Predplatné

 

PREDPLATNÉ pre Slovenskú republiku:

Predplatné (na celý rok, polrok alebo štvrťrok) je možné uhradiť:

poštovým peňažným poukazom, alebo prevodným príkazom na

číslo účtu: 37 0708 6251/0200,

IBAN

SK40 0200 0000 0037 0708 6251

adresát POLPRESS, s.r.o. P.O.BOX 13, 820 06 Bratislava 26.

Úhradu predplatného   prevodným príkazom treba oznámiť telefonicky na č. tel.: 0903 425 729, alebo  e-mailom: nase.polovnictvo@gmail.com, aby  sme vedeli, na akú adresu posielať časopis.

 

Ročné predplatné v redakcii je 15,96 € a jedno číslo za 1,33 €.

Polročné  7,98 €

Štvrťročné  3,99 €

 

PREDPLATNÉ a ceny predplatného pre Českú republiku:

 Ročné predplatné 399Kč,

 Polročné predplatné 199,50 Kč

 Štvrťročné predplatné 99,75 Kč

OBJEDNÁVKY: nase.polovnictvo@gmail.com