Termíny uzávierok

Výrobný harmonogram Naše poľovníctvo 2018

 

 

 

Číslo               Zadávanie       Expedícia Slovenská Pošta,   Expedícia Mediaprint,

Do tlače          Redakcia NP,                          Naše Vojsko

 

 1. 14.12.2017 21.12.2017                             21.12.2017
 2. 15.1.2018 22.1.2018                               22.1.2018
 3. 14.2.2018 21.2.2018                               21.2.2018
 4. 14.3.2018 21.3.2018                               21.3.2018
 5. 16.4.2018 23.4.2018                               23.4.2018
 6. 14.5.2018 21.5.2018                                21.5.2018
 7. 14.6.2018 21.6.2018                               21.6.2018
 8. 16.7.2018 23.7.2018                               23.7.2018
 9. 14.8.2018 21.8.2018                               21.8.2018
 10. 14.9.2018 21.9.2018                               21.9.2018
 11. 15.10.2018 22.10.2018                              22.10.2018
 12. 14.11.2018 21.11.2018                             21.11.2018
 13. 14.12.2018 21.12.2018                             21.12.2018

 

Júlia Drienovská, 0903 425 729