2009

Máj 2009:

Spektrum

V máji o júni

Zamyslenie nad obsahom Mesiaca poľovníctva a ochrany   prírody, ktorý treba pripravovať už teraz.

Uloviť srnca – akého?

O tom, ako a podľa čoho možno  posudzovať  jednotlivé vekové triedy srncov, ako si nezameniť  dvoj a trojročné za „slabé II. vekovej triedy“  píše Ing JOZEF HERZ, PhD.

Ako sa vábi
Dobré rady,   vychádzajúce z dlhoročnej praxe Mgr. ŠTEFANA SPANYARA

Prehliadky

Informácie z chovateľských prehliadok trofejí v okresoch: Rožňava  Revúca, Veľký Krtíš, Stredného Považia, Krupiny, Myjavy a Nitry.


Efektívne proti škodám v rastlinnej výrobe

Autorka Ing. MICHAELA GRÁCOVÁ zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra popisuje  jednotlivé druhy ochrany  poľnohospodárskych plodín, ktoré môžu priniesť výrazné zníženie škôd spôsobených zverou.

Pripravujeme letninu

Kedy je najvhodnejšie pripravovať pre zver výživnú letninu? Čo má obsahovať? Kedy je „lesná zmes“ naozaj  kvalitná? Na tieto a ďalšie otázky dáva odpoveď článok kolektívu autorov z výskumu i praxe. V článku nájde čitateľ aj  opis spôsobu výroby dobrej kŕmnej zmesi.


„Klbko srsti“ plné odvahy a radosti

Predstavuje sa ďalšia chovateľská stanica – Liebnitz Slope – ktorej sa darí odchovávať vynikajúce hrubosrsté foxteriéry.


Pôvodom je brlohár

Autor  kynologického seriálu Ing. JÁN ZAJAC zoznamuje čitateľov so zaujímavým plemenom nízkonohého psa – sealyhamského teriéra.


Čaro starých pohľadníc

O pohľadniciach, na ktorých sú poľovnícke výjavy sme už písali a sme radi, že  teraz môžeme čitateľa zoznámiť so zaujímavou publikáciou, ktorá je venovaná  starým pohľadniciam.


Príroda – chrám boží

O zaujímavej  tvorbe  akad. mal. Jozefa Kollára, rodáka z Banskej Štiavnice píše Ing. MARIAN ČÍŽ, autor seriálu  Poľovníctvo vo výtvarnom umení.

Záľuba na celý život

Hovoríme s dlhoročným  predsedom Slovenského  klubu sokoliarov pri SPZ – ANTONOM MORAVČÍKOM o tom, akú činnosť vyvíja klub, aký je záujem o sokoliarstvo i o tom, prečo podobná záľuba  sa stáva celoživotnou.

Kamzíča dostalo zaucho

Boli to dvojičky, Vydra na rizni a spomienka vybraná Z poľovníckej kroniky – to sú  tituly príbehov v rubrike  Na zelenej vlne.

Májové koncerty

V prvej dekáde mája sa k nám vracajú posledné sťahovavé vtáky a začínajú  so svojimi koncertmi. Vieme, ktoré sú to? O nich  i o funkciách spevu v živote operencov – píše známy znalec  našej prírody  MIROSLAV SANIGA.


Levické poľovnícke dni 

O priebehu a obsahu štrnástych Levických poľovníckych dní  informuje  PAVEL HELL a vysoko hodnotí ich úroveň. Informácia je  obohatená o pohľad na hodnotených 56 trofejí z ktorých až 40 získalo body na udelenie zlatej medaily.

Naša najmenšia

Našou (aj európskou) najmenšou  sovou je kuvičok vrabčí. O spôsobe života a výskyte tohto prevažne nočného vtáka píše  RNDr. STANISLAV HARVANČÍK. Jeho článok je o to zaujímavejší, že v ňom opisuje  aj  zážitky spojené so sledovaním  života  kuvičej rodinky.


