Termíny uzávierok

Výrobný harmonogram Naše poľovníctvo 2016

 

Číslo               Zadávanie       Expedícia Slovenská Pošta,   Expedícia Mediaprint,

Do tlače          Redakcia NP,                          Naše Vojsko

 

 1. 14.12.2015 21.12.2015                             21.12.2015
 2. 14.1.2016 21.1.2016                                22.1.2016
 3. 15.2.2016 22.2.2015                               23.2.2016
 4. 14.3.2016 21.3.2016                               22.3.2016
 5. 14.4.2016 21.4.2016                               22.4.2016
 6. 16.5.2016 20.5.2016                                23.5.2016
 7. 14.6.2016 21.6.2016                               23.6.2016
 8. 14.7.2016 21.7.2016                               22.7.2016
 9. 15.8.2016 22.8.2016                               23.8.2016
 10. 14.9.2016 21.9.2016                               22.9.2016
 11. 14.10.2016 21.10.2016                              21.10.2016
 12. 14.11.2016 21.11.2016                             22.11.2016
 13. 14.12.2016 21.12.2016                             21.12.2016

 

Júlia Drienovská, 0903 425 729