2014

Máj 2014:

Vyšlo MÁJOVÉ   ČÍSLO časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

Na jeho stránkach si prečítajte:

SPEKTRUM

Informácie o činnosti  poľovníckych združení.

O  ČOM JE KOMORA?

Úvaha o tom, nakoľko je SPK prínosom pre jej radového člena.

MEDVEDIE TÚLAČKY

O časopriestorovej aktivite medveďa hnedého na našom území, doloženej mnohými pozorovaniami píše autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD., ktorý ich porovnáva s údajmi o ich pohybe v Poľsku a v Chorvátsku.

JARABICA POĽNÁ – výskum a voľný chov

Autori príspevku JÁN KURTY z OkO SPZ Liptovský Mikuláš a JAROSLAV SLAMEČKA z Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre zoznamujú čitateľov so zaujímavými poznatkami z realizácie Demonštračného projektu jarabice poľnej vo Veľkej Británii. Skúsenosti z tohto projektu môžu poslúžiť ako dobrý príklad i v našich podmienkach.

VEĽKÝ KRTÍŠ: OBRAZ DOBREJ STAROSTLIVOSTI O ZVER

Prostredníctvom príspevkov Mgr. PETRA KUŠÍKA už niekoľko rokov sledujeme výsledky starostlivosti o poľovnú zver v okrese Veľký Krtíš tak, ako sa prejavujú na chovateľských prehliadkach. Zvyšujúci sa počet úlovkov jednotlivých druhov zveri a ich kvalita sú potvrdením, že   poľovníctvo v okrese je na vzostupe.

LIPTOVSKÍ JELENIARI

Zaujímavý prípad diskutabilného posúdenia niektorej trofeje, ktoré môže viesť k neoprávneným obvineniam jej strelca. Iste nie je jediný a pripomína zodpovednosť členov hodnotiteľských komisií, aby k svojej povinnosti pristupovali nanajvýš objektívne.

OCHRANA PRED KLIEŠŤAMI

Pred ohrozením napadnutia kliešťom nás môže ochrániť nenápadný prívesok – „ultrazvukový repelent“. Nezanedbajme ochranu svojho zdravia!

ZNÁME, ALE MÁLO POZNANÉ

Naše lasicovité šelmičky sa vyskytujú na celom našom území. Čo vieme o ich živote a čo je na nich zaujímavé aj z nášho poľovníckeho pohľadu, o tom píše vo svojom článku PETER URBAN.

ZAČÍNALI SME S ULMOU

JOZEF LAGIN píše o svojej chovateľskej stanici „z Tarabovskj lúky“ v ktorej sa venuje chovu velšteriérov. Okrem skúseností, ktoré získal pri odchove psíkov, čitateľa zaujmú aj jeho praktické skúsenosti, ktoré s týmto plemenom prežil priamo v revíri.

HAMILTONOV DURIČ

Podľa autora príspevku Ing. JÁNA ZAJACA mnohí kynológovia považujú tohto zástupcu škandinávskych plemien poľovných psov za jedného z najkrajších duričov. Vyznačuje sa mnohými prednosťami kvôli ktorým je vítaným pomocníkom v revíroch, ale aj ako domáci spoločník.

ZAJAC AKO SYMBOL

Zaujímavý príspevok JÁNA PRAVEČANA predstavuje zajaca, ako ho človek vnímal už od najstarších čias: zajac vystupoval už v starých gréckych mýtoch, neskôr mu ľudia pripisovali najrôznejšie vlastnosti. Mnohé z nich, najmä „bojazlivosť“ mu ostala dodnes, hoci v praxi sa neraz môžeme presvedčiť o tom, že „zajkom-bojkom“ nie je a dokáže   preukázať aj veľkú mieru odvahy.

DETI NA LEVICKÝCH DŇOCH

Na tohtoročných Levických poľovníckych dňoch sa opätovne dostala k slovu aj práca s deťmi, konštatuje vo svojom článku Ing. ŠTEFAN PALAŤKA.Členovia krúžkov pôsobiacich pri niektorých základných školách v Levickom okrese predstavili   svoje výtvarné a literárne práce a preukázali rozsiahle znalosti o prírode. Pre ne samotné bola účasť na výstave veľkým zážitkom. Znova sa potvrdilo, že pozornosť poľovníkov, ktorú venujú deťom, prináša dobré ovocie.

