2013

December 2013:

Vyšlo DECEMBROVÉ ČÍSLO časopisu NAŠE POĽOVNÍCTVO

 Na jeho stránkach si prečítajte?

SPEKTRUM

Krátke informácie čitateľov o živote v združeniach:   podujatia, názory čitateľov, aktuality,  zaujímavosti.

BUĎME SLUŠNÍ

Predvianočná úvaha o našich želaniach a predsavzatiach, ktoré si dávame na rozhraní rokov, ale aj malé „sebaspytovanie“.

 STRMOU CESTOU-NECESTOU

Autor príspevku a snímok IVAN KŇAZE pozýva čitateľov na strmé tatranské chodníčky, na ktorých stretal a pozoroval život kamzíkov. Dlhé dni, ktoré prežil v ich blízkosti mu odhalili najrôznejšie detaily a prejavy v správaní, ktoré mu potvrdili, že sú živočíšnym druhom takmer bezkonfliktným. I keď sa niekedy stavajú proti sebe a zaujímajú bojový postoj, napokon sa rozídu v mieri. Možno v prostredí, v ktorom žijú a ktoré je o takomto čase neraz veľmi drsné, to inak ani nemôže byť.

OŠETRUJEME DIVINU

Zásady správneho zaobchádzania s úlovkom, jeho spracovania a uskladnenie zhrnul v obsiahlom  článku JOZEF ŠABO. Postup po ulovení je síce vo všeobecnosti známy, no nie vždy ho dodržiava každý poľovník. Autor článku, vychádzajúci z vlastnej dlhoročnej praxe uvádza aj niekoľko praktických odporúčaní, ktoré si treba osvojiť ako samozrejmosť.

PRIKRMOVAŤ DIVIAKY V ZIME?

V článku JÁNA PRAVEČANA nájdeme odpoveď predovšetkým na otázku, prečo treba prikrmovať aj diviaky, ktoré vo vegetačnom období spôsobujú škody mnohým poľnohospodárom aj záhradkárom. Pripomína, že na rastúcich stavoch diviakov nemôže mať podiel krátkodobé zimné prikrmovanie, ale príčiny tohto javu spočívajú v tlaku človeka na životné prostredie tejto zveri. V zime, najmä ak je bohatá na sneh, aj diviaky potrebujú pomoc človeka, lebo zo zamrznutej pôdy si nedokážu „vydolovať“ žiadnu potravu.

PSEUDOBESNOTA DIVIAKOV MȎŽE OHROZIŤ POĽOVNÉ PSY

Autor príspevku MVDr. LADISLAV MOLNÁR, PhD. z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach upozorňuje na riziko, ktoré hrozí poľovne upotrebiteľným psom počas spoločných poľovačiek na diviaky. Tie môžu byť nositeľmi pseudobesnoty (Aujezskeho choroby), ktorá je prenosná i na psy. Pripomína, že dôvodom ostražitosti sú preukázané prípady duričov, ktoré prišli do kontaktu s diviačou zverou počas spoločných poľovačiek. Čitateľ sa v článku dozvie všetko o spomínanej chorobe, príznakoch nákazy,  potrebe uvedomiť si možné riziká, ktorým sa treba vyhýbať.

LOVILO 65 DRAVCOV

Organizátori 42. ročníka stretnutia sokoliarov v Poľnom Kesove, okr. Nitra,KATARÍNA HUDECOVÁ BRANISLAV SZMEK informujú o tradičnom podujatí: love dravcami. Zúčastnili sa na ňom sokoliari z ČR, Poľska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Anglicka, Škótska a 2 pozorovatelia z Nórska. Lov dravcami aj tohto roku bol úspešný a celý priebeh stretnutia potvrdil vysokú úroveň nášho sokoliarstva.

EZA SA VYDARILA

„Každý kynológ mi dá za pravdu, že počas výcviku poľovne upotrebiteľného psa musí mať jednu vlastnosť, ktorá niekedy môže človeku spôsobiť isté problémy: trpezlivosť“ – píše v úvode článku jeho autor MAROŠ KOVÁČ. Jeho ďalšie slová však svedčia o tom, že v prípade EZY – sučky slovenského hrubosrstého stavača , ktorá sa mu dostala do rúk ako šteniatko, sa táto vlastnosť vyplatila. Veď od prvých dní preukazovala mimoriadne schopnosti, ktoré boli ocenené už viacerými titulmi. Súčasne pripomína, že od samých začiatkov počas výcviku zažil s Ezou mnoho pekných chvíľ. Tie sú pre každého kynológa tou najkrajšou odmenou.

ISTRIJSKÝ KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ

Do bohatej   galérie poľovne upotrebiteľných psov , ktoré čitateľom predstavuje Ing. JÁN ZAJAC, patrí aj pekný a elegantný istrijský krátkosrstý durič. Odborníci ho považujú za jedného z priamych potomkov legendárnych starých keltských duričov. V súčasnosti je veľmi obľúbený osobitne v Slovinsku a v Rakúsku. Vyniká mimoriadnou obratnosťou a vytrvalosťou.

STREĽBA POSTOJAČKY

Autori článku Ing. JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKA v jeho úvode pripomínajú, že pre úspešnú streľbu je nevyhnutná stabilita zbrane, ktorú možno docieliť pomocou opory; pri streľbe z voľnej ruky sa však vyžaduje istý dlhodobejší nácvik. V článku popisujú rôzne spôsoby opory: o strom, kôl, stĺp oplôtka, no najspoľahlivejšou je poľovnícka palica. Súčasne opisujú rôzne jednoduché spôsoby, ktorými možno dosiahnuť stabilitu.

NEPOKAZME SI PEKNÝ DEŇ

Každý poľovník, ktorý sa pripravuje na spoločnú poľovačku má radosť: teší sa nielen na samotný lov, ale aj na stretnutia s priateľmi a známymi. Aby nám priniesla to, čo od nej čakáme (no nielen úlovok), ale aj príjemne prežitý deň, treba dodržať isté zásady. Pripomína ich autor článku JOZEF ČALTICKÝ. Zdôrazňuje nevyhnutnosť jej dobrej prípravy, celkovú organizáciu a správanie sa jednotlivcov v rôznych situáciách. Niekedy sa však zabúda, že takéto podujatie si vyžaduje disciplinovanosť od každého, kto sa na ňom zúčastňuje. Len tak sa možno vyhnúť nielen nehodám, ale odniesť si z neho aj príjemné pocity prežité v zimnej prírode s ľuďmi, s ktorými máme spoločnú záľubu.

SLOVO SLOVENSKÝCH POĽOVNÍČOK

Hovoríme s Ing. SOŇOU SUPEKOVOU, PhD., zakladateľkou a prezidentkou Klubu slovenských poľovníčok a prezidentkou Artemis klubu CIC. Tak ako mnoho iných žien – poľovníčok, aj pani Soňa si lásku k prírode a vzťah k poľovníctvu priniesla z rodiny. Popri svojej náročnej profesii (je prodekankou Fakulty ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave) si aj teraz nachádza čas nielen na pobyt v revíri, ale aj na výkon uvedených funkcií. Príroda ju priťahovala od detstva, vždy v nej nachádzala aktívny oddych a rovnaký vzťah vypestovala i vo svojich, dnes už dospelých deťoch. Napriek mnohým povinnostiam sa však zaujíma aj o dobré recepty z diviny a pochopiteľne, i  o vkusné odievanie žien-poľovníčok.

NA ZELENEJ VLNE

Prečítajte si aspoň niektorý z troch príbeh, všetky vás zaujmú: NEZABUDNUTEĽNÁ FLÓRKA je o smutnom osude sučky, ktorá podľahla diviakovi a o úsilí jej majiteľky zachrániť ju. Príbeh ZAJAČICA je dôkazom dojímavého pudu, aký by sme možno u zajaca ani nečakali a PERIPETIE PRI JAZVEČOM BRLOHU nám pripomenú, aké situácie môžeme zažiť, keď sa jazvecovi z brlohu – nechce vyjsť.

S HOSŤOM ZA JELEŇOM

Rozprávanie JÁNA DRHU, ktorý v úlohe poľovníckeho sprievodcu so zahraničným hosťom hľadal, našiel a napokon aj ulovil jeleňa, možno mnohým pripomenie podobné situácie, v akých ste sa ocitli už aj vy. Oddychové čítanie vám iste spríjemní niektorý sviatočný deň.

KARPATSKÉ PASTORÁLE

Aj článok, ktorého autorom je RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc., možno zaradiť do rovnakej kategórie ako predchádzajúci. Autor sa v ňom vracia do minulosti pôvodnej prírody malokarpatských predhorí s ich obyvateľmi v ročnom kolobehu. Pripomína, ako žili obyvatelia v tomto krásnom kúte našej vlasti, „prechádza“ sa po pasienkoch na ktorých po celý rok bolo rušno… Aj po rokoch si dokáže spomenúť na najrôznejšie detaily spojené  so zverou a vtáctvom, ktorého mnohopočetné prílety a odlety boli akoby mystickým kalendárom ročných období…

PRÍSNEJŠIA LEGISLATÍVA EÚ O ZBRANIACH

…Namíbia núka zľavy, Úhyn losov, „Kráľ Ludvig“ sa zranil… a ďalšie informácie zo zahraničnej poľovníckej tlače.

NAŠE SPEVAVCE

Autor seriálu o našich spevavcoch Ing. ĽUBOR ČAČKO   predstavuje chochláča severského. Zo svojej domoviny, ktorým je severná Európa,  každoročne v zime prilieta i k nám, no nie vždy sa nám ho podarí pozorovať. Sú však roky, kedy prílet chochláčov severských má priam invazívny charakter. Podľa akých znakov ich rozoznáme od iných podobných druhov?

DOBRÚ CHUŤ!

Majster kuchár MARTIN SABOL  pripravil recept, ktorý môžeme využiť pri príprave jelenieho mäsa pre päť osôb: JELENÍ CHRBÁT s paštrnákovým pyré a ružičkovým kelom. Príprava, ako je zrejmé z receptu nie je veľmi zložitá, no konečný efekt   možno trocha netradičný, ale zaručene výborný.

POĽOVNÍCKY KALENDÁR

Na dvoch stránkach nájdete DOBY LOVU, AKTUÁLNE POVINNOSTI členov poľovníckej stráže, užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov,UPOZORNENIE súvisiace s poľovným lístkom, Východy a západy Slnka a Mesiaca.

VESELÁ BODKA 

– Tuším si dostal od Dunča silnejšie dioptrické okuliare.

 

Jún 2013:

 Vyšlo  JÚNOVÉ ČÍSLO  časopisu  NAŠE POĽOVNÍCTVO

Na jeho stránkach si prečítajte: SPEKTRUMStručne  o aktuálnych aktivitách  v našom poľovníctve. LEN NIE FORMÁLNE!Malá úvaha o obsahu Mesiaca poľovníctva, ktorý by mal byť zaujímavý a poučný nielen pre nás, poľovníkov, ale pre celú verejnosť.

