských poplatkov za výkon práva poľovníctva.

 

ZÁCHRANA HRABAVCOV

Druhé pokračovanie príspevku  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. zo slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  o možnostiach návratu morky divej  a perličky obyčajnej  do našej voľnej prírody.

 

JESEŇ V ČRIEDE DANIELOV

O danielej ruji, ktorá sa na rozdiel od jelenej začína neskôr, no je rovnako zaujímavá, píše  Ing. PAVOL PAVLÍK.  V miestach, v ktorých sa mu v našich podmienkach darí,  čas jeho rozmnožovania je  z poľovníckeho hľadiska mimoriadne zaujímavý.  Vďaka  tomu, že  počet danielej zveri u nás stúpol,  pribúdajú  aj jeho úlovky a cenné trofeje. Podľa autora si však ich získanie vyžaduje  podrobnejšie znalosti o živote danielej zveri.

 

JELENIE TROFEJE V ČÍSLACH

Listovanie  v katalógoch poľovníckych trofejí  ponúka možnosť zamyslieť sa nad  vývojom stavov a kvality trofejí jednotlivých druhov zveri.  Autor článku Ing. JOZEF HERZ, PhD. predkladá  čitateľom  zaujímavý prehľad o úlovkoch  a trofejach jelenej zveri  a o jej stavoch v jednotlivých  krajoch.  V prehľade nájdete aj zoznam  najkvalitnejších jeleních trofejí na  celoštátnej poľovníckej výstave v roku 2011 a na  tohtoročnej  výstave  v Nitre.

 

PRÍJMY, ZDROJE, NÁKLADY

V  článku  o našom  hospodárení  sa jeho autor  Ing. JOZEF BUČKO, PhD. zaoberá  ekonomickou stránkou poľovníctva. Čitateľ sa dozvie, aká je priemerná produkcia z hektára poľovnej plochy, odkiaľ sa čerpajú hlavné zdroje príjmov a aké náklady si vyžaduje  poľovníctvo v dnešných podmienkach.

 

DEVANA INFORMUJE

Pohľad na aktuálnu činnosť  Klubu slovenských poľovníčok získa čitateľ z článkov jej členiek:   POĽOVNÍČKY  V BIJACOVCIACH, PESTRÉ PRÁZDNINY a NÁVŠTEVA V SRBSKOM BEČEJI.

 

DO KOČA AJ DO VOZA

Majiteľ  Chovateľskej stanice Danibul  Ing. DANIEL HREŽÍK  predstavuje prednosti  slovenského hrubosrstého stavača s ktorým  už sám  získal množstvo ocenení  na výstavách aj na skúškach. Jeho odchovanci robia dobré meno nášmu národnému plemenu aj v ďalekom zahraničí.

 

BRAZÍLSKY TERIÉR

Autor seriálu Ing. JÁN ZAJAC  do albumu  plemien poľovne upotrebiteľných psov tentoraz  zaradil u nás donedávna  neznáme plemeno pochádzajúce  z ďalekej Brazílie.

TRIBEČSKÍ PYTLIACI

V druhej časti príspevku  z pera JOZEFA  ŠABU sa možno dočítať o troch  zaujímavých osudoch, ktorých spoločným menovateľom bolo pytliactvo: Tragické stretnutie, NepotrestanýKajúcnik alebo pytliak? Príbehy sú  doplnené  dobovými fotografiami.

 

PRE POTEŠENIE OKA AJ SRDCA

Zhovárame sa s JOZEFOM DIHENEŠČÍKOM, ktorý  je  rezbárom, kovorytcom a poľovníkom.  Jeho práce si našli už veľa obdivovateľov u nás i v zahraničí a ukážky sa iste zapáčia aj vám.

 

NA ZELENEJ VLNE

Na dvojstránke ponúkame ďalšie pokračovanie Mýty a legendy,  autor  ŠTEFAN HAJNOVIČ opisuje vzrušujúce Dohľadávanie v daždi a IVAN GALÁK   sa s čitateľmi delí o svoje  dojmy spojené  s typickým jesenným výjavom   – Kŕdeľ divých husí.

 

VIDIEŤ AJ V TME

Predstavenie prístrojov nočného  videnia, ktoré sú  dovážané na náš trh.

 

DVA DRUHY EKOLOGICKÝCH STRIEL

Autor príspevku Dr. MIROSLAV BILSKÝ  podrobne píše  o vývoji  a produkcii  ekologických striel, ktorej sa venuje nemecký výrobca.

