Predplatné

PREDPLATNÉ pre Slovenskú republiku:

Predplatné (na celý rok, polrok alebo štvrťrok) je možné uhradiť:

poštovým peňažným poukazom, alebo prevodným príkazom na

IBAN

SK 42 1100 0000 0029 2790 1874

adresát POLPRESS, s.r.o. P.O.BOX 13, 820 06 Bratislava 26.

Úhradu predplatného   prevodným príkazom treba oznámiť telefonicky na č. tel.: 0903 425 729, alebo  e-mailom: nase.polovnictvo@gmail.com, aby  sme vedeli, na akú adresu posielať časopis.

 

Ročné predplatné v redakcii je 15,96 € a jedno číslo za 1,33 €.

Polročné  7,98 €

Štvrťročné  3,99 €

 

PREDPLATNÉ a ceny predplatného pre Českú republiku:

 Ročné predplatné 399Kč,

 Polročné predplatné 199,50 Kč

 Štvrťročné predplatné 99,75 Kč

OBJEDNÁVKY: nase.polovnictvo@gmail.com