ODHAD VEKU MUFLÓNA PODĽA TROFEJE NA CHOVATEĽSKE PREHLIADKE  

Prof. Ing. JURAJ CIBEREJ, CSc.  predkladá jednoduchý návod, ako  možno odhadnúť vek muflóna podľa trofeje na chovateľskej  prehliadke.  Pomôckou pre čitateľa sú fotografie jednotlivých  trofejí (zubov a tuľajok) s vysvetlením, ako sa postupne   zvyšuje ich hmotnosť, vzhľad,  či rozmery. Článok je prehľadný a osobitne cenný  aj pre  začínajúcich poľovníkov.   

ZÁHADNÝ DRAVEC  

„Je  takmer na nerozoznanie  od myšiaka lesného,“ píše autor článku PhDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc., no napriek tomu  pre menšie vtáctvo alebo malú zver nepredstavuje nijaké nebezpečenstvo.  Zimuje až v južnej   Afrike a do našich lesov sa vracia   v máji. Je to      včelár lesný.  Napriek tomu, že jeho pomenovanie  ho akoby predurčovalo  za nepriateľa včiel, jeho hlavnou potravou  sú osy, najmä ich larvy. Okrem toho  rád „čistí“  polia  a lúky od uhynutej a už sa rozkladajúcej zveri. Autorov popis  nám umožní naučiť sa ho rozoznávať  už počas siluety  jeho tela na oblohe.  Istou „záhadou“ tohto  pernatého dravca je, že  na rozdiel od ostatných sokolotvarých, dokáže odolávať pesticídom používaným v poľnohospodárstve.

SVIŠTIA RODINKA Životný cyklus    svišťa, nášho typického  vysokohorského rastlinožravého  druhu,  približuje článok  autora Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD., ktorý  ho viackrát dôkladne sledoval. Svišťa  zazrie nejeden návštevník Vysokých Tatier, ale  podrobnejšie  sa zoznámiť s jeho „súkromným životom“  môže iba ten, kto mu venuje viac času. Sledovanie potom pozorovateľovi prinesie  mnoho zaujímavých odhalení o dennom programe a rôznych životných zvyklostiach   týchto  milých  obyvateľov našich  veľhôr.

NEZVYČAJNÉ SRNČIE PAROŽKY

„Je známe, že pri žiadnom druhu raticovej zveri sa nestretáme s toľkými rôznymi tvarmi  parožia ako u srnčej. Je nepochybné, že každé abnormálne parožky vzbudzujú náš záujem a možno preto ich považujeme za cennú zvláštnosť…“ píše sa v úvode príspevku Ing. JÁNA MERCELA doc. Ing. ĽUBOSLAVA BUZNU, CSc.  Autori predstavujú  niekoľko zaujímavých parožkov, ktoré našli  nemeckí autori R. F. Semper a U. Herbst  a vysvetľujú rôzne možné príčiny podobných abnormít.

OZDOBA? SKÔR ŤARCHA! Naozaj unikátne jelenie  parohy  prednedávnom predstavil známy  nemecký odborník Dr.. Schulte.  Na neobyčajnej jelenej „ozdobe“ napočítali  54 vetiev!  Článok informuje aj o tom, kde a ako bol  ulovený  jeleň  nosiaci na hlave ťarchu  14,5 kg ako aj o oprávnených  otázkach   každého, kto ich videl, resp. posudzoval: či pochádzal z voľnej prírody  alebo  z chovateľskej farmy. No na tieto a ďalšie otázky dajú  odpoveď  až genetické  testy  nositeľa unikátneho parožia.

BILANCIA KEŽMARSKÝCH POĽOVNÍKOV

Informácia Ing. VLADIMÍRA KLEINA  o tohtoročnej chovateľskej prehliadke poľovníkov okresu Kežmarok a pomerne bohatá  „úroda“  medailových  potvrdzujú zvýšenie úrovne  starostlivosti poľovníkov tohto okresu o zver. Autor však  upozorňuje na vysoký úhyn zveri, ktorá končí pod kolesami automobilov, čo je krutá daň  tohto regiónu vysokému turistickému ruchu.

„BAVORÁKY“ AKO ZÁĽUBA Chovateľ bavorských farbiarov RADOVAN KOŠÍK  hovorí o svojich dlhoročných skúsenostiach  s týmto plemenom poľovne upotrebiteľných psov. Vyzdvihuje ich výnimočné vlastnosti, ktoré  – po  správnom výcviku   –  sa dokážu dokonale uplatniť v poľovníckej praxi.  Práve preto, pripomína v závere príspevku,  ho chce propagovať a odporúčať širokej poľovníckej verejnosti. Veď ako sa hovorí „poľovník bez psa je  –  pod psa.“

VEĽKÝ MŰNSTERLANDSKÝ  STAVAČ Do albumu poľovne   upotrebiteľných psov, s ktorými nás  podrobne zoznamuje Ing. JÁN ZAJAC  pribudol  veľký műnsterlanský stavač, s ktorým sa v súčasnosti možno stretnúť i v našich revíroch. Článok  nám priblíži jeho  pôvod, poľovnícke uplatnenie v dávnej minulosti a jeho opätovné znovuoživenie.  Pripomína tiež jeho prednosti: rýchlosť a ostražitosť, ktoré  toto plemeno predurčujú na použitie v poľovníckej praxi ako aj   príjemného, elegantného rodinného psa.

PSY A VNÚTORNÉ PARAZITY Psy sú predmetom aj tretieho článku v tomto čísle, ktorý sa týka významnej stránky ich chovu (ako i chovu mačiek)  –  ich zdravia.  Ohorenie psov môžu spôsobovať nenápadné, ale nebezpečné parazity, akými sú napr. škrkavky, pásomnice,  či machovce.  Tie však môžu ohroziť i zdravie človeka a spôsobovať mu vážne zdravotné problémy. Ako sa tomu vyhnúť?  Spôsoby, ako predchádzať  tomuto nebezpečenstvu   nájdete v článku.

ZNÁMKA PRE ĎALEKOHĽAD: VÝBORNÝ Článok obsahuje hlavné body testu  ďalekohľadu  FOMEI 8X52 DFC FOREMAN  HTC/DEC z produkcie  firmy  FOMEI Hradec Králové, ktorý vykonal  predseda Českého klubu cestovateľov PETR JAHODA.    Vyzdvihuje  viacero predností tohto typu a konštatuje, že spĺňa všetky parametre, ktoré ho predurčujú  o. i. aj na  jedinečné pozorovanie zveri. Je nielen ľahko skladovateľný a ľahký a svoju kvalitou porovnateľný so špeciálnymi poľovníckymi ďalekohľadmi.

AKTUÁLNE O BESNOTE A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSII

O prípadoch  výskytu  besnoty voľne žijúcej zveri  v niektorých severných okresoch  a o potravinovej bezpečnosti sa zhovárame  s riaditeľom Štátnej potravinovej a veterinárnej správy SR prof.  MVDr. JOZEFOM BÍREŠOM, CSc.  Sú to informácie  „z prvej ruky“ a rady, ako postupovať, aby sa  nebezpečná nákaza  nešírila, o nevyhnutných opatreniach  súvisiacich s predajom zveriny,  praktické  rady týkajúce sa postupov, ktoré si musí osvojiť každý poľovník  pri posudzovaní  zdravotného stavu  zveri a čo konkrétne  musí  vyšetriť vyškolená osoba  pri hodnotení mäsa jednotlivých druhov  zveriny.

ZAUCHO PRE KAMZÍKA V Zelených príbehoch  ponúkame  príhodu s kamzíkom, návrat  k priateľom  ČARO SPOMIENOK  a  NEBORÁK ALBÍN.  Všetky tri príbehy sú  príjemným oddychovým čítaním..

SOĽ NAD ZLATO O význame soli pre zver píše  autor článku JOZEF ŠABO. O. i. v ňom pripomína, že  i keď ho nepotrebuje ako ochucovadlo,  pre jej organizmus je nevyhnutná a najmä v jarnom  jesennom období jej pomáha predchádzať zažívacím ťažkostiam. Autor  uvádza tiež  optimálnu spotrebu  soli pre jednotlivé druhy zveri a osvedčené spôsoby jej predkladania v rôznych typoch soľníkov.

BEZ MORÁLKY NEMOŽNO BYŤ POĽOVNÍKOM O činnosti Klubu histórie  slovenského poľovníctva informujú  RNDr. ŠTEFAN ŠRAMKA  a JUDr. ĽUDOVÍT LETOŠŤÁK.  O. i. je to aj   úsilie mapovať  pravdivé historické stránky  poľovníctva na Slovensku a propagovať jeho  najlepšie tradície, napr. i prostredníctvom  Dní sv. Huberta.  V závere  konštatujú hlavnú zásadu, ktorú  sleduje  klub: ochrana zveri musí byť založená na mravných hodnotách a tolerancii človeka. Šíriť a upevňovať tieto  i v radoch poľovníkov je jedným z hlavných  cieľov klubu histórie. Tak, aby si každý z nás uvedomoval: človek bez morálky nemôže byť poľovníkom.

MALIAR PRÍRODY Pokračujeme v seriáli  predstavovania výtvarných  diel s poľovníckou tematikou, ktoré sa nachádzajú  v Galérii mesta Bratislavy.  Autorka článku Mgr. JANA LUKOVÁ  čitateľom približuje tvorbu  F. C. von Scheidlina, pôvodom z Rakúska, ktorý však  istý čas žil v Bratislave a napokon sa usadil vo Svätom Juri. Tvoril v 19. storočí, venoval sa  spočiatku  vojenským motívom, ale aj krajinomaľbe, no  podstatnú časť jeho tvorby  tvorí zver a aj preto je považovaný  za výborného animalistu.  Na snímke je jeho obraz Bažanty pri vode, ktorý vznikol v r. 1887.

VLK NA KRKU O vlkovi „na krku“  informuje jedna zo správ zo zahraničnej poľovníckej tlače ZAUJÍMAVOSTI. Ďalšie informujú o pytliactve, snežných zajacoch, bobroch, zasadaní CITES v Bangkoku atď.

ČITÁRNIČKA „V súčasnosti sa v Rusku poľuje na diviačiu zver niekoľkými spôsobmi. Je to pomerne obľúbená postriežka, často i z vysokého posedu, posliedka alebo poľovanie  nadhánkou pomocou honcov, neraz i so psami… Lajka býva užitočným pomocníkom pri individuálnej posliedke na diviaky, pričom jej cieľom  býva často ulovenie väčšieho, samotárskeho trofejného kanca… „  –  píše autor   Ján Zajac, autor knihy LAJKY, z ktorej sme citovali a ktorú vám odporúčame.

DOBRÚ CHUŤ Šéfkuchár  MARIÁN ZEDNÍČEK  ponúka recept  na skutočnú delikatesu: ZAJAČIE STEHNÁ s paprikovou omáčkou. Je iste zložitejší ako „zajac na smotane“, ale kto  má rád  trocha experimentovanie v kuchyni, môže sa  podujať i na  recept.  Výsledkom bude  pokrm, na ktorom si iste každý pochutí.