 

POSLEDNÉ STRETNUTIA

Fotograf  PETER FODOR  predstavuje posledné snímky, ktoré urobil na svojej ceste po  prírodných rezerváciách v Juhoafrickej republike. Tak ako  predchádzajúce, aj  tie boli vzrušujúce, okrem iného  s levom a s nosorožcom.

 

ZUBOR AKO KOSAČKA

…Zver a Černobyľ,  Poľovníkov pribúda a ďalšie zaujímavé informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

NAŠE SPEVAVCE 

Muchár sivý je síce nenápadný, ale spôsobom života  zaujímavý druh  v pestrej skladbe našich spevavcov. Podľa čoho  si ho možno  všimnúť, kde  sa vyskytuje  a kam odlieta, nájdete v príspevku, ktorého autorom je  Ing. ĽUBOR ČAČKO.  

 

DOBRÚ CHUŤ!

Jednoduchý  recept  na prípravu  pochúťky: DIVINOVÁ PAŠTÉTA  z ponuky  penziónu Altmayer Horná Roveň.

 

POĽOVNÍCKY OKTÓBER

Na dvoch stránkach ponúkame:  DOBY LOVU, Aktuálne povinnosti  poľovníckych hospodárov, NEZABUDNIME, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady  a VESELÚ BODKU.

SEPTEMBROVÉ číslo Naše Poľovníctvo 09/2016

Vyšlo

SEPTEMBROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

OCHRANA PôVODNÝCH DRUHOV

O argumentoch, kvôli ktorým treba  chrániť pôvodné rastlinné a živočíšne druhy  chrániť  pred inváznymi: pôvodným zaberajú miesto  a ohrozujú ich.

 

JESEŇ ZA DVERAMI

I keď je priebeh jelenej ruje všeobecne známy, autor  príspevku Ing. VLADIMÍR  VICIAN, PhD.  ju podrobne opisuje  „krok za krokom“ a upozorňuje na rôzne detaily, ktoré sú pre tento druh zveri  typické v tomto jej  životne dôležitom životnom období.

 

V JELENEJ STOPE

O tom, ako „čítať“ stopy jelenej zveri, ktoré nám  prezrádzajú jej početnosť, vek ba aj hmotnosť, píše  JÁN MERCEL. 

 

SRNČIE TROFEJE V ČÍSLACH

Zaujímavú štatistiku o počte, úlovkoch a trofejach srnčej zveri za posledných dvadsaťpäť rokov zostavil  Ing. JOZEF HERZ.  

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Dokončenie o poznatkoch súvisiacich s reprodukciou  našej pernatej zveri (tentoraz  husi divej a kačice divej)  z pera autorov  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. JÁNA WEISA, CSc.

 

AKÉ VTÁCTVO MOŽNO LOVIŤ V KRAJINÁCH EÚ

O nárokoch na divinu uvádzanú na trh a o druhoch vtákov, ktoré možno loviť v krajinách EÚ informujú  MVDr. EMÍLIA SELECKÁ a doc. MVDr. ŠTEFAN ŠIMKO, CSc. Článok je doplnený o údaje o jarných kmeňových stavoch úžitkovej a dravej pernatej zveri a ich spoločenskej hodnote.

 

NEBEZPEČNÉ CESTY

Od r. 2008 sa sledujú  škody  na zveri spôsobené dopravnými prostriedkami, ktoré dovtedy  sa evidovali len ako „celkový úhyn“.  Zaujímavé údaje z tejto štatistiky (konkrétne sa týkajúce jednotlivých druhov zveri) vybral autor článku  Ing. JOZEF BUČKO, PhD.

 

ROMANOLSKÝ VODNÝ PES

Do albumu  poľovne upotrebiteľných psov pribudol  ďalší, ktorého autor seriálu  Ing. JOZEF ZAJAC  opísal aj ako psa s „nepremokavou srsťou“.  Má  prastarý pôvod a pochádza z talianskeho kraja Romagna.

 

TRIBEČSKÍ PYTLIACI

Prvá časť  zaujímavého  čítania  o pôvode pytliactva z pera  JOZEFA ŠABU a dve  dramatické udalosti z Tribečského pohoria.