Diviačí perkelt

Recept na  úpravu diviny a na  gulášovú polievku pripravili majstri kuchári
PAVEL KUCHAR  a MILAN POLOHA z hotela Zlatý Dukát v Košiciach.

Veselý revír

Na chvíľu oddychu  ponúka rubrika zopár dobrých vtipov, kresieb a udalosť, ktorá „naozaj sa stala“ a píše sa v nej o lenivom kocúrovi, ktorý sa na Liptove volá „máčik“.  Dobrú zábavu!

Máj v revíri

Dve stránky plné praktických rád: doby lovu,  zásady starostlivosti o zver, čo sa deje v revíri,  povinnosti poľovníckeho hospodára v piatom mesiaci roka,  upozornenie na  výčiny vzduchovkárov, „bylinkáreň“, zamyslenie „z posedu“,  kalendár  zaujímavých dní, východy a západy Slnka a Mesiaca.

Zajace a marihuana

… to je iba jedna  zo správ v  rubrike Zaujímavosti, ktoré uverejnila zahraničná poľovnícka tlač. Stránku doplňuje Zver v erboch obcí  –  tentoraz sú to obce ROŽKOVANY a KLIEŠTINA.


Vyberte si z našej ponuky

V ponuke máme: puškohľady, nože, knihy a DVD s poľovníckou tematikou, rôzne poľovnícke doplnky a stále žiadaný doplnok  poľovníckej rovnošaty, ktorým je  umelecky zhotovená kravata.

 

Jún 2009:

Vyšlo júnové číslo časopisu
k_nase-polovnictvo6-2009-1

Na jeho stránkach si prečítajte:


Uloviť srnca – akého? * Žitnoostrovský odborný seminár * Biodiverzita a lov zveri * Krížom krážom po Bardejovskom okrese * Genetika a zisťovanie stavu populácie medveďa hnedého * Stretnutie s rysmi * Chvála bígla * U nás dobre známy velšteriér *  Aj bohyňa lovu je žena * Po dlhšej zime a asi pred zvláštnym letom * Pozor, sme jedovaté! * Revír rovný ako dlaň * Mladí ľudia a poľovníctvo …..

Spektrum

Uloviť srnca – akého?

Druhá časť príspevku Ing. JOZEFA HERZA, PhD. o  spoľahlivých znakoch, ktoré si všímame   pri výbere pred odstrelom srnca. Netreba však pritom zabúdať   na dlhodobé chovateľské zámery.


Žitnoostrovský odborný seminár

Aké zaujímavé témy odzneli  na odbornom seminári, ktorý bol súčasťou Žitnoostrovských   poľovníckych slávností  v Báči.

Biodiverzita a lov zveri
Autori  seriálu  o biodiverzite – PAVEL HELL, PETER GARAJ st. –  zaujímavo približujú vážny celosvetový problém týkajúci sa  fylogenetického vývoja  všetkých živočíšnych organizmov. Čitateľ sa o. i.  dozvie,   prečo niektoré živočíchy boli vyhubené.

Krížom krážom po Bardejovskom okrese

O poľovníctve v krásnom prírodnom prostredí Čergovského pohoria a Ondavskej vrchoviny píše JÁN VISKUP.  Akej zveri sa tu darí? Čo robia poľovníci pre jej ochranu a zveľadenie? S akými problémami sa stretajú? Aj o tom a o inom sa píše v obsiahlom článku.


Genetika a zisťovanie stavu populácie medveďa hnedého

Na roky pretrvávajúcu otázku – koľko u nás žije medveďov –  a o spôsoboch spoľahlivého zisťovania  počtu tejto šelmy,  hľadajú  odpoveď Mgr. MARTIN STRAKA a Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD z LU vo Zvolene. Súčasne bližšie opisujú metódu identifikácie jedincov na základe zistenia DNA.