POĽOVNÍCKY JÚN Na dvojstránke nájdete: LOV jednotlivých druhov zveri v júni, NEZABUDNIME – niekoľko dobrých rád  súvisiacich s našimi povinnosťami v revíri v júni, ENVIROKALENDÁR, východy a západy Slnka a Mesiaca a článok  Ing. LUDĚKA  KRÁLIČKA: Ochrana mláďat. s radami, ktoré možno využiť v  každom revíri práve v čase  keď mláďatám musíme venovať čo najväčšiu pozornosť.

VESELÁ BODKA – Chceš byť pytliakom? No ale to si budeš musieť zohnať niečo, čo sa zmestí pod kabát…! Kresba Vlado Javorský

 NAŠA PONUKAPozrite si našu ponuku, na ktorej nájdete  nielen ponuku rôznych   doplnkov  súvisiacich s pobytom v revíri, ktoré  sa síce nehonosia  svetovými značkami, ale zato sú cenovo prístupnejšie a pre činnosť poľovníka  nanajvýš užitočné. Ponuku doplňuje zoznam kníh a DVD

Máj 2013:

 

Vyšlo  MÁJOVÉ ČÍSLO  časopisu  NAŠE POĽOVNÍCTVO

 Na jeho stránkach  si prečítajte: 

SPEKTRUM – Informácie z činnosti OkO SPZ. 

DLHÁ CESTA PRED NAMIZamýšľame sa nad niektorými aspektmi našej práce, ktorá by mala byť vždy racionálna a bez zbytočnej byrokracie.   JELEŇ SIKA JE HROZBOU PRE JELEŇA LESNÉHO – Autori obsiahleho článku JARMILA KROJEROVÁ, MIROSLAVA BARANČÍKOVÁ a PETR KOUBEK  upozorňujú, že chov jeleňa siku v Českej republike sa v posledných rokoch  celkom vymklo kontrole i cieľom poľovníckeho hospodárenia. V súčasnosti už vážne ohrozuje   pôvodný druh –  jeleňa lesného.   Vychádzajú z výsledkov dlhoročného výskumu a   pozorovania kríženia siku  s jeleňom lesným, upozorňujú  podľa akých znakov možno rozoznať tieto dva druhy a v ktorých oblastiach sa loví. Mnohé jelene vo voľnej prírode už teraz majú znaky krížencov.  Pritom z komerčných dôvodov  mnohí chovatelia tvrdia, že  žiadna  hybridizácia neexistuje a v chovoch jeleňov v ČR  nie sú prítomné žiadne krížence.  Súčasne upozorňujú  slovenských poľovníkov a chovateľov, aby nedopustili podobnú situáciu. Môže sa totiž stať, že  poplatkoví lovci  sa nielen budú pýtať, čo vlastne ulovili a za čo majú platiť, ale  je aj reálna hrozba, že náš pôvodný jeleň lesný  sa postupne vytratí z voľnej prírody.

JAZVEC MÁ RÁD NOC

 „Vlani som sa opäť  rozhodol monitorovať starý známy  jazvečí brloh pod veľkým hrabom…“ píše  autor  Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD., ktorý  vďaka svojmu pozorovaniu približuje čitateľom  zaujímavý denný  i  nočný cyklus  jazvečích vychádzok  v okolí  brlohov týchto „nočných tulákov“.  Napriek tomu, že jazvec sa vyznačuje veľkou opatrnosťou, podarilo sa mu pozorovať aj chvíle krátkych hier mláďat pred brlohom, ktoré  poľovník môže vidieť iba vtedy, ak  sa obrní veľkou trpezlivosťou. Príspevok  autora  nám priblíži i tieto, pre väčšinu z nás, vzácne výjavy zo života jazveca  lesného.  RADY, POUČENIA, SKÚSENOSTI – Prehľadná informácia  z tohtoročnej medzinárodnej konferencie, ktorá bola súčasťou tohtoročných Levických poľovníckych dní. O otázkach  štruktúry populácií  zveri  a úlohe mediálnej  komunikácie  v poľovníctve  informovali  viacerí zahraniční  odborníci a skúsenosti, ktoré  prezentovali, môžu  nám pomôcť v našej každodennej praxi.

VÝZNAMNÉ REGIONÁLNE EXTRÉMY POČASIA:

Článok  nášho spolupracovníka prof. RNDr.  MILANA LAPINA,  známeho slovenského klimatológa,  objasňuje  o. i.  tiež   príčiny  tohtoročného nezvyčajne chladného počasia  začiatkom tohto roka.  Odpovedá tiež na otázku, ktorú si nepochybne všetci  kladieme: ako sa bude vyvíjať počasie do jesene 2013. Z pravidelne uverejňovaných príspevkov autora sa môžeme naučiť chápať príčiny   jednotlivých prírodných javov,  ktoré dnes  zaujímajú  ľudstvo v súvislosti s rôznymi, často  prekvapujúcimi  výkyvmi počasia. Tie sú často označované ako „globálne otepľovanie“   – ale  ako je to v skutočnosti?  Článok odpovedá i na tieto otázky.

Z MALEBNEJ ONDAVSKEJ VRCHOVINY

„Keď poviem, že  naše poľovnícke  združenie pôsobí v Duplíne, asi nie každý bude hneď vedieť, kde na mape hľadať našu obec. No keď uvediem meno združenia Ondava  – to už bude jasné, že k nám by sa musel vydať na východ, konkrétne do okresu Stropkov, ktorým preteká rieka Ondava…“ píše v úvode svojho príspevku  Mgr. ŠTEFAN PERÁT, tajomník PZ Ondava.  Z jeho obsahu sa dozvieme o pestrej činnosti tohto združenia, ktoré sa okrem dobrých stavov zveri môže pochváliť  aj  rozsiahlou verejnoprospešnou činnosťou v obci, vlastnou komfortnouchatou a v neposlednom rade  vysokým záujmom  svojich členov o uchovanie živého prírodného bohatstva.

DANIELE A SRNCE: OZDOBA KRTÍŠSKEJ PREHLIADKY 

Tohtoročná okresná chovateľská prehliadka vo Veľkom Krtíši sa pre  Mgr. PETRA KUŠÍKA stala príležitosťou hodnotiť  celé chovateľské úsilie  súvisiace s jednotlivými druhmi zveri. Výsledky, ktoré  predstavili  poľovníci okresu na prehliadke potvrdzujú vysokú úroveň starostlivosti, ktorú jej venujú už niekoľko rokov. Počet predložených trofejí nielenže každým rokom stúpa, ale aj ich kvalita má stúpajúcu tendenciu. Veď z poslednej „úrody“ 688 trofejí  až 86 trofejí  získalo: 14 zlatých, 25 strieborných a 47 bronzových. Osobitne hodnotné  boli predovšetkým danielie a srnčie trofeje. Prehliadka trofejí sa pre poľovníkov okresu Veľký Krtíš stala  aj príležitosťou zamyslieť sa nad ďalším obhospodarovaním  svojich revírov.

RUSKÝ CHRT  – BARZOJ – V rubrike,  ktorá je venovaná  jednotlivým  plemenám poľovne upotrebiteľných psov jej autor Ing.  JÁN ZAJAC   predstavuje  ruského chrta  –  barzoja. Je to elegantný pes, ktorého pre  ušľachtilý vzhľad a dôstojné správanie  mnohí označujú za „aristokrata medzi chrtmi“.  Článok nás zoznamuje s jeho starobylým pôvodom, slávnou históriou jeho chovu  v Rusku najmä v 18. a 19. storočí, najmä však s jeho prednosťami  pri poľovníckom  využití.

VÍLA VÍL A BOHOVIA BOHOV

 Autor článku RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc.  načrel  do mytológie a približuje čitateľom krásny príbeh  Kallistó a bohyne lovu Diany. Aj Kyllistó bola  v tých pradávnych časoch  vychýrenou lovkyňou, no  to, že sa spolu so svojím synom  dostala  na oblohu  a na nej natrvalo  svieti doteraz, možno nevie každý. I keď  súhvezdie Veľkej medvedice a Malého medveďa  na oblohe plnom hviezd iste poznáme všetci…

POĽOVNÍCKY FIGURÁLNY MOTÍV A PORTRÉT  

 Mnohí významní výtvarní umelci už od 16. storočia  sa venovali  poľovníckej tematike a okrem samotného lovu nachádzali inšpiráciu  i v poľovníckom portréte a svoj talent venovali i stvárneniu poľovníckeho figurálneho motívu. Okrem umeleckého pôžitku, ktoré nám tieto diela poskytujú, môžeme z nich vyčítať i to, ako sa lovci odievali, ako oddychovali, akú  zver lovili.  S nejedným podobným dielom sa môžem stretnúť  v mnohých  kaštieľoch a zámkoch, treba sa len pri nich zastaviť a  „vyčítať“ z nich  napr.  dávne spôsoby lovu a radosť, akú prinášal   ľuďom.

PRÍRODA – NAJLEPŠIE FITNESCENTRUM

 K svojej záľube –  poľovníctvu – dospel  Ing. ALEXANDER MEZEI, starosta obce Leľa v okrese Nové Zámky až „v zrelom veku“.  V našom  rozhovore  zdôraznil, že  sa narodil na vidieku a možno práve preto  veľmi rýchle sa mu podarilo vžiť sa  do  „tajov“ poľovníctva, ale aj  povinností, ktoré so sebou prináša.  Súčasne  zistil, že  dôkladnejšie poznanie prírody človeka neustále obohacuje, že teraz si viac ako  v minulosti  dokáže oceniť krásu,  ktorú človeku poskytuje  les v každom ročnom období.  Napriek tomu, že  dobre ovláda  strelnú zbraň, neusiluje sa ju často použiť, stačí, keď zver môže pozorovať a v čase núdze jej pomáhať. Okrem iného pochopil, že práve poľovníctvo mu  – tak ako mnohým iným  – pomáha udržiavať si dobrú fyzickú kondíciu  a vďaka tomu si aj upevňovať zdravie.

NA ZELENEJ VLNE – Z príbehov našich čitateľov sme vybrali tri: Deo gratias, páter Ján Kornek, Kde sa vzal, tu sa vzal a Vlkopes.  A čo ste prežili v revíri vy, vážení čitatelia?  Ak vás v ňom niečo prekvapilo, zaujalo, potešilo, podeľte sa so svojimi dojmami aj s ostatnými. REPELENTY: NEVIDITEĽNÝ PLOT – O dobrých skúsenostiach českých poľovníkov s inštalovaním repelentov, ktoré  pre zver tvoria akoby „neviditeľný plot“ píše  tajomník Mysliveckej komisie ČMMJ  LUDĚK KRÁLÍČEK. O. i. pripomína, že vzhľadom na súvislosť  takejto zábrany prenikania zveri na rušné komunikácie, stretli sa poľovníci  s veľkým porozumením verejnosti. A vďaka nej  získali aj podporu  štátnych inštitúcií a to i v podobe finančných prostriedkov. Slovenským poľovníkom radí, aby  tento spôsob ochrany  ľudských životov i zveri využívali čo najviac.