 

LESNÍK A PRÍLEŽITOSTNÝ KUCHÁR

V rubrike Rozhovor  zoznamujeme čitateľov s ROMANOM VOJTELOM, ktorý okrem toho, že je lesníkom telom a dušou, je    – ako sám hovorí  – aj príležitostným kuchárom. Jeho nielen guláše, ale aj iné jedlá z diviny sú známe v širokom okolí, preto  ho  poľovníci  pozývajú ako „majstra“, ktorý dokáže pripraviť  rôzne špeciality.

 

PANÁČKOVANIE

Nie každá zver dokáže „panáčkovať“ – postaviť sa na zadné nohy a z väčšej výšky, ako keď je „na štyroch“,  sledovať okolie.  Ktoré zvieratá využívajú  takúto pozíciu,  o tom píše a fotografiami  dokladá  IVAN KŇAZE.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dvojstránka ponúka ďalšie pokračovanie seriálu  Mýty a legendy a dva zaujímavé príbehy: Štrnástorák  a Svadobný dar. 

 

STRELECTVO

Autor článku JURAJ ZUBEK  informuje o niektorých ďalších prednostiach puškohľadu Fomei a Dr. MIROSLAV BILSKÝ  predstavuje   „balíček zaujímavého streliva“.

 

V KRAJINE VEĽKÝCH CICAVCOV

Z ciest po niektorých afrických národných parkoch autor seriálu PETER FODOR opisuje svoje zážitky zo stretnutia s byvolom, ktorý patrí  do kategórie „megafauna“.

 

NOVÝ ZÉLAND BEZ ŠELIEM

…Klimatické zmeny a diviaky, Koniec jazvecov v Anglicku, a ďalšie zaujímavé informácie zo svetovej poľovníckej tlače.

 

TRSTENIARIK SPEVAVÝ

I keď patrí medzi naše  najznámejšie  vodné spevavce, iba málokedy sa nám ho podarí zazrieť, no jeho spev často počuť. Kde sa u nás vyskytuje, o tom informuje Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Pozrite si recept  Medailónky z jelenieho chrbta  a príležitostne ho vyskúšajte vo svojej kuchyni.

 

POĽOVNÍCKY SEPTEMBER

Na dvoch stránkach nájdete: Doby lovu a v rubrike Pripomíname sa  môžete zoznámiť so všetkými aktuálnymi úlohami ako i s upozorneniami, ktoré sa týkajú  užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov. Ďalej  je to upozornenie Envirokalendár, Východy a západy slnka a Mesiaca,   3 dobré rady a ako vždy aj  VESELÁ BODKA.

AUGUSTOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 08/2016

Vyšlo

AUGUSTOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

 

 

Na jeho  stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM

Informácie o aktivitách v revíroch a v PZ.

 

ČO BUDEME ČÍTAŤ?

Malé zamyslenie nad  súčasnou produkciou  kníh s poľovníckou tematikou.

 

NA VRCHOLE LETA

„Prvé slnečné lúče sa práve opreli do krajiny a vzápätí vyšla na pole srna…“ obrázok, aký poteší srdce každého poľovníka.  No nielen poteší, ale chce sa podrobnejšie zoznámiť so životom ušľachtilej zveri tak, ako  opisuje autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Tretie pokračovanie  článku prof. Ing. MARTINA HALAJA a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. tento raz o reprodukcii  tetrova hlucháňa  a  jariabka hôľneho.

 

POĽOVNÍCKY  ŠPERK

Ako sa tvorí vzácny predmet, ktorým  radi obdarúvame svojich blízkych, rozpráva klenotník DUŠAN KELEŠI.

 

ŽENY A TRVALO UDRŽATEĽNÉ POĽOVNÍCTVO

O nedávnej medzinárodnej konferencii v holandskom Wageningene, ktorá sa zaoberala činnosťou a podielom žien na rozvoji moderného poľovníctva  referuje KAMILA BIZEOVÁ.  

 

SLOVENSKÉ POĽOVNÍČKY NA VÝSTAVE

SOŇA CHOVANOVÁ SUPEKOVÁ  informuje  o úspešnom podieli žien-poľovníčok na   nedávnej  Celoštátnej  výstave Poľovníctvo a príroda.

 

KEĎ KUNY ŠKRIEKAJÚ

…ak sa ocitnete  v blízkosti väčšieho výskytu kún, iste vám v pamäti ostane ich prenikavý hlasitý prejav“, píše  v článku, doplnenom o zaujímavé fotografie, autor  IVAN KŇAZE.