Stretnutie s rysmi

Na zaujímavé zážitky  s rysmi  v Beskydských horách  si spomína autor príspevku  JAROSLAV PEŠAT. Ich pozorovaniu venoval  veľa času  a odmenou mu boli  nevšedné  výjavy.

V hodine dvanástej
Do seriálu Zlaté trofeje  patrí je  aj trofej  muflóna, ktorého ulovil  Vladimír Babjak z PZ Chyžištie Hontianske Nemce, ktorú mohli obdivovať návštevníci na tohtoročnej okresnej chovateľskej prehliadke v Krupine. O tom, ako sa mu ho podarilo uloviť naozaj takmer v „hodine dvanástej“, píše PAVEL KEĽHA.

Chvála bígla

Chovateľskú stanicu  DARKSAN  predstavuje jej majiteľka MARCELA PISZCATOWSKA.

 

December 2009:

 

Zajac poľný – stagnácia, či ďalší pokles?

„Populáciám zajacov by sa malo venovať oveľa viac pozornosti…“ píše štvorica autorov – JAROSLAV SLAMEČKA, RASTISLAV JURČÍK, JOZEF GAŠPARÍK a DUŠAN MERTIN, ktorí rozoberajú o. i. príčiny stále malej početnosti zajaca poľného v našich revíroch. Upozorňujú, že na výskum malej zveri u nás nie je dostatok finančných prostriedkov, preto by potreboval podporu zväzu, ale aj rezortného ministerstva. Článok je doplnený grafmi o love, odchyte a prírastkoch zajaca poľného v niekoľkých sledovaných regiónoch.

Prikrmovanie v čase núdze

Prikrmovanie zveri v zimnom období patrí k základným povinnostiam užívateľov poľovných revírov…“ píše v úvode príspevku Ing. PAVEL GAJDOŠÍK a ďalej odpovedá na viaceré otázky, ktoré úzko súvisia s touto povinnosťou: Čím prikrmovať? Prečo krmivo musí byť kvalitné…? Zdôrazňuje tiež, že zver – aj malá – potrebuje hojnosť po celý rok.

Otázniky nad bažantom

Výrady bažantov sú z roka na rok chudobnejšie… konštatuje autor článku Ing. JOZEF HERZ, PhD. a zamýšľa sa nad príčinami tohto javu a možnými východiskami terajšieho stavu. Upozorňuje však na prax, keď sa umelo odchované bažanty lovia bez toho, aby mali čas sa v prírode aklimatizovať.

Vlk – bojazlivý alebo krvilačný?

Zaujímavý pohľad na vlka a jeho poslanie v našej prírode, ponúka článok doc. Ing. MIROSLAVA SANIGU, CSc. Ako znalec regiónov, v ktorých sa u nás vlk vyskytuje, približuje čitateľovi svoje pozorovania a znalosti o správaní vlkov – samotárov, ale aj vlčích svoriek.

Viete, kde rastie Putifárova hruška?

Putifárová hruška, strom, ktorého vek sa odhaduje na 150 až 180 rokov, je len jedným z množstva zaujímavých stromov pohoria Tríbeč, s ktorými čitateľov postupne zoznámi autor seriálu JOZEF ŠABO. V prvej časti je zaradená aj známa Jelenecká gaštanica.

Obávaný „Silvester“ zveri

Aj vy patríte k tým, čo počas silvestrovskej noci vítajú nový rok ohňostrojmi, delobuchmi, svetlicami a s čo najväčším hrmotom? Ako všetky tie zvuky a svetlá vníma zver? Je smutné, že podobné zvyky vítania nového roka sa preniesli aj do chát a horských hotelov. Tam sa ich vplyv veľmi vážne prejaví na zveri, ktorá sa z pokojovej hladiny odrazu a nedobrovoľne ocitne v stave strachu a úzkosti…

Chovateľská stanica: Tupá hora

Majiteľ chovateľskej stanice ZDENO ČIERNY z Lutily sa vyznáva zo svojej chovateľskej záľuby a obdivu k nemeckému jagdteriérovi. Píše o tom, prečo sa venuje práve tomuto plemenu a prečo si ho tak obľúbil.