ZAJACE A ICH LOV V NÓRSKU

 

Známy  nórsky pracovník štátnej ochrany prírody a súčasne  poľovník, znalec zveri  a autor kníh o zajacoch JON BARIKMO  píše o zajačej populácii v Nórsku. Jeho článok nám približuje  aj  súčasné stavy poľovnej zver v Nórsku a zoznamuje čitateľa s počtami a životnými podmienkami zajaca beláka, ktorá sa v krajine najčastejšie vyskytuje. Tak ako v iných európskych krajinách, aj v Nórsku zaznamenali  ich výrazný pokles  i v súvislosti s počtami líšok. Nášho čitateľa iste zaujme i spôsob a termín lovu zajacov  v Nórsku, ktorý sa odohráva v zalesnenom priestore.   Jeho článok je doplnený i o ďalšie zaujímavé údaje o nórskom poľovníctve (napr. počet poľovníkov v krajine, dosahy postupne sa meniacej klímy osobitne na zajačie populácie a pod., zvyky spojené s ukončením poľovačky atď.).

BOJ PROTI PYTLIACTVU  – Poľovníci a vydra, Cézium v divine… a ďalšie  informácie z poľovníckej tlače nájdete v rubrike Zaujímavosti.

ČITÁRNIČKA – Úryvkom z knihy Mirona Cerulu  Karpatský lovec upozorňujeme na zaujímavé čítanie vhodné pre chvíle oddychu.

DOBRÚ CHUŤ – Pre tých, ktorí chcú pri príprave diviny trocha experimentovať,  sme pripravili recept  šéfkucháraANDREJA ZEDNÍČKA: Pečený bažant na červenom víne. Chce to len  venovať úprave úlovku trocha viac času a možno z neho vyčariť nevídanú delikatesu. Bažant predsa nemusí vždy skončiť iba v polievke.

POĽOVNÍCKY MÁJ – Doby lovu, Lov diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2013,  NEZABUDNIME   –  čo všetko treba vykonať v revíri v máji, Čo sa deje v revíri, Envirokalendár, Východ y a západy Slnka a Mesiaca.

VESELÁ BODKA

VŠIMNITE SI NAŠU PONUKU!Nájdete  v nej  výber ďalekohľadov, nožov a množstvo praktických predmetov, ktoré vám uľahčia pobyt v revíri. Pozrite si tiež ponuku poľovníckych šperkov a kníh, ktoré  nás dôkladnejšie

Apríl 2013:

2013-03-24

Vyšlo   APRÍLOVÉ ČÍSLO   časopisu   NAŠE POĽOVNÍCTVO
Na jeho stránkach si prečítajte: SPEKTRUMInformácie z listov čitateľov O ČOM SA HOVORÍ Zamyslenie o niektorých aktuálnych otázkach nášho poľovníctva.

 

HUNDRAVÝ MORIAK DIVÝ

 

Lov kohúta moriaka divého je povolený od 15. marca do 15. mája (na jeseň  tak kohúta ako i sliepky v čase od  1. októbra až do  31. decembra), ale  jeho  úlovky  u nás sú veľmi skromné. Článok Ing. JOZEFA HERZA, PhD.  podrobne predstavuje tohto zaujímavého zástupcu  našich kurovitých  vtákov, ktorých pôvodným domovom je Severná Amerika, kde sa ich lov teší veľkej obľube. I keď má u nás  pomerne dobré podmienky pre život, nikdy sa u nás   nerozšíril, i keď  prvé pokusy  o jeho  introdukciu sa datujú  do 19. storočia. V súčasnosti sa úlovky moriaka divého u nás ročne pohybujú len okolo stovky. No v niektorých krajinách  západnej Európy (ale predovšetkým v USA)  považujú jeho lov za mimoriadne vzrušujúci a divina z neho patrí  k vzácnym pochúťkam. Takisto za mimoriadnu sa považuje i jeho trofej, ktorá sa upravuje rôznym spôsobmi. Pripomína tiež, že  lov moriaka divého môže byť  vzrušujúci a napínavý.  PREKÁRAČKYMalé humorné  spomienky BRAŇA SOVIŠA na situácie, aké možno zažiť  hádam počas každej spoločnej poľovačky. Možno podobné ste zažili aj vy a pripomenú vám veľakrát nezabudnuteľné chvíle, ktoré ste prežili s priateľmi v revíri.

 

MEDVEĎ HNEDÝ A POĽNOHOSPODÁRSTVO (2)

Druhá časť článku  autorov Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. a Ing. MARTINA TOMAŠÁKA  o výskyte medveďa hnedého  v oblasti Poľany, o podmienkach jeho existencie a vplyve, ktorý má jeho prítomnosť  na polia a jednotlivé poľnohospodárske kultúry. Autori pripomínajú, že v tejto oblasti došlo k úbytku  lúk a sadov, tie  totiž populácii medveďa hnedého veľmi chýbajú a preto sa zvyšujú škody, ktoré spôsobuje. Autori sa venujú aj spôsobom ochrany poľnohospodárskych kultúr, oviec a ďalších hospodárskych zvierat či včelstiev. V článku sa zdôrazňuje význam vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán.

 

JEDINEČNÉ FUNKCIE LESA

V úvode autor JOZEF ŠABO uvádza,  že   apríl sa kvôli  premenlivému počasiu už dávno označoval ako „bláznivý“, ale od roku 1952 sa stal predovšetkým Mesiacom lesov. I keď  funkcie lesa pre človeka sú známe, rozoberá ich význam a podrobne  ich vysvetľuje v súvislosti s aktuálnymi problémami. Preto je nevyhnutné, aby pri ochrane  lesa, ktorý je domovom zveri, poľovníci úzko spolupracovali s lesníkmi. Zdôrazňuje tiež  jeho ochranu  pred  doteraz málo a ťažko kontrolovateľnými športovými a rekreačnými záujmami,  ktoré sa čoraz častejšie odohrávajú v lesoch alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Súčasne upozorňuje, že uvedené aktivity  spôsobujú lesom nenahraditeľné škody v podobe ich znečisťovania a likvidácie častými požiarmi.

 

SRNČIA ZVER A MINERÁLY

 

 

Po  uplynulom  chladnom období, ktoré preverilo telesnú kondíciu i zdravotný stav srnčej zveri, konečne prichádza obdobie, ktoré je voči nej žičlivejšie…“  píšu vo svojom článku jeho autori Bc. PETER GRUDECKÝ a Bc. JÚLIA TOMEČKOVÁ.  Zaoberajú sa predovšetkým  potrebou soli a ďalších minerálov, ktoré potrebuje srnčia zver po prežitej zime. Vychádzajú pritom z pozorovaní, ako často a kedy počas dňa navštevovala srnčia zver predkladanú soľ a ako reagovala na ponuku minerálnych lizov. Sledovanie  jej  aktivít  počas  dňa im prinieslo aj mnoho zážitkov a umožnilo  posudzovať  jej celkovú telesnú kondíciu a  parožie, ktoré je síce o takomto čase ešte pokryté  lykom, no už dáva možnosť orientačného prehľadu o ich vekových triedach.

 

ZVER V CHRÁNENOM ÚZEMÍ

O význame chránených  území píše  Ing. EVA JANKOVÁ  z Technickej univerzity vo Zvolene. V článku o. i.  pripomína,  že  na týchto územiach môže dochádzať ku konfliktom medzi ochranou prírody a lesným hospodárstvom.  Pripomína  staršie i novšie pokusy napr. s jeleňou zverou v TANAP-e tak, ako ich hodnotili viacerí odborníci posudzujúci škody ňou spôsobené  v rokoch napr. keď bola premnožená a keď sa v dôsledku  zvýšeného prikrmovania  koncentrovala na niektorých miestach. Upozorňuje tiež na význam monitoringu jednotlivých druhov zveri, ktorý potvrdil, kde je  nevhodný chov napr. muflonej zveri v lesostepnej lokalite,  ktorá  môže  devastovať niektoré jej  citlivé lokality. Preto sú poznatky o jednotlivých  druhoch zveri veľmi významné najmä ak sa uvažuje o jej introdukcii do nových lokalít.

 

KUNA AKO MESTSKÁ ŠELMA

Mnohí obyvatelia miest ani netušia, že v ich blízkosti žijú lasice, kuny aj líšky.  Stálym obyvateľom  nielen lesov, ale aj urbánnych sídel sa však stala aj kuna skalná…“ píše v úvode svojho článku  Mgr. PAVOL TURŇA.  Venuje sa tiež rozdielom medzi kunou lesnou a skalnou, miestam ich výskytu a doteraz nevysvetliteľného úkazu: prečo kunám skalným zachutili  predmety z gumy a rôznych plastov. Napriek   ich rozmnoženiu sa u nás loví ročne len asi 600 kún. Upozorňuje tiež, že  kuny  postihujú  rôzne choroby,  napr. prašivina, viaceré typy helmintóz a vonkajšie parazity a aj besnota.  I keď je kuna  predátorom, sama  sa stáva častou korisťou  jastraba lesného, výra, orla, líšky alebo rysa.

 

QUO VADIS, SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ?   (2)

Dokončenie  rozboru o stave chovu slovenského hrubosrstého stavača u nás i vo svete,  ktorého autormi sú MVDr. STANA KRIEKOVÁ   a Ing. MICHAL  URBAN.  Konštatujú, že  slovenský hrubosrstý stavač si získava čoraz väčšiu obľubu i v zahraničí a o. i. krajín, vznikol Klub SHS aj v USA. Súčasťou rozboru je aj vysvetlenie,  prečo sú dva kluby tohto nášho národného plemena u nás a hodnotenie všetkých minuloročných podujatí (skúšky vlôh, farbiarske skúšky atď.), ktoré potvrdili nielen   jeho veľkú životaschopnosť, ale aj  jednotlivé vlastnosti. DALMATÍNSKY PESČlánok  Ing. JÁNA ZAJACA  predstavuje  populárne plemeno  pôvodne duriča, v súčasnosti ale najmä spoločenského psa  –  dalmatínskeho psa.  Zoznamuje čitateľa s jeho pôvodom  a postupným rozširovaním  v Európe. Venuje sa tiež i jeho výkonom v revíri,  pretože  si uchoval svoje pôvodné  lovecké vlastnosti a predstavujú typ  trocha pomalšieho, ale o to vytrvalejšieho duriča, ktorý má aj vlohy prinášača. Preto na lesných, jesenných  či dokonca všestranných skúškach malých plemien  sú veľmi úspešné.