POĽOVNÍKOM V BRATISLAE

S tajomníkom Mestskej organizácie SPZ v Bratislave Ing. EDUARDOM POKORNÝM hovoríme o tom, „aké je to byť poľovníkom v Bratislave“. Potvrdil, že „také ako všade inde. Možno len s tým rozdielom, že našou povinnosťou je dávať väčší pozor na svoje revíry…“ Tie sú (napriek tomu, že sa nachádzajú v niektorých prípadoch v bezprostrednej blízkosti veľkomesta) zaujímavé a pre každého poľovníka príťažlivé.

NOVÉ POZNATKY POĽOVNÍCKEJ PRAXE

Obsiahly článok JOZEFA HERZA informuje o všetkých zaujímavých témach, ktorými sa zaoberali účastníci tohtoročných Levických poľovníckych dní. Stručne približuje jednotlivé príspevky odborníkov, ktoré sa dotýkali novely vyhlášky, ekonomiky poľovníckej organizácie životného prostredia zveri, jej zdravotného stavu a ďalších aktuálnych tém nášho poľovníctva. Čitateľ tak získava dobrý prehľad prakticky o všetkých nových poznatkoch súvisiacich s poľovníckou praxou.

NA ZELENEJ VLNE

Na dvoch stránkach nájdete tri zaujímavé príbehy: LÍŠKA V KOMORE, HOSTINY, KTORÉ SA NEKONALI a KAMARÁTI.

„NAJROHATEJŠIE“ ÚLOVKY

Článok o love kozy bezoárovej v Iráne, krajine, do ktorej cestuje len málo európskych poľovníkov, iste zaujme mnohých čitateľov.

ODSTREL 600 RYSOV

Riasy zabíjali, Zväz proti vlkom a ďalšie informácie zo sveta nájdete v rubrike ZAUJÍMAVOSTI.

NAŠE SPEVAVCE

Z veľkého počtu našich (najmä) malých spevavých vtákov sa nám nie vždy podarí zaznamenať výskyt pŕhľaviara čiernohlavého. Kde ho možno vidieť? Aký je jeho hlasový prejav, aké má charakteristické zafarbenie   – na tieto a ďalšie otázky dávaodpoveď autor nášho seriálu Ing. ĽUBOR ČAČKO.

DOBRÚ CHUŤ!

Recept šéfkuchára penziónu Dolina (Horné Lefantovce) MIROSLAVA GÁŽIHO na netradičnú prípravu jelenej sviečkovej.

PRAKTICKÝ POĽOVNÍK

Dve stránky informácií súvisiacich s piatym mesiacom roka v revíri: Lov, Nezabudnime, Envirokalendár, Východy a západy Slnka a Mesiaca, Sedím na posede a tradičná Veselá bodka.

Február 2014:

 

nase polovnictvo02-2014cs5.indd

Vyšlo  FEBRUÁROVÉ ČÍSLO

časopisu

NAŠE POĽOVNÍCTVO

Na jeho stránkach nájdete:

SILVA REGINA

výstava už onedlho otvorí svoje brány: čo ponúka návštevníkom

KTO STRÁŽI STRÁŽCOV?

Úvaha o tom, kto kazí dobrú povesť poľovníkov

JELENIA ZVER V ZIME

O tom, ako žije jelenia zver v zime, prečo migruje, aké potravné zdroje hľadá – píše autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD. z TU Zvolen

PSÍK MEDVEDÍKOVITÝ UŽ JE U NÁS „AKO DOMA“

K inváznym druhom voľne žijúcej zveri, ktoré k nám prenikajú čoraz častejšie patrí aj psík medvedíkovitý. O spôsobe jeho života píše JOZEF HERZ, PhD. a informuje o počte jeho úlovkov za niekoľko posledných desaťročí.

 

HONBA ZA ZHODMI

Každý rok sa zvyšuje počet „zberačov“ zhodov, ktorí vnášajú do revírov nepokoj a splašenej zveri sťažujú i tak neľahké obdobie jej života v zime.

TICHÝ LOV

Autor článku JOZEF ŠABO nie je sokoliarom, v ich radoch má však veľa bývalých spolužiakov, ktorí ho pozvali na stretnutie a na pre neho netradičnú poľovačku s pernatými dravcami, ktoré sa konali v PZ Lyska Beša pri Vrábľoch. „Tichý lov“, na ktorom sa neozývajú výstrely ani brechot psov, ho uchvátil: s napätím sledoval let orlov a ich rýchle a razantné útoky na korisť.

KVALITNÁ DIVINA

Článok JÁNA VALOVIČA pripomína všetky zásady, ktoré treba dodržiavať pri ošetrení diviny hneď po jej ulovení. Iba tak je možné vyhnúť sa nedorozumeniam pri jej preberaní odberateľmi a najmä zdravotným následkom po jej konzumácii.

