Cenník

Cenník internetovej inzercie:
 – pripravuje sa
Cenník riadkovej inzercie:
 Jedno slovo (aj spojka, predložka, skratka) , 0,23 E (7,- Sk)
Rámček 1,65 E (50,- Sk)
Fotografia 3,31 E (100,- Sk)
Príplatok za inzerát na značku 0,99 E (30,- Sk)
Po zaslaní textu inzerátu do redakcie, Vám vyrátame sumu a pošleme peňažný poštový poukaz. Inzerát uverejníme až po jeho zaplatení. Ak pošlete inzerát na poslednú chvíľu, potom kópiu o úhrade nám môžete odoslať na nasepolovnictvo@chello.sk alebo telefonicky sa s nami spojiť na číslo 0903 425 729
Pri platbe za inzerát poštovým peňažným poukazom uveďte na ňom:
IBAN: SK40 0200 0000 0037 0708 6251 a na našu adresu: POLPRESS, s.r.o., P.O.BOX 13, 820 06 Bratislava 26 ako správu pre prijímateľa uveďte: inzercia.
Pri platbe bankovým prevodom, nám oznámte platbu listom, faxom alebo elektronickou poštou.
 
Cenník plošnej inzercie sa Vám zobrazí po klinkutí:  Cennikin Inzercie