 

FENOMÉN POĽOVNÍCTVA

O výstave   Adepte cechu Hubertova  –  Tradice a současnost  myslivosti, ktorú 30. 3. otvorilo  Vlastivedné múzeum v Českej Lípe, informuje jeho pracovník Ing. TOMAŠ CIDLINA.  Múzeum  z viacerých depozitárov  i zo súkromných zbierok  sústredilo  množstvo  predmetov súvisiacich  s poľovníctvom a jeho minulosťou a od pamätníkov získalo ich  spomienky. Tak vytvorili jedinečnú výstavu,  ktorá návštevníkovi poskytne zaujímavý pohľad na poľovníctvo, jeho minulosť (obrazy, zbrane, strelecké terče, nože, predmety úžitkového umenia, knihy atď.)  a predstavuje ho i v jeho súčasnej podobe. Zámerom vystavovateľov je  vyzdvihnúť kultúrny a spoločenský význam  poľovníctva.

 

MNOHO TVÁRÍ ZÁTIŠIA

Pokračujeme v predstavovaní  umeleckých diel s poľovníckou tematikou, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Autorka  Mgr. JANA LUKOVÁ do tohto čísla vybrala  ukážky výtvarného žánru, ktorý bol v minulosti veľmi obľúbený: zátišie.  Pripomína, že dnes môžu motívy ulovených  zvierat vyvolávať negatívne pocity preto, lebo   vzťah človeka a prírody sa v mnohom zmenil.  Umelcom však išlo o zachytene  krásy mnohotvárnej prírody a vedeli to urobiť aj s úctou, rešpektom a obdivom.

O VÝSKUME AJ O NÁS

O poslaní a hlavných úlohách Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri Wien-Brno-Nitra hovoríme s jeho riaditeľomMVDr. MIROSLAVOM  VODŇANSKÝM, PhD.  O. i.  hovorí aj o tom, ako  pracoviská  troch susediacich štátov navzájom spolupracujú, ktorými hlavnými problémami sa inštitút zaoberá, čo  rieši  vlastné pracovisko inštitútu, na ktorom s chová zver, ako poľovníci vnímajú jeho pôsobenie, ako sa oň zaujímajú…  Z odpovedí  sa čitateľ dozvie i to, že  nie celá naša poľovnícka verejnosť (na rozdiel napr. od rakúskej) chápe  a doceňuje význam  tejto inštitúcie. Aj preto jeho riaditeľ  za najaktuálnejší problém  slovenského poľovníctva považuje úpadok  poľovníckej etiky, ktorý je neraz spojený s nezáujmom o odbornosť.

 

NA ZELENEJ VLNE

 

Výber z príhod našich čitateľov: Aký požičaj, taký vráť!, Modré strašidlo a Najsilnejší vlk zo Spiša.

V POSLEDNEJ MINÚTE

Na lov v Estónsku  spomína nemecký autor SIGFRIED KURSCH, ktorý naším čitateľom sprostredkoval už viacero svojich poľovníckych zážitkov z rôznych častí sveta. Tento raz  sa vybral na jeden z mnohých estónskych ostrovov, kde  ho zaujala  severská príroda a kde sa mu podarilo po prvý raz uloviť   – losa.

 

DANIELČA ALEBO ROČNÝ DANIEL?

Skúsení  poľovníci Ing. JÁN MERCEL a ANTON MIKUŠKA  ponúkajú  čitateľom niekoľko dobrých rád, ako rozoznať danielča od ročného daniela. Vychádzajú zo skúseností vlastného revíru  PZ Pravenec ale i zo skúseností, ktoré získali u českých priateľov z okresu České Budějovice. Z praxe vedeli, že nie je jednoduché  správne určiť vek danielej zveri, osobitne v kategórii  danielča a ročný daniel.  Svoje rady  doplňujú nákresmi, ktoré  sú dobrou pomôckou pri odhade veku  danielej zveri.  HOMOSEXUÁLNE ZVIERATÁ NEEXISTJÚ To je iba jedna správa v rubrike Zaujímavosti, do ktorej sme vybrali  niekoľko informácií zo zahraničnej poľovníckej tlače.

 

ČITÁRNIČKA

Do pozornosti  záujemcov o poľovnícku beletriu ponúkame Rozprávky z Lipovice, ktorej autorom je  Miron Cerula. Určená je  najmä mladým a možno ešte len začínajúcim čitateľom, ktorým  približuje spôsob života rôznych druhov zveri.

 

DOBRÚ CHUŤ!

Recept šéfkuchára ANDREJA ZEDNÍČKA  na prípravu divinového ragú (z jeleňa alebo diviaka)  v slávnostnejšej úprave.  Ragú sa podáva, ako je uvedené pri recepte, s „domácimi“ gnocchi (gňoči alebo ňoči) ktoré sú čímsi podobným ako naše halušky. Možno však skúsiť pripraviť ich aj inak.

NIE ZÁPALKY, ALE HRABLE Malé pripomenutie, ktoré napísal PETER HORKA  upozorňuje, že   pri  jarnom upratovaní, kedy odstraňujeme suchú burinu, trávu, lístie, konáre…  nikdy nemáme použiť zápalky, ale  oveľa bezpečnejšie je vziať do rúk hrable, lopatu!  Čísla, ktoré hovoria o každoročných jarných požiaroch  sú varujúce!

 

POĽOVNÍCKY APRÍL   Doby lovu, Nezabudnime, Envirokalendár, Východy a západy Slnka a Mesiaca.

VESELÁ BODKA

 

Marec2013

2013-03-03

Vyšlo MARCOVÉ ČÍSLO časopisu  NAŠE POĽOVNÍCTVO
Na jeho stránkach si prečítajte:
SPEKTRUM
Oznamy a informácie z činnosti  poľovníckych združení.

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA
Malá úvaha o potrebe poznať  a v praxi uplatňovať stanovy SPZ.

MEDVEĎ HNEDÝ A POĽNOHOSPODÁRSTVO (1)
Prvá časť  článku  autorov Ing. VLADIMÍRA VICIANA, PhD. a MICHAELY KALAMÁROVEJ  o príčinách častých rozporov ku ktorým dochádza v dôsledku  výskytu medveďa hnedého a poľnohospodárskej činnosti človeka.  Článok sa zaoberá konkrétnou  oblasťou týchto stretov na území orografického celku Poľana a jeho periférnych častí. Osobitne rozoberá otázku súvisiacu so zmenou  sledovaného územia, v ktorom došlo k výraznému úbytku ornej pôdy,  lúk a pasienkov a súčasne k rozšíreniu  pestovania  kukurice a iných  plodín, ktoré medveď vyhľadáva. V závere prvej časti autori  zhrnuli niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli nežiaduce strety minimalizovať.
KRÁLIK DIVÝ – MÁ EŠTE ŠANCU?

 

Či má  u nás  králik divý ešte vôbec nejakú  budúcnosť, to je otázka, ktorú si kladú mnohí poľovníci najmä v oblastiach, kde sa pred niekoľkými rokmi hojne vyskytoval. Podľa autorov článku, ktorými sú JAROSLAV SLAMEČKA, PETER KAŠTIER a JOZEF GAŠPARÍK  „králik patrí k tým druhom zveri, ktoré v určitých obdobiach a na určitých miestach sú buď extrémne premnožené a ľudia všetkými možnými prostriedkami redukujú ich početnosť, alebo sa ich stavy dostávajú do extrémne nízkych kritických hodnôt“.  Práve druhý extrém  sa už niekoľko rokov odohráva v našich revíroch: početnosť ich výskytu a produkcia  sa stali  zanedbateľnými.  Pretože v mnohých revíroch  by  radi nahradili chýbajúceho zajaca poľného za králika divého, článok sa zaoberá  nielen príčinami katastrofálneho úbytku králika divého u nás, ale   hľadá aj riešenie a záujemcom radi, odkiaľ vziať králika na vypúšťanie, upozorňuje na podmienky, ktoré  potrebuje pre svoju existenciu, spôsoby prípadného zazverovania. V závere článku nájde čitateľ aj niekoľko zaujímavých poznatkov    s reintrodukciou králika divého zo zahraničia.

AKÚ STAROSTLIVOSŤ? CELOROČNÚ!

V článku jeho autor Ing. JOZEF HERZ, PhD. zhrnul všetky zásady starostlivosti o srnčiu zver počas celého roka. Nestačí  len jej zimné prikrmovanie, ale ak chceme zvýšiť jej početnosť a kvalitu potrebuje našu neustálu pozornosť. Upozorňuje  o. i  na potrebu zmierňovania náhlych zmien, ktorým ľahšie podlieha ako iné druhy, na potravu, akú nachádza v našom revíri,  význam soli pre jej výživu, zmierňovanie nebezpečenstva, ktoré jej hrozí na rozľahlých lánoch repky,  možnosť znižovania  počtu jej úhynov na cestách… Článok tak poskytuje stručne zhrnuté zásady celoročnej starostlivosti o srnčiu zver.

 

PÚTNIČKA V SÚMRAKU
Áno, je to ona „sluka, táto krásna  dlhozobka, ktorá vstupovala a vstupuje do života poľovníkov i milovníkov prírody ako tradičný posol jari“, píše v úvode svojho príspevku JOZEF ŠABO.  Okrem vlastných dojmov , ktoré po mnoho rokov vyvolával jej prílet do našich končín,  opisuje jej spôsob života, zmieňuje sa tiež o faktoch súvisiacich s jej odstrelom v dávnejšej minulosti (nielen u nás, ale aj v zahraničí) i nezáujme našich poľovníkov o jej jesenný lov. Napriek všetkému pre autora tak ako pre veľkú väčšinu  však slučí tok  ostáva    ako symbol prichádzajúcej jari. Kvôli nemu sa vyplatí odobrať sa do revíru a privítať ju ako  posla nadchádzajúcej jari.

NÁVRAT VLKA

Náš spolupracovník Dr. Ing. LUBOMÍR BLAŠKO,  Eberswald (NSR) sa v článku  zaoberá  vývinom početnosti vlka dravého  v Nemecku od začiatku 20. storočia. Konštatuje, že  sa už pred niekoľkými rokmi začal jeho návrat predovšetkým do východnej časti krajiny, no súčasne sa dostal i do zoznamu  prísne chránených živočíchov.  Pretože počty vlčích svoriek  každým rokom pribúdajú,  podobne ako i jeho migrácia  do veľkých mestských aglomerácií, môže sa stať jeho prísna ochrana kontraproduktívnou.  Práve preto sa i v Nemecku čoraz častejšie ozývajú hlasy, aby bol vlk dravý zaradený medzi poľovnú zver.  Zatiaľ sa to v minulom roku podarilo iba v spolkovej krajine Sasko.

NEBEPEČNÉ PARAZITY
Užitočná informácia osobitne pre majiteľov psov o význame  a spôsoboch ich prevencie  pred rôznymi parazitmi, ktoré môžu vyvolať vážne  ochorenia aj u ľudí.

NAJLEPŠÍ PSÍK MOJHO ŽIVOTA

Vyznanie JOZEFA DEMČÁKA,  majiteľa a chovateľa  maďarského stavača  D´ Huntera z Vodného mlyna, ktorý sa stal základom  úspešného  chovu a s ktorým získal množstvo vzácnych ocenení.  Preto nečudo,  že ho jeho chovateľ považuje „za najlepšieho vo svojom živote“.  Okrem  výpočtu rôznych ocenení  tohto psíka sú cenné  aj rady chovateľa  týkajúce sa správneho  prístupu poľovníka k výcviku svojho psa.