 

STREČKOVITOSŤ: PREVENCUA A LIEČBA

Užitočné informácie o závažných chorobách  srnčej, jelenej a danielej zveri. MVDr. EMÍLIA SELECKÁ popisuje príčiny a prejavy  choroby, ktoré treba poznať a podľa možností chrániť pred nimi zver.

 

DRENTSKÝ JARABIČIAR

U nás málo známe plemeno, jeho  vývoj a využitie  v poľovníckej praxi približuje autor seriálu (Kynológia) Ing. JÁN ZAJAC.

 

POSUDZUJEME VEK JELEŇA  PODĽA STAVBY JELEŇA

Základné údaje o stavbe tela jeleňov štyroch vekových kategórií autora článku ĽUBOMÍRA BUZNU  sú doplnené fotografiami.

 

POD AGÁTMI V MALINOVE

O vydarenom podujatí  poľovníkov v Malinove, okr. Senec píše Ing. JOSEF POKORNÝ.

 

SPOD VRŠATCA

Aj v malebnom kúte Bielych Karpát pod Vršatcom sa tohto roku širokej verejnosti  predstavili poľovníci  zo Slavnice. Autor, ĽUBOMÍR TARABA, pripomína, že spoluobčania vysoko hodnotili činnosť poľovníkov  i tohtoročný bohatý program podujatia.

 

MOJA „ŠKOLA V PRÍRODE“

V rubrike Rozhovor  predstavujeme  JOZEFA HLÁSNIKA, jedného z iniciátorov dnes už známych  Levických poľovníckych dní a dlhoročného pracovníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  Aká bola jeho cesta k poľovníctvu,  prečo   ho priťahuje príroda a je aktívnym organizátorom najrôznejších podujatí. Odpovede nájdete na str. 20-21.

 

NA ZLENEJ VLNE

Dve stránky zaujímavého čítania: Mýty a legendy, Medveď na malinách  a Druhé stretnutie s mačkou.

 

DOHĽADÁVKA

Autor príspevku Dr. MIROSLAV BILSKÝ opisuje  hodiny a minúty  prežité pri dohľadávaní úlovku, aké  prežil  nejeden poľovník. Napriek tomu  sú vždy zaujímavé a plné vzrušenia.

 

LOV MUNDŽAKA

Autorka, naša rodáčka JANA a jej manžel LUCIANO CARPINATO, žijúci v Anglicku, píšu o love u nás neznámeho  mundžaka.

 

KDE VLÁDNU HROCHY

Fotoreportáž PETRA FODORA  nás  tento raz zavedie   na pobrežie Indického oceána do chráneného územia  Greater St. Lucia, kde  sa stretol  okrem iných živočíchov aj  –  s hrochmi. V ich blízkosti prežil  niekoľko minút strachu a napätia.

 

KEĎ ZAÚTOČÍ BOBOR…

…Svetová poľovnícka výstava 2021 a ďalšie zaujímavosti zo svetovej poľovníckej tlače.

DOBRÚ CHUŤ!

Ak si budete chcieť pripraviť divinovú  pochúťku,  ponúkame recept: Paštéta z daniela v slaninovej košieľke.

 

POĽOVNÍCKY AUGUST

Na dvoch stránkach  nájdete: Doby lovu, praktické NEZABUDNIME, 3 dobré rady, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri a ako vždy  aj VESELÚ BODKU.

JÚLOVÉ číslo Naše Poľovníctvo 07/2016

Vyšlo                                     

JÚLOVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE  POĽOVNÍCTVO

 

Na jeho stránkach si prečítajte:

 

O VÝSTAVE PO VÝSTAVE

Autor  JOZEF  HERZ na pozadí celej histórie veľkých poľovníckych výstav hodnotí úroveň a význam tej, ktorá sa konala nedávno v Nitre. Iste aj po rokoch  zaujmú informácie, ktoré ponúkla svojim návštevníkom: o množstve a kvalite trofejí ako výsledku  chovateľského úsilia poľovníkov. Autor súčasne pripomína, že  každá výstava, teda i tohtoročná, nebola len o trofejach, ale opäť sa stala i príležitosťou na stretnutie priateľov  s rovnakými záujmami.

 

ZBOHOM, JARABICA?

Slovo aj obrazom IVAN KŇAZE predstavuje  letné pole,  na ktorom  odpradávna mala svoj domov aj  dnes už vzácna jarabica poľná. Aké sú príčiny jej úbytku?  Je možný jej návrat do našej prírody?