ZMENY VO VYHLÁŠKE 344/2009 Z. z.

Ide o viacero zmien, ktoré obsahuje Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR, č. 489 (vyšla vlani v novembri). Týka sa viacerých oblastí poľovníckej praxe, preto sa s ňou treba dôkladne zoznámiť.

V MENE PRÍRODY A ZVERI

O činnosti PZ Berbecíny Lužianky (okr. Nitra) píše člen jeho výboru Mgr. PAVOL KOSTOLNÍK. Okrem bežnej poľovníckej praxe sa členovia združenia usilujú realizovať projekt „miestny územný systém ekologickej stability“ v ktorého rámci chcú vytvoriť malé miestne „biocentrum“. Na otázky, čo je jeho cieľom, prečo sa púšťajú do náročnej práce – na to čitateľ nájde odpoveď v článku.

ARON, ARGOS, ATREY…

KATARÍNA KOLLEGOVÁ predstavuje svoju chovateľskú stanicu Karpatia Lindenbach. I keď vznikla len nedávno, jej prvé odchovance majú za sebou niekoľko úspechov. Potvrdzujú, že bavorské farbiare z tejto chovateľskej stanice majú pred sebou veľkú budúcnosť.

SEDMOHRADSKÝ DURIČ

Tak ako mnohé plemená poľovne upotrebiteľných psov aj pôvod tohto (je príbuzným nášho kopova) v priebehu často i niekoľko storočí, takmer zaniklo. S jeho návratom, ako sa píše v článku Ing. JÁNA ZAJACA, sa začalo až po druhej svetovej vojne; v súčasnosti sa opätovne rozširuje a poľovníci oceňujú jeho dobré vlastnosti najmä pri love diviačej zveri.

NEĽÚTOSTNÝ SÚBOJ

Odohral sa, ako píše PAVEL KEĽHA v revíri Churchoď-Beluja a pre jedného zo zápasiacich jeleňov sa skončil tragicky.

PRÍRODA A DETI

Predstavujeme publikáciu ŠTEFANA PALAŤKU z Levíc, v ktorej zhrnul svoje skúsenosti z práce s deťmi v krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody.

ZA BAŽANTMI DO LUKOVHO DVORA

Hovoríme s VLADIMÍROM REPOM o činnosti firmy BAŽANT spol. s r. o. v Nitre, časť Lukov dvor. Bažanty a bažantie kurčatá sa z tejto odchovne dostali už do mnohých našich i zahraničných revírov. No práca s ich liahnutím a odchovom je náročná, s čím musia rátať aj poľovníci, ktorí sa rozhodnú pre návrat bažanta do svojich revírov.

TVRDÝ ROCK A STARÝ JELEŇ

…a ďalšie dva príbehy z pera čitateľov v rubrike Na zelenej vlne.

ŠKODY SPÔSOBENÉ SRNČOU ZVEROU

Niekoľko dobrých rád, ako predchádzať škodám, ktoré spôsobuje srnčia zver na lesných porastoch.

KARPATSKÝ VLK

Zážitky z lovu karpatského vlka, ktorý sa odohral na poľskej strane Karpát.

JE ČAS MAČKY DIVEJ

O živote mačky divej a stretnutiach s ňou píše IVAN KŇAZE. Svoje mnohoročné pozorovania doplňuje zaujímavými fotografiami tejto plachej šelmy.

POĽOVNÍCTVO VO ŠVAJČIARSKU

…a niekoľko ďalších zaujímavostí zo zahraničnej poľovníckej tlače.

NAŠE SPEVAVCE

Do „albumu“ našich malých spevavcov zaradil jeho autor Ing. ĽUBOR ČAČKO glezga hrubozobého. Jeho zobák je naozaj hrubý a silný, veď dokáže ním rozlúsknuť aj čerešňovú či slivkovú kôstku!

DOBRÚ CHUŤ!

Šéfkuchár JOZEF HALUZA ponúka recept na „jelení steak v hubovom kabáte“.

PRAKTICKÝ POĽOVNÍK

Na dvoch stránkach si čitateľ nájde Doby lovu, aktuálne povinnosti užívateľov poľovných revírov a poľovníckych hospodárov, zaujímavosť Naozaj čudné lopaty!, postreh Sedím na posede, informácie Čo sa práve deje v revíri, východy a západy Slnka a Mesiaca a napokon Veselú bodku.