2016

nase polovnictvo02-2016cs5.inddFebruár 2016

VZÁCNY OBYVATEĽ HOĽ

Je ním tetrov hoľniak, ktorý  sa už onedlho začne predvádzať na tokaniskách   – na holiach, rašeliniskách a mokradiach tak, ako nám  tento jav približuje viacero krásnych snímok.  O jeho budúcnosti v našich končinách píše PAVOL LENKO z Tatranského národného parku.

Zistiť VIAC.

 

 

 

nase polovnictvo03-2016cs5.inddMarec 2016

ZAJAČIA ZVER V ROKU 2015

O najnovších výsledkoch výskumu súvisiacich so stavmi zajačej zveri: ich prírastkoch, stave revírov, v ktorých sa vyskytujú, záujme poľovníkov o ne  a  možnostiach zvyšovania ich stavov píšu  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, CSc., Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEKm PhD. a MVDr. RASTISLAV JURČÍK, PhD.  z NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre. Prehľad počtov  tohoročných a starších zajacov v skúmaných revíroch a ich prírastky sú

Zistiť VIAC.

 

nase polovnictvo04-2016.indd

Apríl 2016

MEMORANDUM TROCH KOMôR

Tri komory – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská poľovnícka komora a Slovenská lesnícka komora  sa dohovorili na postupe, ktorý by malo  znížiť škody  zverou a na zveri.  Ak má byť účinné, s jeho obsahom by sa mal zoznámiť každý poľovník. Najdôležitejšie  informácie obsiahnuté v  memorande podávajú  doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA  a Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK, PhD. z  Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.

Zistiť VIAC.

 

12524169_1763877993845878_8204589757073900804_nMáj 2016

AKO ĎALEJ V CHOVE MALEJ ZVERI?

To je otázka nad ktorou sa  poľovnícka prax i veda zamýšľajú dlhé roky.  Najzaujímavejšie názory, výsledky prieskumov  i praxe  zhrnuli v príspevku  jeho autori doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, Ing. TOMÁŠ SLÁDEČEK,  PhD. a   Ing. JÁN VRBA z Obvodnej poľovníckej komory Nitra a súčasne navrhujú aj závery, ktoré možno uplatniť v každodennej poľovníckej praxi.

Zistiť VIAC

 

 

 

titulka 06 2016

Jún 2016

REPRODUKCIA PERNATEJ ZVERI

Staršie generácie poľovníkov spomínajú na časy, kedy malej zveri bol dostatok, mladšie ju už takmer nepoznajú a preto vedia o nej iba toľko, koľko si o nej zapamätali z prípravného kurzu. Ak však máme  naozaj v úmysle vrátiť malú pernatú zver  na naše polia a lúky, musíme si oživiť  základné vedomosti o jej biológii. Sú stručne obsiahnuté  v prvej časti   článku autorov  prof. Ing. MARTINA HALAJA, CSc. a doc. Ing. MARTINA WEISA, CSc.

Zistiť VIAC.

 

 

titulka 07 2016Júl 2016

TATRANSKÉ SRNCE

O pekných chvíľach  prežitých  v žľaboch medzi kosodrevinou a v očakávaní príchodu  niektorého z tatranských srncov  píše PAVOL LENKO.  Srncov na holiach nie je veľa, o to vzácnejšie sú i také  pohľady na ne, aké  autor zachytil i na fotografiách.

Zistiť VIAC.

 

 

 

NP2016_08 titulkaAugust 2016

NA VRCHOLE LETA

„Prvé slnečné lúče sa práve opreli do krajiny a vzápätí vyšla na pole srna…“ obrázok, aký poteší srdce každého poľovníka.  No nielen poteší, ale chce sa podrobnejšie zoznámiť so životom ušľachtilej zveri tak, ako  opisuje autor článku Ing. VLADIMÍR VICIAN, PhD.

Zistiť VIAC.

 

 

 

titulka 09 2016September 2016

STRMOU CESTOU-NECESTOU

Autor príspevku a snímok IVAN KŇAZE pozýva čitateľov na strmé tatranské chodníčky, na ktorých stretal a pozoroval život kamzíkov. Dlhé dni, ktoré prežil v ich blízkosti mu odhalili najrôznejšie detaily a prejavy v správaní, ktoré mu potvrdili, že sú živočíšnym druhom takmer bezkonfliktným. I keď sa niekedy stavajú proti sebe a zaujímajú bojový postoj, napokon sa rozídu v mieri.

Zistiť viac.

 

 

 

nase polovnictvo10-2016cs5.inddOktóber 2016

NAŠE SPEVAVCE 

Muchár sivý je síce nenápadný, ale spôsobom života  zaujímavý druh  v pestrej skladbe našich spevavcov. Podľa čoho  si ho možno  všimnúť, kde  sa vyskytuje  a kam odlieta, nájdete v príspevku, ktorého autorom je  Ing. ĽUBOR ČAČKO.

Zistiť viac. 

 

 

 

nase polovnictvo11-2016.inddNovember 2016

DANIELIE TROFEJE V ČÍSLACH

Prehľad o danielích trofejach  najmä v posledných rokoch  podľa  Ing. JOZEFA HERZA, PhD.   potvrdzuje,  že ich kvalita  má u nás stúpajúci trend.  Článok doplňuje tabuľka o najsilnejších trofejach danielov na dvoch posledných poľovníckych výstavách.

Zistiť viac.

 

 

 

nase polovnictvo12-2016cs5.inddDecember 2016

AKO ORTUŤ MENÍ LES

Všade, kde sa v minulosti ťažila ortuť, dochádzalo k zmenám na lesných porastoch avšak na starých banských haldách môžu vyrásť nové. Musia ho však tvoriť, ako píše  autorka príspevku Bc. VERONIKA SEMANIKOVÁ, rýchle rastúce dreviny.

Zistiť viac.