 

TATRANSKÉ SRNCE

O pekných chvíľach  prežitých  v žľaboch medzi kosodrevinou a v očakávaní príchodu  niektorého z tatranských srncov  píše PAVOL LENKO.  Srncov na holiach nie je veľa, o to vzácnejšie sú i také  pohľady na ne, aké  autor zachytil i na fotografiách.

 

S POVOLENKOU VO VRECKU

Každý poľovník, ktorý  chce aspoň raz uloviť pekného srnca,  vie, že  túto krásnu zver treba  sledovať po  celý rok, potvrdzuje  JOZEF ŠABO,  autor  príspevku.  Veď základným  pravidlom pri love srnca je   správny odhad jeho veku a chovnej hodnoty.  Čitateľ nájde   všetky najdôležitejšie zásady  lovu srnčej zveri.

 

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Druhé pokračovanie článku prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. JÁNA WEISA, CSc. z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa zaoberá prepelicou poľnou  a dropom fúzatým. Autori informujú súčasne  s ich  dnešnými stavmi ako aj s vyhliadkami nielen ich udržania, ale aj prípadného rozšírenia.

 

JESSA A TARA

Úprimné vyznanie Mgr. DANIELY NOVOTNEJ, ktorá si – spoločne  s rodinou – obľúbila u nás nevšedné plemeno poľovne upotrebiteľného psa: gaskonského stavača.  Aké sú jeho prednosti?

 

ESTÓNSKY DURIČ

Je ďalším plemenom, ktoré  si získava  medzi poľovníkmi (najmä na severe Európy) čoraz väčšie uznanie. Podrobnejšie ho predstavuje vo svojom článku Ing. JÁN ZAJAC.

 

S MALIARSKOU PALETOU PO LESE

Zhovárame sa s Ing. MARTINOM KISSOM, pôsobiacom na LZ v Topoľčiankach, ktorý  rád chodí po  okolitých lesoch s maliarskou paletou v ruke. Vďaka svojmu výtvarnému nadaniu sa mu darí  zachytiť na plátno veľa prekrásnych výjavov z okolitej prírody.

 

NA ZELENEJ VLNE

Dve stránky ponúkajú  MÝTY A LEGENDY (6. časť) a príbehy: PODAJ PRST…  a „ZACHRÁNENÁ“ LÍŠKA.

 

NOVINKY V OPTIKE

Niečo z  ponuky  FOMEI  a podrobnejšie o  možnostiach montáže  optiky so zbraňou.

 

KEĎ IDE O ŽIVOT

PETER FODOR, autor  seriálu  fotoreportáží  z afrického  buša  približuje život  jedného z jeho obyvateľov a  známych predátorov:  geparda. Podrobnejšie  opisuje i viaceré obdivuhodné vlastnosti  antilopy impaly.

 

OCHRANA HLUCHÁŇOVITÝCH

…konkrétne v Bavorsku,  informácia o premnožených divých husiach v Holandsku a ďalšie informácie zo života  zveri a o poľovníkoch… tak ako sa o nich píše v zahraničnej poľovníckej tlači.

 

TRASOCHVOST  ŽLTÝ

I tento druh patrí k našim  spevavcom:  kde ho možno vidieť, kde počuť, kam odlieta zimovať – na všetky otázky sa nachádza odpoveď v článku zo seriálu, ktorý pripravuje  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Do vášho receptára na úpravu diviny ponúkame recept šéfkuchára  MARIÁNA KOLLÁRIKA:  Jelení chrbát na brusnicovo-vínovej omáčke s pošírovanou hruškou.

 

POĽOVNÍCKY JÚL

Na dvoch stránkach  nájdete: Doby lovu, pokyny súvisiace so zriaďovaním  vnadísk,  rubriku NEZABUDNIME, ktorá obsahuje naše najdôležitejšie povinnosti  počas júla, východy a západy Slnka a Mesiaca, Čo sa deje v revíri, 3 dobré rady… Číslo uzatvára   tradičná VESELÁ BODKA.

KLIEŠTE – NEŽELANÝ „DARČEK“

Kliešte sú každoročnou nočnou morou návštevníkov prírody. Vieme o nich takmer všetko, bránime sa týmto neželaným „darčekom“, ktoré si so sebou nechtiac prinášame z pobytu v prírode. O výskyte, ochoreniach, príznakoch nás informuje MVDr. EMÍLIA SELECKÁ.  Nezabúda ani na prevenciu.