KONTAKTY

kontaktRiaditeľ

Ing. VILIAM DRIENOVSKÝ

Tel.: 0918 655 136

 

Šéfredaktorka

Mgr. JÚLIA DRIENOVSKÁ

Tel.: 0903 425 729

 

PR a Marketing

Mgr. LENKA DRIENOVSKÁ

Tel.: 0911 655 136

nasepolovnictvo@nasepolovnictvo.sk

 

Objednávky

TELEKOM- 0911 655 136

ORANGE- 0918 655 136

alebo email nasepolovnicto@nasepolovnictvo.sk

 

Korešpondenčná adresa

POLPRESS s.r.o., P.O.BOX 13, 

820 06 Bratislava 26

www.nasepolovnictvo.sk

e-mail: nasepolovnictvo@nasepolovnictvo.sk

 

NAŠE POĽOVNÍCTVO na FACEBOOKU

https://www.facebook.com/nasepolovnictvo