ŠVÝCKY DURIČ
Na našich  výstavách psov je švýcky durič  po bernskom druhým  najčastejšie vídaným variantom švajčiarskych duričov,“   konštatuje v úvode autor  nášho seriálu o plemenách poľovne upotrebiteľných psov Ing. JÁN ZAJAC. Čitateľ sa  z článku dozvie  o pôvode tohto starobylého plemena,  stavbe jeho tela ako i prednostiach, ktorými sú obratnosť a oddanosť.

QUO VADIS, SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ?

Treticu článok, ktoré sú v tomto čísle venované kynológii,  uzatvára  zamyslenie  Ing. MICHALA URBANA  o osude nášho národného plemena: slovenského hrubosrstého stavača.  Od jeho  medzinárodného uznania  onedlho uplynie tridsať rokov a za  tento čas   osvedčil mnohé svoje prednosti.  Článok je zhrnutím , bilanciou  úsilia mnohých chovateľov, ktorí  tomuto nášmu národnému plemenu venovali svoju pozornosť. Ich  úsilie, ako to osvedčujú výsledky, neboli márne.
KDE SA VYCHOVÁVAJÚ BUDÚCI VETERINÁRSKI LEKÁRI

Náš rozhovor s prof. MVDr. EMILOM PILIPČINCOM, rektorom Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Z rozhovoru sa čitateľ  dozvie o začiatkoch  vysokoškolského veterinárskeho štúdia na Slovensku, jeho súčasnom  význame,  o pedagogických a mnohých vedecko-výskumných úlohách, ktoré rieši.  Naša veterinárska univerzita  zastáva významné postavenie a svojimi výsledkami si získala  vysoké uznanie  nielen doma, ale i v zahraničí. Preto je vyhľadávaná aj mnohými  záujemcami o štúdium  zo zahraničia.  Absolventi univerzity ako budúci veterinárni lekári, pochopiteľne, počas štúdia získavajú tiež rozsiahle vedomosti o poľovníctve a voľne žijúcej zveri.  Veď mnohí z nich  sa stanú poľovníkmi tak ako je ním aj  rektor tejto naše jvýznamnej pedagogicko-vedeckej inštitúcie.
KRÍŽOM-KRÁŽOM PO REVÍRI

Taký je titulok jednej z príhod (autora MARTINA MATIAŠKU), ktorý sme zaradili do  rubriky Na zelenej vlne.   Veríme, že čitateľov zaujmú aj ďalšie dva zážitky: Diablovo pokúšanie  a Z rodného brloha.

 

TEST PUŠKOHĽADOV  HAWKE ®
Ak si chcete zaobstarať nový puškohľad, všimnime si článok, ktorý predstavuje  výrobok anglickej značky. Autor príspevku, ktorý bol jedným z odborníkov testujúcich tento výrobok o ňom píše: „Testované zameriavacie ďalekohľady spĺňajú vysoké nároky a sú pritom cenovo dostupné“.
80 % LÍŠOK MOŽETE ULOVIŤ VÁBENÍM
Ide o mnohým našim poľovníkom  už známe  švédske vábničky  Predator, ktoré si získali  uznanie  v celej Európe. Fungujú v takmer všetkých prírodných podmienkach a ich Ide o  Ide o mnohým našim poľovníkom  už známe  švédske vábničky  Predator, ktoré si získali  uznanie  v celej Európe. Fungujú v takmer všetkých prírodných podmienkach a ich ovládanie je viac ako jednoduché.  Výrobca ponúka vábnčky aj  na prilákanie vysokej zveri, diviaky ba dokonca  aj medvede, ktoré  si  týmto jednoduchým zariadením prilákate na vzdialenosť, aby ste ich mohli pozorovať alebo fotografovať.
MOŽE ZALETIEŤ AJ K NÁM
Končíme seriál Sovy – známe neznáme, v ktorom  jeho autor RNDr. STANISLAV HARVANĆÍK predstavuje u nás prakticky sa nevyskytujúcu sovu tmavú, ktorá však patrí do zoznamu európskych sov. Rozšírená je predovšetkým v Rusku, Švédsku a Fínsku. Pretože však dokáže migrovať i na veľké vzdialenosti, výnimočne by mohla zaletieť aj k nám.

ZAUJÍMAVOSTI
Výber niekoľkých  informácií z európskej poľovníckej  tlače: Tisíce vlkov, TBC jelenej zveri, Mäsožravce a sladkosti…

ČITÁRNIČKA
Upozorňujeme na zaujímavú publikáciu Ivana Kňazeho  V slovenských revíroch.  Už pri jej letmom prelistovaní čitateľ zistí, že jej 191 stránok hýri nielen krásnymi fotografiami, ale aj množstvom autorových zážitkov. Snímky donútia čitateľov vziať publikáciu do ruky aj niekoľkokrát a znova sa pokochať výjavmi,ktoré sa autorovi podarilo zachytiť. Ak by ste chceli svojim priateľom napr.pri ich životnom jubileu urobiť radosť, splní aj úlohu krásneho darčeka.
Stránka obsahuje  čas lov, Povinnosti užívateľov poľových revírov a poľovníckych hospodárov, Čo treba urobiť pre chovateľskou prehliadkou, Východy a západy Slnka a Mesiaca a NEZABUDNIME: niekoľko praktických rád o našich povinnostiach v revíri počas marca.

Február 2013:

Spektrum
Informácie: Levické poľovnícke dni sa blížia, Koniec kliešťového nebezpečenstva? Zamyslenie o disciplíne.
Čo je viac?
Krátka úvaha o jednej z častých otázok, ktoré si kladie poľovnícka verejnosť: čo je viac – právo zaručené Ústavou SR alebo niektoré nariadenie interného predpisu hociktorej organizácie združujúcej občanov s rovnakými záujmami?
Lišiak už zase brechá
„Dni sa už predlžujú… pozvoľna sa začína prebúdzať život v našich horách. Ak sú teplejšie dni, kde-tu možno začuť hlasy drozdov a z cicavcov sa medzi prvými hlásia k reprodukcii líšky…“ píše v úvode svojho článku Ing. VLADIMÍR VICIAN z TU vo Zvolene. Čitateľa zoznamuje s poznatkami získanými pri pozorovaní líščej populácie v čase jej ruje. Doplňuje ich presným opisom miest i času, kde sa líščie zásnuby odohrávajú. Pripomína, že zachytiť intenzívne prebiehajúcu líščiu ruju je otázkou šťastia. Lebo aj keď poľovník vie, kde v revíri sa líšky najviac zdržiavajú, musí vystihnúť i čas, lebo trvá vlastne len niekoľko dní. Konkrétne: najčastejšie sú to dni uprostred februára.
Lišiak už zase brechá
Veľké šelmy v strážovských vrchoch
Vlaňajší posledný októbrový deň venovali pracovníci ŠOP a členovia dobrovoľnej Stráže prírody Považskobystrického okresu sčítaniu veľkých šeliem v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Na sčítaní sa zúčastnilo 57 dobrovoľníkov prevažne z radov lesníkov, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, ale aj študentov Žilinskej univerzity a členov Horolezeckého klubu Manín Považská Bystrica. Počas sčítania prešli 56 vybraných trás (na rozlohe cca 400 km2 a sledovali stopy zveri na prvom jesennom snehu. Keď si po skončení podujatia kládli otázku, či jednotlivých druhov šeliem bolo na sledovanom území málo alebo mnoho, uvedomili si, že rôzne skupiny môžu odpovedať rôzne. Jedno je však isté: šelmy tu majú svoj domov a preto ich prítomnosť tu človek musí akceptovať, konštatujú v článku jeho autori Mgr. KAROL PEPICH a Mgr. PAVOL PEPICH. Konkrétne počty jednotlivých druhov veľkých šeliem i spôsob ich sčítania sú uvedené v článku.
Veľké šelmy v strážovských vrchoch
Osud hlucháňa u nás
Znalec života hlucháňa hôrneho, ktorý je jedným z najstarších obyvateľov našich hôr, doc. Ing. MIROLSAV SANIGA, CSc., zaoberá sa jeho súčasnými počtami v miestach jeho výskytu. Zamýšľa sa tiež nad príčinami úbytku hlucháňov i vplyvmi, ktoré priamo súvisia s jeho ďalším osudom. Okrem iných negatívnych vplyvov upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré pre hlucháňa predstavujú premnožené líšky a krkavce. V tejto súvislosti pripomína, že nadišiel čas, aby sa legislatívno-právne zabezpečila regulácia stavov početnosti hlucháňa. Článok obsahuje viacero rád, ako sa aj poľovníci môžu podieľať na ochrane hlucháňa.
Osud hlucháňa u nás
Dobrý otec vlk
„Počas našej mnohoročnej poľovníckej praxe, štúdia domácej i zahraničnej odbornej literatúry nás zaujalo správanie sa samčej zveri v našom revíri…“ píšu autori článku doc. Ing. ĽUBOSLAV BUZNA a Ing. JÁN MERCEL. Ktoré druhy zveri samčieho pohlavia sa dokážu starať o svoje potomstvo a ktoré sa oň vôbec nezaujímajú? Akú úlohu plní pri odchove mláďat napr. jeleň a akú vlk? Sú nejaké rozdiely medzi vtáčími druhmi? Čo je tzv. monogamia legitímna, krátkodobá monogamia a polygamia….? I na tieto otázky nájdete odpoveď v článku, po prečítaní ktorého musíme konštatovať, že vlk je v živočíšnej ríši jedným z mála naozaj „dobrých otcov“.
Dobrý otec vlk
Nože: krása a kvalita
O vlaňajšej tradičnej predvianočnej výstave nožov a militárií v Bratislave informuje Ing. ALOJZ DRÁBEK. Pozornosť venuje exponátom jednotlivým vystavovateľom, ktorých každý rok pribúda a ich výrobky sú čoraz dokonalejšie. I keď ide o výrobky, ktoré nepoužíva široká verejnosť a ich kvalitu dokážu oceniť o. i. najmä poľovníci, predsa býva o túto výstavu mimoriadny záujem. Nepochybne na tom má zásluhu nielen zvyšujúca sa kvalita špeciálnych nožov, ale aj krásna výtvarná podoba ich vzhľadu.
Nože: krása a kvalita
Spoliehať sa na seba
O činnosti PZ Smolinské v Senickom okrese píše jeho predseda Ing. MIROSLAV MICHÁLEK. Vyzdvihuje o. i. sebestačnosť 16-členného združenia a tak všetky práce v revíri spojené s ochranou či výživou zveri, s výkonom poľovného práva, možností oddychu vo vlastnom (možno povedať) oddychovom zariadení, si dokážu urobiť sami. Dlhoročnou tradíciou smolinského PZ je tiež strelectvo, veď každoročne organizujú strelecké preteky, čo im umožňuje vlastná strelnica, ktorú doplňujú o nové zariadenia a možnosti športovej streľby. I keď sa, ako to hovorí už samotný titulok, spoliehajú predovšetkým sami na seba, rozvíjajú dobrú spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom Smolinské a napokon s celou verejnosťou.
Spoliehať sa na seba
Farbiare z Deravej skaly
O vzniku a praxi chovateľskej stanice Deravá skala píše jej zakladateľka a majiteľka MVDr. GABRIELA ŠARLINOVÁ. Z jej skúseností treba citovať poznatok, na ktorý by mal pamätať každý majiteľ poľovne upotrebiteľného psa: „Podľa mňa termín „hotový pes“ neexistuje. To, že absolvoval predbežné a hlavné skúšky, z neho ešte nerobí profesionála. Toho z neho urobia jeho a vodičove skúsenosti a pravidelná možnosť dohľadávať…“ Článok obsahuje aj viacero ďalších rád vychádzajúcich z praxe tejto skúsenej chovateľky, z ktorých sa možno poučiť a uplatniť i vo vlastnej praxi.
Farbiare z Deravej skaly
Ruské duriče
Náš niekoľkoročný seriál o plemenách poľovne upotrebiteľných psov z pera Ing. JÁNA ZAJACA pokračuje predstavením ruských duričov, ktoré sú obľúbenými pomocníkmi ruských poľovníkov najmä pri poľovačkách na zajace a líšky. Pripomína, že ich prednosťou je vytrvalosť, húževnatosť a náruživý prejav v revíri. Napriek tomu nie sú agresívne voči ľuďom (no aj iným psom), a preto sú obľúbené aj ako spoľahliví domáci strážcovia.
Ruské duriče
Divé kone
V našej občasnej rubrike Živočichopis nás RNDr. ĽUBOMÍR BRTEK, CSc. zoznamuje s ďalším vyhynutým druhom — divým koňom. Aký bol kde sa vyskytoval? Prečo jeho stepný druh neprežil? Ako postupne vymieral? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá autor v obsiahlom článku, ktorý nám priblíži osud tohto živočíšneho druhu. Z jeho rôznych plemien sa dodnes uchoval len kôň Przewalského, pravda. zväčša iba v zoo, no ešte sa v malom počte vyskytuje na púšti Gobi v blízkosti mongolsko-čínskych hraníc. V závere autor konštatuje, že „hybridizácia“ divého tura sa síce podarila, ale pri divých koňoch zatiaľ nesplnila očakávania. A vyhliadky na jej úspech sú zatiaľ neisté.
Divé kone
Pomocníčka
Aj keď už v súčasnosti jestvujú najrôznejšie moderné pomôcky, ktoré slúžia poľovníkovi pri streľbe, bolo by škoda zabudnúť na starú poľovnícku palicu tak, ako ju v polovici min. storočia predstavil vo svojej knihe M. Kulich. Tí, ktorí ju ešte so sebou nosia (alebo ju občas použijú) vedia, že „puška sa podoprie o palicu odspodu alebo zboku a v mieste čo najbližšie k spúšti, lebo tak sa aj strela menej odchýli od bodu zásahu“ – konštatuje sa v článku. Tí, ktorí nemajú skúsenosti s výrobou takejto jednoduchej „pomocníčky“ nájdu v článku i stručný návod, ako si ju zhotoviť. Je veľmi jednoduchý.
Pomocníčka
Poľovníctvo: pohyb aj oddych
Ing. KAROL KVÁL, primátor mesta Senec a predseda PZ Svätý Martin v rubrike ROZHOVOR hovorí o svojej ceste k poľovníctvu a o tom, čo mu prináša. Súčasne zoznamuje čitateľa pre mnohých možno s málo známou Chránenou krajinnou oblasťou Svätý Martin. Tak ako mnohí poľovníci, ktorí vykonávajú náročnú prácu, aká je spojená napr. aj s funkciou primátora 15-tisícového mesta, ktorého Slnečné jazerá od jari do jesene navštevujú desaťtisíce turistov, aj Ing. K. Kvál považuje poľovníctvo za záľubu, ktorá mu poskytuje to, čo moderný človek potrebuje: pohyb a oddych.
Poľovníctvo: pohyb aj oddych
Na zelenej vlne
Počas voľných chvíľ si prečítajte tri príbehy, z ktorých každý zaujme. Môžu to byť postrehy Z FOTOGRAFOVHO ZÁPISNÍKA, spomienka na poľovačku so zahraničným hosťom SOM Z TOHO JELEŇ alebo dojmy a zážitky z predjarnej prechádzky po poľovnom revíri BOLA TO IBA NÁHODA?
Na zelenej vlne
Diviaky od protinožcov
O tom, ako sa lovia diviaky v Austrálii sa dozvieme zo spomienky nemeckého autora tohto (i ďalšieho článku na dvojstránke) SIEGRIEDA KURSCHA. Pôvodní obyvatelia, z ktorých niektorí ešte aj dnes bývajú v buši o diviačiu zver nemajú záujem, ale pre toho, kto nepozná tamojšie prírodné podmienky, je jeho lov, samozrejme so skúseným sprievodcom, zaujímavý. Ako sa cez buš a močiare k svojmu prvému úlovku „dopracoval“ autor, dočítate sa v článku.
Diviaky od protinožcov
Ako som strelil capa
Ten istý autor sa počas svojej cesty v Austrálii dostal aj do končín, v ktorých sa nachádza „ostrov divých kôz“. Ide o druh kôz, ktoré po dovoze do týchto miest zdiveli, no tamojší obyvatelia ich radi lovia. Preto sa o takýto nevšedný úlovok pokúsil aj autor. Po namáhavej ceste za nimi sa mu napokon predsa len podarilo „streliť capa“ a domov si odvážal vskutku nevšednú trofej.
Ako som strelil capa
Neveľká, ale útočná
Aj keď nie je veľká, treba sa mať pred touto sovou – krahuľou hôrnou – na pozore, pripomína autor RNDr. STANISLAV HARVANČÍK. Pri obrane svojho hniezda dokáže prudko zaútočiť a ohroziť najmä oči toho, kto sa chce bližšie pozrieť do jej hniezda. Žije predovšetkým na severe Európy, ale v niektorých rokoch zalieta až do našich končín. Naposledy ju u nás pozorovali v rokoch 1998. Treba si teda všímať, či niekde nezazrieme sovu nápadnú mimoriadne dlhým chvostom.
Neveľká, ale útočná
Zvierací nekrológ
Čo všetko ľudia nevymyslia?! Napríklad i to, že spomienku na uhynutého domáceho miláčika alebo poľovnícky úlovok či poľovne upotrebiteľného psa, možno v podobe nekrológu uverejňovať v jedných singapurských novinách. Na stránke v rubrike ZAUJÍMAVOSTI nájdete aj ďalšie zaujímavosti z európskej poľovníckej tlače.
Čitárnička
Kniha ZVIERATÁ NA CESTACH je plná zaujímavých príbehov o cestách vtákoch, liahnutí korytnačiek. Otom, ako sa sob zachraňuje pred vlkom a iných spôsoboch ciest, únikov, preletov… Znalosti o tomto fenoméne rozšíria naše poznatky o prírode, ktorej sa pokúšame rozumieť a najmä konečne ju začať chrániť.
Čitárnička
Dobrú chuť!
Skúste recept majstra kuchára ANDREJA ZEDNÍČKA: GRILOVANÝ JELENÍ CHRBÁT v bylinkovej kruste so zemiakmi, grilovanou cibuľkou a vínovou omáčkou. K mimoriadnemu a možno aj málo známemu jedlu pridávame však i jednoduchý recept na starú známu polievku, ktorá príde vhod najmä keď sa uzimení vrátime do poľovníckej chaty. Je to DOBRÁ FAZUĽOVICA.
Dobrú chuť!
Honba za parohami
Ako vieme, je čas, kedy jelene zhadzujú svoje ozdoby – parohy. Tie lákajú zberačov, ktorí na tejto „surovine“ chce zarobiť. No svojvoľný zber parožia je nielenže zakázaný, ale veľmi poškodzuje i zver samotnú: tzv. zberači preháňajú čriedy jeleňov z miesta na miesto, ženú ich rovno na stromy, aby v behu o ne narážali parožím a aby im tak rýchlejšie odpadli. Je im, pochopiteľne jedno, či sa pritom zver zraní a potom aj uhynie. V PZ by sme si mali viac všímať, kto sa už od konca januára začne naraz „zaujímať“ o krásy zimného lesa a ide mu pritom iba o to, aby si z neho odniesol parožie, pripomína o. i. v článku jeho autor KAROL VELIŠ.
Honba za parohami
Poľovnícky február
Na stránke nájdete: DOBY LOVU, aktuálne UPOZORNENIA týkajúce sa povinnosti užívateľov poľovného revíru, zákazu lovu diviakov na vnadiskách a mimoriadnych opatrení súvisiacich s lovom pernatej zveri. Nezabudnime Zopár rád, ktoré nám pripomenú zásady správneho prikrmovania, starostlivosti o malú zver, zdravie zveri a povinností poľovníckeho hospodára. Všimnime si tiež: ČO SA DEJE V REVÍRI. Na stránke nájdete aj Ľudové pranostiky, Východy a západy Slnka a Mesiaca.
Veselá bodka
– Uložil sa na zimný spánok na správnom mieste.
Veselá bodka
V Našej ponuke nájdete novinky na slovenskom trhu s ďalekohľadmi (výhodné ceny!), zoznam rôznych užitočných predmetov, ktoré nám môžu spríjemniť pobyt v revíri a uľahčiť lov ako aj zoznam kníh a DVD s poľovníckou tematikou.