Škótsky teriér

Do albumu zo seriálu Ing. JÁNA ZAJACA pribudol škótsky teriér, ktorý sa považuje za najpôvodnejšiu formu nízkonohých teriérov. Článok sa venuje histórii jeho chovu, štandardu a vlastnostiam, ktoré sú naozaj obdivuhodné, veď sa osvedčuje nielen ako durič, ale aj ako sliedič.

Maľované terče

Sú to malé umelecké dielka, ktoré boli svedkom zručnosti dávnych generácií strelcov. O tom, kde ich možno vidieť, čo nám pripomínajú, prečo vôbec vznikali – o tom píše MARIAN ČÍŽ.

Náš rozhovor: Návšteva na Záhorí

O činnosti Poľovníckeho združenia Malačan sa zhovárame s jeho dlhoročným predsedom JUDr. IMRICHOM FOLTÝNOM a pretože je aj podpredsedom OkO SPZ Malacky, hovorí tiež o tom, ako sa darí okresnej organizácií. O. i. potvrdil, že o poľovníctvo je čoraz väčší záujem najmä medzi mladými ľuďmi, veď napr. len v r. 2009 pripravili na poľovnícke skúšky 148 kandidátov.

Na zelenej vlne

Z príbehov našich čitateľov sme vybrali štyri: Dve líšky za svitania, Bolo to tak dávno, Smola za pätami a Taká obyčajná líška.

Za jeleňom na koňoch

Informácia pre všetkých, ktorí sa potešia, keď na televíznej obrazovke môžu sledovať život zveri alebo poľovnícke zážitky: je tu nový televízny kanál Fishing&Hunting. Ponúka (v českom jazyku) najrôznejšie filmové dokumenty. O obsahu jedného z nich – poľovačke na koňoch – píšeme podrobnejšie.

Značka kvality: samonabíjacia guľovnica Browning Bar

Patrí k najpredávanejším na svete – aké sú jej prednosti, prečo je taká obľúbená najmä pri love diviakov a ďalšie informácie o zaujímavej poľovníckej zbrani približuje čitateľovi autor príspevku JORDAN JORDANOV.
ň

Prvá guľa, posledný brok

Úvaha ŠTEFANA SPANYÁRA o otázke o ktorej sa často hovorí na spoločných poľovačkách. Ak sa stane, že by došlo k podobnému sporu, autor radí riešiť ho vždy s chladnou hlavou.

Dobrú chuť!

Recept na prípravu „diviačej panenky s trojfarebnou zemiakovou kašou a gratinovanými hubami“ ponúka majster kuchár JAKUB SOKOL. Strana je doplnená aj o recept na naozaj dobrú bažantiu polievku.

Veselý revír

Na stránke nájdete príbeh Naozaj sa stalo alebo Balík ako balík, zopár vtipov z revírov a kreslený humor. Dobrú zábavu!

Praktický poľovník

Na dvoch stranách ponúkame: Doby lovu, December v revíri s praktickými radami, Kalendár významných dní, vianočný verš z básne Víťazoslava Hečka, Východy a západy Slnka a Mesiaca.

Zaujímavosti

Viete, že jeleň stále ostáva klasickým námetom mnohých výtvarných umelcov? Nedávno obrazy s jeleňom vystavovali v Nemecku, konkrétne v Durýnsku. Návštevníci výstavy mohli vidieť jelene na maľbách, grafikách, fotografiách alebo ako sochy… V rubrike nájde čitateľ aj ďalšie zaujímavé informácie z poľovníckeho sveta.

Zver v erboch

Končíme náš niekoľkoročný seriál o zveri v erboch obcí a miest erbom obce Osádka a Olšavce. Ak sme všetky nestihli zaradiť do seriálu, po čase sa vrátime aj k nim.