Január 2013:

titulka_01_2013

Januárové číslo časopisu Naše poľovníctvo
Spektrum
Krátke informácie zo života poľovníckych združení.
Zaželajme si: disciplínu
– alebo malé zamyslenie na prahu nového roka.
Abeceda prikrmovania srnčej zveri
Autor príspevku Mgr. PAVOL TURŇA zhrnul hlavné zásady účinného prikrmovania srnčej zveri v časoch zimnej núdze. Aké krmivo najviac potrebuje? Kedy a ako jej ho podávať? Na aký druh krmiva sa v mnohých revíroch zabúda? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace nielen s množstvom a kvalitou jednotlivých druhov krmív, ale i na spôsobe, akým ho zveri podávame, sú v obsiahlom a v tomto zimnom období mimoriadne aktuálnom článku.
Abeceda prikrmovania srnčej zveri
Veľké šelmy na Poľane
„Veľké šelmy patria medzi tie skupiny živočíchov, pri ktorých sa usilujeme o čo najpresnejšie poznanie ich populácií v rámci konkrétnych územných celkov. Zaujímame sa o ne o to viac, ak ide o chránené územia s narastajúcim antropickým tlakom. Poznatky o nich sú neoddeliteľnou súčasťou ich manažmentu vzhľadom na hospodársku činnosť človeka a celkovú úživnosť územia…“ konštatujú v úvode článku jeho autori Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD. a JÁN BARIAK. Článok obsahuje výsledky zisťovania populačnej hustoty vlka dravého, medveďa hnedého, rysa ostrovida a mačky divej podľa ich pobytových znakov. Autori súčasne uvažujú, čo v posledných rokoch ovplyvnilo ich počet.
Veľké šelmy na Poľane
S najmenším rizikom
Mnohí poľovníci sú presvedčení, že zasiahnuť diviaka si nevyžaduje žiadnu osobitnú streleckú zručnosť, veď je to predsa veľké, ľahko viditeľné zviera a navyše v našich revíroch aj početné. Či je to naozaj tak, o tom píše poľovník s mnohoročnými skúsenosťami – Ing. JÁN MERCEL. O. i. v článku upozorňuje na viaceré riziká, ktoré hrozia pri nepremyslenom výstrele, lebo ak má byť účinný, nesmie byť rizikový, čiže treba vedieť, na ktorú časť tela diviaka treba mieriť: zásah musí byť účinný: rýchly a umiestnený tak, aby nespôsobil úlovku bolestný koniec, musí vylúčiť zbytočne dlhé dohľadávanie a neznehodnotiť divinu. Na ktorú časť treba mieriť, na to menej skúsenému poľovníkovi môže poslúžiť i nákres diviaka a jeho vnútorných orgánov. Autor zdôrazňuje, že pre žiadneho poľovníka diviak nesmie byť streleckým terčom!
S najmenším rizikom
Hudba nie je zadarmo
Je čas poľovníckych plesov a zábav, preto JUDr. Ing. ROLAND MARSCHAL radí všetkým ich organizátorom, ako postupovať pri produkcii hudobných diel, bez ktorých sa nemôže zaobísť ani jedna zábava, ani jeden ples. Podľa autorského zákona pre každého organizátora podujatia, na ktorej vystupuje nejaká hudobná skupina, prípadne sa využije reprodukovaná hudba, vyplývajú určité povinnosti. Ktoré sú to? Ktorým organizáciám spravujúcim vydávanie hudobných diel treba oznámiť, že sa bude konať podujatie s hudbou, ako sa dohovoriť o platbe za ich reprodukciu? V článku nájdete odpovede.
Hudba nie je zadarmo
Tatranské kamzíky nevyhynú
… v súčasnosti sa na jarnom i jesennom spočítaní kamzíkov podieľajú pracovníci ŠL, Tatranského národného parku, lesníci z Mestských lesov Kežmarok a Spišská Belá, informuje o poslednom sčítaní kamzíkov pracovník TANAP-u JURAJ KSIAŽEK. Hneď v úvode článku píše: „…stotridsaťdeväť, stoštyridsať. Z jedného miesta rátam kamzíky. Je ich naozaj toľko. Vo dvoch väčších čriedach a niekoľkých menších skupinkách…“ Po konečnom sčítaní bolo možné konštatovať, že ich počet prekročil už tisícku! V článku autor rozoberá i príčiny ich úbytku pred niekoľkými rokmi a vysvetľuje, čo umožnilo zvýšenie ich počtu. V závere vyslovuje potešenie, že sám pôsobí v Belianskych Tatrách, kde je najviac kamzíkov. Kamzíky dokázali v Tatrách prežiť tisícročia bez akejkoľvek pomoci človeka. Naopak, bol to práve človek, ktorý ich priviedol až na pokraj vyhubenia. „Dúfajme, že sa tak už nikdy nestane…“ konštatuje autor.
Tatranské kamzíky nevyhynú
V mesačnom svite
Nevšedný zážitok – svoje prvé stretnutie s rysom opisuje MARTIN MATIAŠKO, autor snímky na obálke prvého tohtoročného čísla. Uvidieť rysa vo voľnej prírode je možné iba po dlhom a vytrvalom čakaní, alebo – náhodou. Ak je to, ako i v tomto prípade, náhoda, spočiatku si ho možno dokonca pomýliť, ale ak sa pozorovateľ presvedčí, že v mesačnom svite na svoj úlovok čaká na korisť naozaj rys, potom je to nezabudnuteľný zážitok.
Veľká Ves: poľovníci aj kynológovia
O revír v Poľovníckom združení Hubert v neveľkej obci (ktorá sa napriek tomu volá Veľká Ves) sa starajú poľovníci naozaj ako dobrí hospodári. Veď už len v máloktorom sa môžu pochváliť spoločnými poľovačkami na bažanty ako v tomto „hubertovskom“. Možno preto, že v ich radoch pôsobí aj známy kynológ, autor článku MVDr. DUŠAN ANTALÍK, viacerí členovia sa upísali aj poľovníckej kynológii. Mnohí z nich so svojimi odchovancami dosiahli nejeden zaujímavý výsledok a ocenenie a tak prispeli k dobrej úrovni celej slovenskej poľovníckej kynológie.
Veľká Ves: poľovníci aj kynológovia
Dve úžasné plemená
O svojej chovateľskej stanici DRU – WYD píšu manželia – veterinári STANA a RADO KRIEKOVCI, korí sa venujú chovu dvoch jedinečných plemien poľovne upotrebiteľných psov: škótskemu teriérovi a slovenskému hrubosrstému stavačovi. V článku sa dočítate o ich prednostiach i spôsobe výcviku, ale aj výsledkoch, ktoré psíky z ich chovu už dosiahli.
Dve úžasné plemená
Kooikerhondje
Psík s ťažko vysloviteľným pomenovaním je zatiaľ u nás málo známy, pripomína autor Ing. JÁN ZAJAC, i keď jeho pôvod siaha do ďalekej minulosti. Tak ako v mnohých podobných prípadoch aj toto, pôvodom holandské plemeno, sa dočkalo svojho znovuoživenia. Je zaujímavý tiež preto, lebo je vhodný nielen na poľovnícke účely, ale je taký učenlivý, že sa často využíva i v kynologických športoch, agility, ba možno ho naučiť dokonca aj tancovať!
Kooikerhondje
Polstoročie chovateľských prehliadok
Tohto roku si pripomenieme, že tradícia okresných chovateľských prehliadok má už šesťdesiat rokov, uvádza v článku venovanom tomuto výročiu Ing. JOZEF HERZ, PhD. Prvá chovateľská prehliadka (v okrese Prievidza) bola dobrovoľným podujatím, na ktorom poľovníci demonštrovali správny a nesprávny odstrel trofejovej zveri. No od roku 1963 sa tento spôsob výsledkov poľovného hospodárenia stal povinným a je samozrejmou súčasťou činnosti poľovníkov v každom okrese. Pritom sa prehliadka súčasne stáva aj pre nich samotných bilanciou a pre verejnosť ukážkou toho, čo svojou prácou dosiahli. Článok okrem histórie prehliadok pripomína, ako ju správne pripraviť, ako predstaviť verejnosti, aké si z nej vziať ponaučenie, ktoré povedie k vyššej kvalite našej práce v revíroch.
„Odsúdení“ na spoluprácu
O výchove budúcich poľovníckych odborníkov, súčasnosti aj budúcnosti poľovníctva i jeho aktuálnych problémoch hovoríme s doc. Ing. JOZEFOM GAŠPARÍKOM, CSc, vedúcim Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rozhovore sa vraciame i k začiatkom slovenského poľnohospodárskeho vysokoškolského vzdelávania: vlani Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila šesťdesiat rokov! Za šesť desaťročí odchovala tisícky absolventov, z ktorých mnohí sa stali poľovníkmi. Doc. Ing. J. Gašparík, CSc. informuje tiež o výskumných projektoch katedry, ktoré sa týkajú poľovníctva i problémoch, ktoré s ním súvisia.
„Odsúdení“ na spoluprácu
Na zelenej vlne
„…Poriadne ťažkého kanca sa mi raz podarilo uloviť po prietrži mračien. Na trať Korytničky, čo bola lesná železnička, sa po lejaku zosunuli skaly i zem, ktoré robotníci začali vzápätí odstraňovať. Keď trať bola už ako-tak očistená a večer sa vyčasilo, sadol som si v hore pod Vahanku. Pred polnocou diviak od lesa vyšiel rovno na mňa…“ píše sa v jednej z príhod v rubrike Na zelenej vlne – Zásah vyššej moci. Zaujmú aj dve ďalšie: Vytrvalé klopkanie a Ani park už nie je bezpečný.
Na zelenej vlne
Redring zvýši vaše schopnosti
Viete čo je REDRING? Nie? Potom, ako píše autor Ing. PETR MIKULÁŠEK, treba povedať: od samého začiatku bol skvelým nápadom a dnes je už celosvetovo známym produktom. Ide o unikátny zameriavač, ktorý veľmi rýchle pomáha zvýšiť úspešnosť zásahu pri streľbe až o desiatky percent!
Redring zvýši vaše schopnosti
Vzácna a ako z porcelánu
Je to belaňa tundrová alebo sova snežná, ktorá síce u nás nehniezdi, ale k nám, t. j. do strednej Európy síce zriedkavo, ale predsa len z času a čas zalieta. Budete mať veľké šťastie, ak ju niekedy uvidíte. „Na Slovensku,“ ako píše autor príspevku RNDr. STANISLAV HARVANČÍK „sa belaňa tundrová vyskytla viackrát, aj keď len ako vzácny zatúlanec…“
Vzácna a ako z porcelánu
Pokus, omyl, pokus
Niekoľko otázok, ktoré si v súčasnosti kladie poľovnícka obec v súvislosti s novelou zák. 274/2009.
Vznikne klub autorov poľovníckej literatúry
Informácia o príprave vzniku Klubu autorov poľovníckej literatúry, ktorý iniciuje Klub histórie slovenského poľovníctva. Vyšla vám už kniha vašich poľovníckych spomienok a príbehov? Aké skúsenosti ste pri jej príprave a vydaní získali? Aj o tom sa bude hovoriť v pripravovanom klube.
Zaujímavosti
Výber krátkych informácií zo zahraničnej poľovníckej tlače.
Čitárnička
Prostredníctvom krátkych úryvkov vám budeme predstavovať knižky, ktoré nájdete v NAŠEJ PONUKE. Veríme, že niektorá z nich vás zaujme a vyberiete si ju, aby vám spríjemnila chvíle oddychu alebo rozšírila vaše vedomosti. V tomto čísle vyberáme úryvok z dvojdielnej knižky P. Fabiana: Zverolekárove zápisky I., II.
Čitárnička
Dobrú chuť!
Ponúkame dva recepty: Srnčí chrbátik na kalerábovej kapuste a zaujímavý a jednoduchý je i recept na skutočnú maškrtu: Ľahký čučoriedkový dezert.
Dobrú chuť!
Poľovník v januári
Doby lovu jednotlivých druhov zveri. Čo musí vedieť poľovnícky hospodár, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Lesočriepky.
Poľovník v januári
Veselá bodka
– V lete chodím na poľovačky s jazvečíkom.
Veselá bodka
Pozrite si našu ponuku! Nájdete v nej najrozličnejšie doplnky poľovníckej výstroje, ktoré spríjemňujú pobyt v prírode.